CAT database dermatologie
  
homestuur of claim een vraag
  
1. Heeft het zin om bij atopisch eczeem, en een verhoogd IgE tegen katten, een aanwezige kat in het huis van de patiënt te elimineren?    vraagteken spacer CAT
2. Een patiënt die methotrexaat gebruikt heeft toch per ongeluk zijn vrouw zwanger gemaakt. Moet de zwangerschap worden beëindigd? Ga naar M. Linthorst Homan (2010)
3. Een patiënte geeft borstvoeding. Mag zij teerzalven gebruiken? Ga naar M. Tebbe (2011)
4. Een patiënte in de dagbehandeling geeft borstvoeding. Mag zij dithranol gebruiken? Ga naar B. Wind (2011)
5. Een patiënt met sikkelcel anemie wil zijn spataderen laten scleroseren. Mag dat? vraagteken  
6. Moet voor het starten van MTX of prednison een röntgenfoto worden gemaakt en een Mantoux gezet? vraagteken  
7. Is sulodexide effectief bij de behandeling van het ulcus cruris venosum? vraagteken  
8. Moeten alle patiënten die bij de dermatoloog komen vanwege hirsutisme worden doorverwezen naar de gynaecoloog? vraagteken  
9. Een patiënt wordt geopereerd aan de vinger, mag er lidocaïne met adrenaline worden gebruikt? Ga naar N. van der Meij (2010)
10. Moet infliximab gestopt worden bij patiënten die een operatie ondergaan? vraagteken  
11. Een jonge hidradenitis patiënte die adalimumab gebruikt krijgt een thrombus in de centrale retina vene. Is de kans op thrombo-embolic events verhoogd bij gebruik van adalimumab? vraagteken  
12. Is EUSOL schadelijk voor wondgenezing? vraagteken  
13. Een patiënt heeft een CDLE. Loopt zij risico op een SLE? vraagteken  
14. Een patiënt heeft een morfea. Loopt zij risico op systemische sclerodermie? vraagteken  
15. Een patiënt met diabetes krijgt 40 mg prednison. Is het voor de glucose spiegels beter om dit over 2 giften te verdelen? vraagteken  
16. Is een histamine-vrij dieet bij chronische urticaria zinvol? vraagteken  
17. Welke behandelmogelijkheden zijn er voor lichen planopilaris? Ga naar C.M. Legierse (2009)
18. Is het zinvol om bij langdurig immunosuppresiva gebruik, zoals bij een donornier, acitretine voor te schrijven om de ontwikkeling van huidkanker te remmen? vraagteken  
19. Kan een verhoogd LDH gegeneraliseerde jeukklachten zonder huidafwijkingen (pruritus) veroorzaken? vraagteken  
20. Een baby wordt geboren met een grote Tierfell naevus. Moet er een MRI worden gemaakt? vraagteken  
21. Is diphenciprone effectief bij alopecia areata? Ga naar Zie richtlijn NVDV
22. Een 47-jarige patiënte (rookster, hypertensie) krijgt 36 uur na sclerocompressietherapie met aethoxysklerol een CVA. Kan dit door het scleroseren zijn ontstaan? vraagteken  
23. Bij gebruik van fumaarzuur zien we af en toe een lymfopenie optreden. Wat is acceptabel en wat is het beleid in dat geval? Ga naar A.C.Q. de Vries (2013)
24. Een patiënt ontwikkelt, als eerste uiting van psoriasis, een psoriasis guttata. Voorafgaand was er een periode met keelpijn en een infectie met de beta-hemolytische streptococ is aangetoond door middel van een keelkweek en/of een hoge AST (anti-streptolysine-titer) of anti-DNAse B. Is het verstandig om de patiënt te behandelen met een antibioticum? vraagteken  
25. Wat werkt beter bij perniones; capsaïcine / capsicum crème of een calcium antagonist? Ga naar M. Appelman (2010)
26. Is Viagra een effectieve behandeling bij de ziekte van Raynaud? vraagteken  
27. Een patiënte die 5 jaar geleden met infliximab is behandeld voor een off-label dermatologische indicatie ontwikkelt nu opeens multiple sclerose. Is er een relatie met infliximab? vraagteken  
28. Is botulinetoxine bij Hailey-Hailey een effectieve behandeling? Ga naar C.M. Legierse (2011)
29. Er wordt vaak geroepen dat intraveneuze behandeling van celllitis (erysipelas) beter is dan orale. Maar is daar wel evidence voor? vraagteken  
30. Werken antihistaminica bij alle vormen van jeuk? vraagteken  
31. Wat is het beste (effectiviteit en veiligheid) doseringsschema voor Efudix bij actinische keratose? vraagteken  
32. Is Pentostam intralesionaal samen met cryotherapie een goede behandeling bij cutane leishmaniasis? (weegt het effect op tegen de bijwerkingen?) vraagteken  
33. Werkt adrenaline bij acuut angio-oedeem en moeten patiënten met episodisch angio-oedeem een epipen voorgeschreven krijgen? vraagteken  
34. Moet een patiënt met cutane sarcoidose worden doorverwezen naar de oogarts en naar de longarts voor screening op longsarcoidose en oogafwijkingen? vraagteken  
35. Is er screenend onderzoek nodig naar bijvoorbeeld paraproteïnen (M-proteïne) bij een patiënt waarbij de diagnose cutane amyloidose is gesteld? vraagteken  
36. Is oxybutinine 3 dd 2.5 mg effectief bij hyperhidrosis axillaris? Is het ook veilig (is er risico op cognitieve stoornissen)? vraagteken  
37. Is zwachtelen bij een erysipelas aan het been noodzakelijk? Ga naar S. Wijtvliet (2011)
38. Welke diagnostische test heeft de voorkeur bij klinische verdenking op onychomycose, kweek of PA? vraagteken  
39. Moet azathioprine gestopt worden bij een mannelijke patiënt die kinderwens heeft ? Ga naar M. Tebbe (2011)
40. Moet een naevus sebaceus preventief geëxcideerd worden vanwege de kans op maligne ontaarding? Ga naar M. Baars (2011)
41. Wat is de streefdosering van isotretinoine bij de behandeling van folliculitis decalvans? vraagteken  
42. Is Neotigason effectief bij kinderen met pityriasis rubra pilaris (PRP)? Ga naar W.S. Hovius (2011)
43. Wat is het beleid bij een psoriasis patiënt die biologicals gebruikt en zwanger wordt? vraagteken  
44. Wat is het beleid bij een hidradenitis suppurativa patiënt die biologicals gebruikt en zwanger wordt? vraagteken  
45. Moet een 6GPD-deficiëntie uitgesloten worden alvorens te mogen starten met plaquenil? Ga naar M.E. Schram (2011)
46. Hebben kinderen met acanthosis nigricans een verhoogd risico op het krijgen van diabetes mellitus type 2 / insuline resistentie? Ga naar N.A. Bogaards (2012)
47. Een man die infliximab gebruikt voor psoriasis heeft zijn vrouw zwanger gemaakt. Is dat een probleem, is er risico op schade aan de ongeboren vrucht? vraagteken  
48. Is sirolimus crème een goede lokale behandeling voor adenoma sebaceum? vraagteken  
49. Is iontoferese effectief bij hyperhidrosis palmaris (en axillaris)? Ga naar B. Wind (2012)
50. Zijn biologicals effectief bij pityriasis rubra pilaris (PRP)? Ga naar M.E. Schram (2013)
51. Bij behandeling met fumaarzuur kan hypercholesterolemie ontstaan. Moet dan 40 mg simvastatine worden gestart? Ga naar A.C.Q. de Vries (2013)
52. Is amorolfine lak efficiënt bij de behandeling van onychomycose? Ga naar D.C. van Rappard (2013)
53. Kan onychomycose behandeld worden met lasertherapie? vraagteken  
54. De Diane 35 pil is niet beter dan een gewone anticonceptiepil voor de behandeling van acne vulgaris bij vrouwen en kan vanwege de verhoogde kans op trombose beter niet meer worden voorgeschreven. Is dat juist? vraagteken  
55. Kan Androcur ook bij mannen met acne worden voorgeschreven? vraagteken  
56. Moet bij alle patiënten die gaan beginnen met Imuran voor het starten van de behandeling worden gescreend op deficiëntie van het enzym thiopurinemethyltransferase (TPMT)? vraagteken  
57. Is er terughoudendheid geboden bij het gebruik van tacrolimus lokaal bij mucosale dermatosen (b.v. lichen planus mucosae), i.v.m. een mogelijke kans op premaligne/maligne huidafwijkingen? vraagteken  
58. Is het verstandig om bij kinderen en volwassen met cutane mastocytose een Epipen (adrenaline auto-injector) voor te schrijven? Ga naar N.A. Bogaards (2014)
59. Een patiënt met hand / voet syndroom (bij chemotherapie) heeft triamcinoloncrème gekregen en mag dit van het hematologie protocol niet langer dan 2 weken gebruiken. Heeft het zin om langer (preventief) en krachtigere corticosteroïden te gebruiken? Is er een betere therapie? vraagteken  
60. Moeten patiënten die gaan starten met een TNF-remmer voor psoriasis van tevoren worden gescreend op HIV? Ga naar J.R. Mekkes (2013)
61. Moeten patiënten met alopecia areata gescreend worden op gluten intolerantie? vraagteken  
62. In welke situaties bij dermatochirurgische ingrepen is het verstandig om preventief antibiotica voor te schrijven, en welke? Ga naar J.R. Mekkes (2017)
63. Heeft het zin om bij patiënten met chronische idiopathische urticaria een antibioticakuur voor te schrijven die Helicobacter pylori reduceert (triple therapy - Hp eradication)? vraagteken  
64. Heeft het zin om bij patiënten met chronische idiopathische urticaria een pseudo-allergeen vrij dieet uit te proberen (geen kleurstoffen, conserveringsmiddelen)? vraagteken  
65. Moeten alle patiënten met atopisch eczeem of chronisch eczeem bij voorbaat al uitsluitend wolvetvrije producten voorgeschreven krijgen, of is de kans op een wolvet allergie in deze groep zo klein dat dit niet nodig is? vraagteken H. Verhagen (2018)
66. Bij atopische patiënten is soms het hoofd en de nek erg aangedaan (head and neck dermatitis). Overgroei van Malassezia furfur wordt genoemd als mogelijke factor, naast aerogene contact dermatitis (parfums, andere aero-allergenen). Is er evidence dat een malassezia infectie inderdaad een etiologische factor kan zijn bij head and neck dermatitis bij atopische patiënten? Hoe dit dan te diagnostiseren? IgE? vraagteken  
67. Bij atopische patiënten is soms het hoofd en de nek erg aangedaan (head and neck dermatitis). Overgroei van Malassezia furfur wordt genoemd als mogelijke factor, naast aerogene contact dermatitis (parfums, andere aero-allergenen). Heeft het zin om in dit soort situaties antimycotica voor te schrijven? vraagteken  
68. Moet een 6GPD-deficiëntie uitgesloten worden alvorens te mogen starten met dapson? vraagteken  
69. Is diphenciprone effectief bij verruca vulgaris? vraagteken  
70. Kan confocale lasermicroscopie het onderscheid maken tussen een goedaardige naevus en een dysplastische naevus of melanoom? vraagteken  
71. Moet er bij een patiënt met FAMMM syndroom regelmatig een MRI of CT scan worden gemaakt om een pancreastumor uit te sluiten? Ga naar L.A.A. Gerbens (2018)
72. Is infliximab (of een andere TNF remmer) effectief bij therapie-resistente vormen van dissecting folliculitis? vraagteken  
73. Wat is de beste behandeling van tinea capitis bij kinderen? vraagteken  
74. Heeft het zin om aan de systemische behandeling van tinea capitis bij kinderen, een lokale therapie zoals ketoconazol shampoo toe te voegen? vraagteken  
75. Moeten patiënten met het zeldzame Leopard syndroom regelmatig gecontroleerd worden op dysplastische naevi of melanomen? vraagteken  
76. Patiënten met chronische ulcera aan de benen die een heup- of knie-prothese moeten krijgen worden vaak niet geholpen door de orthopeed uit angst voor infectie van de prothese. Is er evidence voor dit beleid van de orthopeden? vraagteken  
77. Kan chloorhexidinecrème de uitbreiding van mollusca contagiosa voorkomen? vraagteken  
78. Kan curettage van mollusca de uitbreiding van mollusca contagiosa voorkomen of de ziekteduur verkorten? vraagteken  
79. Kan chronische urticaria veroorzaakt worden door Blastocystis hominis infectie? vraagteken  
80. Welke therapieën zijn effectief bij alopecia areata? vraagteken  
81. Zijn lokale of systemische antibacteriële middelen effectief bij de behandeling van m. Hailey-Hailey? vraagteken  
82. Wat is de effectiviteit van isotretinoïne en de combinatie van clindamycine en rifampicine bij folliculitis decalvans, welke is eerste keus? vraagteken  
83. Wat is de effectiviteit van hyperbare zuurstof bij pyoderma gangrenosum? Ga naar A. Lokin (2020)
84. Wat is de effectiviteit van VAC therapie bij pyoderma gangrenosum? Ga naar G. van der Kraaij (2020)
85. Kan een patiënt met een pacemaker worden behandeld met elektrocoagulatie? vraagteken  
86. Is naltrexon effectief bij m. Darier? Is het veilig? vraagteken  
87. Is naltrexon effectief bij m. Hailey-Hailey? Is het veilig? vraagteken  
88. Is de MyraDry effectief bij hyperhidrosis axillaris? vraagteken A. Lokin (2018)
89. Welke therapieën zijn effectief bij frontal fibrosing alopecia?  vraagteken  
90. Kunnen biologicals veilig worden voorgeschreven bij patiënten met hiv? vraagteken  
91. Welke biological is het beste voor acrodermatitis continua von Hallopeau? vraagteken  
92. Is tranexaminezuur effectief bij melasma? Ga naar A. Lokin (2020)   
93. IIs HPV vaccinatie effectief bij de behandeling van verruca vulgares? Ga naar M. Bakker (2020)
94. Is BMR vaccinatie effectief bij de behandeling van verruca vulgares? Ga naar C.J.R. Dikovec (2021)
95. Is er bij psoriasis een verhoogde kans op het ontstaan van polycythemia vera? Ga naar
Ga naar
A. Caron (2020)
96. Wat is de effectiviteit van crisaborole (Staquis) bij atopisch eczeem? Ga naar A. Zwanenburg (2020)
97. Is Kurkuma (of bestanddelen daarvan) effectief bij psoriasis? vraagteken  J.L. Klatte (2018)
98. Is minoxidil effectief bij alopecia areata? vraagteken  
99. Is glycopyrronium (glycopyrrolate) effectief bij hyperhidrosis? Wat is de aanbevolen en de maximale dosering? Welke bijwerkingen zijn te verwachten? vraagteken  
100. Is imiquimod werkzaam bij granuloma annulare? Ga naar M.F. Hofhuis (2020)
101. Is het Leser-Trélat sign (eruptie van multipele verruca seborroica) een reden om te screenen op interne maligniteiten? vraagteken  
102. Is dapson effectief bij pyoderma gangrenosum? vraagteken  
103. Is dapson effectief bij hidradenitis suppurativa? vraagteken M.L.M. van Baar (2021)
104. Is er bij gebruik van isotretinoïne bij acne een verhoogde kans op depressie en suicidaliteit? vraagteken  
105. Heeft het zin om ouderen te vaccineren tegen herpes zoster? Ga naar Th. Siegenbeek van Heukelom (2021)
106. Heeft het zin om voor het starten van biologicals te vaccineren tegen herpes zoster? vraagteken  
107. Is Granulox spray effectief bij de behandeling van inerte wonden? vraagteken  
108. Welke excisiemarge moet worden aangehouden bij een Merkelcelcarcinoom? Ga naar S.E. Uitentuis (2021)
109. Is montelukast effectief bij orale aften? Ga naar M. Bakker (2021)
110. De moderne pacemakers zijn dusdanig afgeschermd en beveiligd tegen stroomstoten dat electrocoagulatie voor dermatologische ingrepen geen enkel probleem is. Klopt dat? vraagteken  
111. Bij arteriële insufficiëntie kan compressietherapie schade veroorzaken. Maar wat is de grens? Niet zwachtelen bij een enkel arm-index < 0.7 of bij < 0.8? vraagteken  
112. Er zijn case reports over succesvol en veilig gebruik van dexamethason minipulse 2 opeenvolgende dagen van de week 3-5 mg bij vitiligo, 5 mg bij alopecia areata, 6-8 mg bij hidradenitis suppurativa. Klopt het dat dit werkt bij vitiligo en veilig is? Ga naar V.S. Narayan (2022)
113. Is injectie van 40 mg Kenacort i.m. een effectieve behandeling van lichen planus nagels? Ga naar Q.Q. Yin (2023)
114. Zijn lokale magistrale zalven met simvastatine of andere statinen (en cholesterol) effectief bij porokeratosis? Ga naar A. van Haersma de With (2022)
115. Is kaliumjodide effectief bij erythema nodosum? vraagteken  
116. Is kaliumjodide effectief bij erythema induratum? vraagteken  
117. Is kaliumjodide effectief bij huidziekten? vraagteken  
118. Wat zijn de behandelmogelijkheden bij cheilitis granulomatosa? vraagteken  
119. Kunnen keratoacanthomen worden behandeld met intralesionale methotrexaat oplossing? Ga naar N. Veersema (2022)
120. Is de SWIFT microwave behandeling van voetwratten effectief? Ga naar E.L.M. van Rooijen (2023)
121. Werkt traditional chinese medicine paiteling bij condyloma acuminata? vraagteken  
122. Wat zijn de behandelopties bij lichen amyloidosis? vraagteken  
123. Verhoogt hydrochloorthiazide het risico op huidkanker? Ga naar K.V. Kwee en M.H.E. Vos (2023)
124. Is het eigenlijk wel nodig om leverenzymen te bepalen bij gebruik van isotretinoïne? Ga naar M. Soltanipoor (2023)
125. Is er een verhoogd risico op ernstige cardiovasculaire bijwerkingen bij patienten met atopisch eczeem bij gebruik van een JAK inhibitor? Ga naar A.M. van Huizen (2023)
126. Moet een 6GPD-deficiëntie uitgesloten worden alvorens te mogen starten met plaquenil? Ga naar R. Schuttevaer (2023)
127. Een oudere patiënt heeft opeens multipele, eruptieve halo naevi. Moet er onderzoek worden gedaan naar een melanoom? Wat is het juiste beleid in deze situatie? vraagteken J.D. van der Waa (2023)
128. Wat is de effectiviteit van orale 5-ɑ-reductaseremmers bij frontal fibrosing alopecia (FFA)? Ga naar M. Demirbaş (2023)
129. Is isotretinoïne effectief bij ashy dermatosis? Ga naar M.F. Hofhuis (2023)
130. Is Spevigo (Spesolimab) effectief bij pyoderma gangrenosum? vraagteken  
131. Zijn gabapentinoïden effectief bij het voorkomen van postherpetische neuralgie? Ga naar L. van Teeseling (2023)
132. Hebben antibiotica gericht op streptokokken infecties een gunstig effect bij psoriasis guttata en plaque psoriasis? Ga naar M.P.M. van Middelkoop (2023)
133. Wat zijn de behandelmogelijkheden bij de extramammaire vorm van de ziekte van Paget? vraagteken  
134. Kan dapson ook worden voorgeschreven voor Pneumocystis carini pneumonie profylaxe? vraagteken  
135.   vraagteken  
136.   vraagteken  
137.   vraagteken  
138.   vraagteken  
139.   vraagteken  
140.   vraagteken  
141.   vraagteken  
142.   vraagteken  
143.   vraagteken  
144.   vraagteken  
  vraagteken Deze vraag is nog vrij
Ga naar Deze vraag is beantwoord
vraagteken Aan deze vraag wordt gewerkt
  Groen: CAT tekst ingeleverd
  
* In deze tabel worden vragen verzameld, vaak over het effect van therapie. Iedereen kan een vraag insturen. Aios die in het kader van de opleiding een CAT (Critically Appraised Topic) moeten uitwerken gebruiken vaak een casus waar ze zelf tegen aan liepen in de praktijk, maar kunnen ook in deze tabel kijken of er een geschikt onderwerp tussen staat, en de vraag claimen om uit te werken.

NB: Niet alle CAT's die gedaan zijn hebben ook geresulteerd in een nagekeken, goedgekeurde en ingeleverde tekst.

De eerste stap bij het maken van een CAT is het stellen van de juiste vraag. Deze vraag moet je dusdanig formuleren dat de kans op een zinvol antwoord zo groot mogelijk is. Bijvoorbeeld: Is tranexaminezuur effectief bij melasma?

Formuleer vervolgens een PICO.
 
P: patiënt/populatie/probleem waar het over gaat. Beschrijf de patiëntengroep (bijv. diagnose, geslacht, leeftijd etc.)
I: interventie of diagnostische test
C: controle/comparison (vergelijking) Bijv. de huidige behandelstrategie of de gouden standaard
O: outcome: de klinisch relevante uitkomst (concreet en kwantificeerbaar)

 
P: patiënten met melasma
I: behandeling met tranexaminezuur
C: behandeling met placebo
O: afname van de pigmentatie


Voor het beoordelen van de kwaliteit van de studies die gebruikt worden om een antwoord te geven op de CAT worden checklists gebruikt. Het advies is om gebruik te maken van de checklists die te vinden zijn op de website Equator Network (https://www.equator-network.org).
 
 
 
  
  
Wilt u een vraag insturen of gaan beantwoorden:
stuur of claim de vraag door een email te sturen naar cat@huidziekten.nl spacer