RETICULAIRE VENEN GROOT EN KLEIN ICD10: I83.9


Reticulaire venen, groot Reticulaire venen, klein

Reticulaire venen groot en klein


Sclerocompressie therapie
Scleroseren is de voorkeurs behandeling bij dit type spataderen. De grotere reticulaire venen worden in staande positie afgetekend. De keinere, blauwige reticulaire venen hoeven niet te worden afgetekend omdat ze zeer oppervlakkig zijn en daardoor in liggende positie zichtbaar blijven. Vervolgens worden ze in liggende positie ingespoten met aethoxysclerol in concentraties van 1 of 2%. De concentraties hangen af van de grootte van het vat (zie schematisch overzicht). Per keer mag maximaal 12% gespoten worden, dus maximaal 6 ml van 2% of 12 ml van 1%. Zie verder onder protocol scleroseren.

In het onderstaande filmpje wordt d.m.v. groen licht het inspuiten van een vene gevolgd. Er wordt een volume van circa 2-3 ml ingespoten, dat over een lang traject terecht komt.film: scleroseren van middelgrote varices, zichtbaar gemaakt met groen lichtfilm: scleroseren van varices met hulp vein viewer


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

31-08-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter