BEHANDELING VAN SPATADEREN MET DE VNUS CLOSURE FAST PROCEDURE print


ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VNUS BEHANDELING

Uw arts heeft een behandeling van uw spataderen met behulp van de VNUS procedure voorgesteld. Bij deze behandeling wordt de spatader van binnenuit dichtgebrand. Dit is een nieuwe techniek, die onder lokale verdoving wordt uitgevoerd. VNUS is de naam van het apparaat waarmee het gebeurt, en de techniek heet voluit de VNUS Closure Fast procedure. Onder deze naam is er op het internet heel veel informatie over te vinden, inclusief filmpjes waarin te zien is hoe het gaat.

VNUS Closure Fast
VNUS-apparaat waarmee de spataderen van binnenuit worden dichtgebrand.


De VNUS procedure is bedoeld voor grote spataderen, de zogenaamde hoofd-aderen. Daar zijn er twee van, een die aan de binnenkant van het bovenbeen van de knie naar de lies loopt (de vena saphena magna), en een die aan de achterkant van de kuit naar de knieholte loopt (de vena saphena parva).

vena saphena magna en parva

Vroeger konden deze aderen alleen onder algehele narcose worden verwijderd. Ze werden er dan uitgetrokken, en dat heet strippen. De VNUS procedure is de allernieuwste techniek op het gebied van de spatader behandeling. Het voordeel ten opzichte van opereren is dat u niet onder narcose hoeft, dat er geen grote bloeduitstortingen ontstaan, en dat u veel sneller weer hersteld bent na de ingreep.

Deze behandeling is geschikt voor grote, niet te kronkelig verlopende spataderen. Bij de VNUS procedure wordt er na lokale verdoving van de aanprikplaats een draad in de spatader geschoven. Binnen de spatader wordt door middel van hoogfrequente radiogolven warmte geproduceerd. Hierdoor raakt de vaatwand beschadigd, het vat trekt samen en in de dagen/weken erna zal het lekkende bloedvat volledig dicht gaan.

De VNUS procedure is een dagbehandeling die wordt uitgevoerd op de polikliniek dermatologie van het Academisch Medisch Centrum. U hoeft hiervoor dus niet te worden opgenomen in het ziekenhuis. De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. Een goede verdoving is belangrijk. Hiervoor wordt een verdunde verdovingsvloeistof gebruikt, waarvan een ruime hoeveelheid rond de spatader wordt ingespoten. Dit dient buiten pijnbestrijding ook voor bescherming van de omliggende weefsels in het been. U moet na de ingreep 3 dagen lang, dag en nacht, een zwachtel dragen.


VÓÓR DE BEHANDELING

Enkele belangrijke punten vooraf:
- Bij eventuele verhindering dient u zo spoedig mogelijk de afspraak af te zeggen!
- Op de dag van de behandeling dient u ruime schoenen en ruime kleding te dragen. Door de zwachtel die u drie dagen lang na de behandeling moet dragen zal een strakke broek of schoen mogelijk niet passen.
- Draag ondergoed waarbij de hele lies makkelijk bloot te leggen is.
- De behandeling zal steriel plaatsvinden. De steriele doeken worden met plakranden aan uw been en lies geplakt. Het verwijderen van deze plakranden kan bij beharing pijnlijk zijn. Wij adviseren u het te behandelen been vooraf te scheren.
- Op de dag van de behandeling mag u geen crème of zalf op de benen smeren.
- Als u moeite heeft met stil liggen, geeft u dit dan aan. Wij zullen dan samen met u zoeken naar een zo prettig mogelijke houding.
- Autorijden direct na de ingreep kan door de zwachtel bemoeilijkt zijn. Neem bij voorkeur iemand mee die u naar huis kan brengen.


Onderzoek voorafgaand aan de behandeling:

Met het duplex apparaat (de echo, ook gebruikt bij het eerdere onderzoek aan uw benen) wordt het te behandelen bloedvat nogmaals beoordeeld. Het is namelijk mogelijk dat in de tijd liggend tussen de eerdere beoordeling en de behandeldatum veranderingen zijn opgetreden waardoor de VNUS procedure toch minder geschikt of zelfs onmogelijk blijkt. In dat geval zal met u besproken worden een andere behandeling toe te passen of de geplande VNUS procedure uit te stellen.


DE BEHANDELING ZELF

aftekenen
Vooraf wordt het te behandelen traject bekeken met het Duplex apparaat en met een stift afgetekend. Dit gebeurt terwijl u staat. Daarna kunt u op de behandeltafel plaatsnemen. Voor de behandeling van de hoofdader aan de binnenzijde van het bovenbeen komt u op de poliklinische behandelkamer in rugligging op de operatietafel te liggen, voor de behandeling van de ader aan de achterzijde van de kuit in buikligging. Reken op minimaal een half uur in dezelfde houding liggen, het is dus van belang dat u goed ligt! Vervolgens zal het te behandelen been gedesinfecteerd worden en met steriele doeken worden afgedekt.

aanprikken
De arts geeft een prikje voorverdoving op de plaats waar de ader zal worden aangeprikt: voor de ader aan de binnenzijde van het been (VSM) vlakbij de knie, voor de ader aan de achterzijde van het been (VSP) laag op de kuit. Daarna wordt de ader aangeprikt met een naald, onderwijl meekijkend op het beeldscherm van de Duplex. Dit is voor de arts vaak het lastigste onderdeel van de ingreep, zeker als de ader wat smal is. Het aanprikken kan soms wat gevoelig zijn.

VNUS draad in de spatader schuiven
Als de ader is aangeprikt, wordt hier een voerdraad in geschoven. Hier overheen wordt een dikker buisje opgevoerd, en daarna wordt via dit buisje de behandelkatheter ingebracht, vanaf de knie tot in de lies, danwel vanaf de kuit tot in de knieholte.

Verdovingsvloeistof inspuiten rond het vat
Vervolgens wordt het gehele traject rondom de behandelkatheter in de ader plaatselijk verdoofd. Dit betekent dat u een serie injecties krijgt langs de binnenzijde van het been (VSM), danwel over de kuit (VSP). Deze prikjes worden over het algemeen als niet erg pijnlijk ervaren. De vloeistof die hiermee rijkelijk wordt ingespoten, doet naast verdoving dienst als een soort koelvloeistof rondom de ader, om het omliggende weefsel tegen de hitte van de behandelkatheter te beschermen. Het been wordt alleen plaatselijk verdoofd en raakt niet tijdelijk verlamd. U kunt na de ingreep gewoon lopen.

Spatader van binnenuit dichtbranden
Na het toedienen van de injecties gaat de behandeling pas echt beginnen: de behandelkatheter wordt aangezet. Door middel van radiogolven wordt het uiteinde van de katheter verhit tot 120 graden Celsius, waardoor de ader als het ware van binnenuit wordt dichtgesmolten. Pijn of hitte hoort u op dit moment niet meer te voelen. Mocht u tijdens de behandeling toch pijn of hitte ervaren, is het van groot belang dat u dit direct meldt, zodat de arts de behandeling kan onderbreken om wat extra verdovingsvloeistof in te spuiten. De katheter wordt stapsgewijs teruggetrokken en enkele minuten later is de behandeling klaar.

Video van de VNUS procedure
Op Youtube zijn diverse filmpjes te vinden over de VNUS methode. Hieronder vindt u een link naar een mooie video van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, waarin in het Nederlands de procedure wordt uitgelegd:

Video VNUS closure procedure
film: VNUS closure procedure (endovasculaire radiofrequente ablatie van varices)


NA DE BEHANDELING

Het steekgaatje in de huid wordt afgeplakt en er wordt een drukverband aangebracht. Dit verband moet 3 dagen blijven zitten. Na de ingreep krijgt u een antitrombose prikje, om het risico op een trombosebeen te verkleinen.
Na de ingreep mag U zich weer aankleden en lopend de behandelkamer verlaten. Het is verstandig niet zelf auto te rijden na de behandeling, dus neemt u iemand mee die u nadien thuisbrengt. De verdovingsvloeistof kan na de behandeling wat ‘teruglekken’ uit het been waardoor het verband wat vochtig kan worden, soms met een stipje bloed erbij. Dit kan geen kwaad.
U houdt de zwachtel 3 dagen, dag en nacht om. Gelieve niet te douchen met de zwachtel.

Bewegen:
Probeer na de ingreep een paar maal per dag even te wandelen. Bewegen is goed, maar "alles met mate". Vermijdt de eerste week na de ingreep intensieve sporten zoals wielrennen of hardlopen. Hierna mag u weer uw normale activiteiten hervatten. De eerste week liever ook niet zwemmen, langdurig in bad of naar de sauna, in verband met kans op infectie van de wondjes.

Pijn:
Het kan voorkomen dat u een trekkend gevoel heeft in het behandelde gebied gedurende 1 à 2 weken. Pijn na de VNUS ingreep is zeldzaam. Hebt u echter toch pijn, dan mag u zo nodig 4x daags 500 mg paracetamol innemen.
In geval van aanhoudende pijn in het been, ondanks gebruik van paracetamol, of bij roodheid en/of zwelling van het behandelde been, dient u direct contact op te nemen met de afdeling huidziekten AMC: tel: (020) 566 2530.

Controleafspraak:
Na afloop van de behandeling maakt u een controleafspraak bij de afsprakenbalie.
Controleafspraken vinden plaats twee weken na de ingreep, daarna alleen zo nodig.


Mogelijke bijwerkingen / complicaties van de VNUS procedure:

- Bloeduitstorting (blauwe plek) rond de aanprikplaats. Dit verdwijnt vanzelf.
- Pijn en / of roodheid ter hoogte van de behandelde ader in de 1e week na behandeling.
- Soms (zelden) kan een klein huidzenuwtakje door de katheter zijn meeverhit, waardoor een (tijdelijk) doof of prikkelig gevoel bestaat. Over het algemeen trekt dit vanzelf weg, in zeer zeldzame gevallen is het blijvend.
- Oppervlakkige trombose. Ongeveer 5 tot 10% van de mensen kan na de behandeling last krijgen van een ontstekingsreactie (tromboflebitis) van de behandelde ader of een zijtak ervan. Het been voelt dan ter plaatse warm en pijnlijk aan en kan wat rood zijn. Zo’n ontstekingsreactie is pijnlijk maar niet gevaarlijk en het trekt in de loop der dagen of weken vanzelf weg. Om de klachten te verlichten mag u pijnstilling gebruiken (liefst zogenaamde NSAID’s zoals Diclofenac of Ibuprofen, vanwege het ontstekingsremmende effect).


Nog steeds spataderen zichtbaar ?

De grote aderen die met de VNUS methode worden behandeld zitten niet aan de oppervlakte van het been maar iets dieper. Als u aan de buitenkant van uw been zichtbare spataderen heeft dan verdwijnen die door de behandeling niet helemaal, maar worden wel minder gezwollen, omdat er minder druk op staat. Als er na 3-6 maanden afwachten nog steeds spataderen zitten dan is daarvoor een aanvullende behandeling nodig, bijvoorbeeld door middel van wegspuiten (scleroseren) of het verwijderen van de adertjes onder plaatselijke verdoving via kleine sneetjes (Muller procedure, flebectomie / convolutectomie).
Als u aanleg hebt voor het ontwikkelen van spataderen, kunnen er ondanks de behandeling helaas soms na enkele jaren weer nieuwe spataderen ontstaan.

Bron: poli dermatologie Amsterrdam UMC 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek

spacer

spacer

QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).