BORSTVERKLEINING OF BORSTVERSTEVIGING print home printenhome


Deze folder bevat informatie over verschillende onderwerpen die bij een operatie ter verkleining of versteviging van de borsten voor U van belang kunnen zijn.

Veel vrouwen hebben een probleem met te zware en/of hangende borsten. Door het abnormale gewicht van de borsten kunnen rug-, schouder- en/of nekklachten ontstaan. Ook wordt vaak het abnormale model van de borsten als afstotend of beschamend ervaren. Indien men voornamelijk last heeft van verslapte borsten zonder toeneming van het gewicht, zullen de problemen vaak puur psychisch zijn.

Na de operatie zullen de borsten kleiner en steviger zijn maar er blijven altijd littekens. Het is niet altijd mogelijk om de borsten symmetrisch te maken en ook de vorm en gevoeligheid van de tepels kunnen anders zijn dan U had verwacht.

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving. Door de operatie wordt een deel van het borstklierweefsel verwijderd met huid, er wordt een nieuw kleiner model borst gevormd en tevens zal de tepel verplaatst worden.

Rond de beide tepelhoven zal een cirkelvormig litteken ontstaan en verder komt er bij de meeste technieken een litteken in de huidplooi onder de borst en een litteken in verticale richting tussen de tepel en de plooi onder de borst. De wonden worden gesloten met zeer fijn hechtmateriaal en tenzij een inwendige hechting wordt toegepast zal het hechtmateriaal tussen 1 à 2 weken worden verwijderd. Er kunnen drains worden ingebracht die bloed en vocht uit de wond afvoeren. In de meeste gevallen zal een opname noodzakelijk zijn.

De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de patiënt wat betreft de vorm, grootte en stevigheid. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn deze wensen voor 100% te realiseren. Men dient te bedenken dat door de sterke spanning die na de operatie in de weefsels optreedt, het uiteindelijke model anders wordt dan vlak na de correctie. Verder dient men zich te realiseren dat bij een borstverkleinende of verstevigende operatie géén correctie wordt verricht van het overtollige weefsel onder de oksels (eventueel doorlopend naar de rug). Verslapping die eenmaal begonnen is zal ook na deze vormverbeterende operatie doorgaan en kan het aanvankelijke resultaat op den duur nadelig beïnvloeden. Door algemeen 'aankomen' in gewicht, door zwangerschap of pilgebruik kunnen de borsten ook weer zwaarder worden.

De plastisch chirurg kan U geen bepaalde cup-maat van de BH garanderen na de operatie. In de meeste gevallen zal de cup-maat enkele maten kleiner worden. De nieuwe vorm van de borst wordt gemaakt door inwendige verplaatsing van vet en borstklierweefsel. In een enkel geval kunnen onderhuidse verdikkingen ontstaan die aanleiding geven tot pijnklachten en eventueel operatief verwijderd moeten worden.

Na de operatie kunnen de symmetrie en de vorm en de littekens van de borsten tegenvallen. Ook een gevoelsstoornis van de tepels kan storend zijn. Het uiteindelijke aspect van de littekens is niet geheel voorspelbaar. Vooral waar deze ver in de richting van de oksels doorlopen, kunnen ze vrij dik, rood en gevoelig worden. Na verloop van maanden neemt de gevoeligheid weer af, ze worden dunner en witter, maar kunnen ook breder worden.

Tenslotte kunnen gestoorde wondgenezing en weefselversterf leiden tot minder goede resultaten. In een zeldzaam geval kan weefselversterf van de tepel optreden.

In het bovenstaande hebben wij geprobeerd U in te lichten over de operatie. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en ook kunt U geen garantie uit bovenstaande ontlenen betreffende resultaten. Esthetische en Plastische Chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij U nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals b.v. narcose-problemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, etc. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed moeten worden of door U zelf.

Wij behandelen U naar beste kunnen en mocht U nog vragen hebben: maakt U dan wederom een afspraak op de poli Plastische Chirurgie. Wij zijn gaarne bereid om al Uw vragen te beantwoorden.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek

spacer

spacer

QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).