CALCIPOTRIOL ZALF, CRÈME EN LOTION print home printenhome


WAT IS CALCIPOTRIOL ?

Calcipotriol in de vorm van zalf, crème of lotion wordt gebruikt bij de behandeling van psoriasis. Calcipotriol is een afgeleide van vitamine D, de structuur er van lijkt op vitamine D3. Calcipotriol remt de deling van de cellen van de opperhuid, die bij psoriasis verhoogd is. Ook verbetert het de manier waarop de delende cellen van huid uitgroeien. Calcipotriol werd in Nederland aanvankelijk op de markt gebracht onder de merknaam Daivonex (Daivonex zalf, crème en lotion). In 2007 is de zalfvariant van de markt gehaald en in 2016 ook de andere Daivonex producten. Calcipotriol zalf, crème en lotion zijn inmiddels weer leverbaar in Nederland, maar als merkloos product (generiek product), niet meer onder de naam Daivonex, en van andere leveranciers.


COMBINATIE PREPARATEN MET CORTICOSTEROÏDEN

Er zijn ook combinaties beschikbaar van calcipotriol en een corticosteroïd (hormoonzalf). Het voordeel van een combinatiepreparaat is dat men maar 1 keer hoeft te smeren in plaats van 2 keer met 2 verschillende tubes. Voorbeelden van combinatie preparaten van calcipotriol en een corticosteroïd zijn Calcipotriol / betamethason zalf en Calcipotriol / betamethason gel, en Enstilar schuim (calcipotriol / betamethason).


HOE GEBRUIKT U CALCIPOTRIOL ?

Breng 2 of 1 keer per dag een dunne laag aan op de psoriasis plekken. Twee maal daags werkt beter dan 1 keer per dag. Gebruik niet meer dan 100 gram zalf of crème per week (lotion: gebruik niet meer dan 60 ml per week). Was uw handen na het aanbrengen van calcipotriol zalf, crème of lotion, tenzij u het ook op psoriasisplekken op uw handen moet gebruiken. Probeer te voorkomen dat calcipotriol zalf, crème of lotion van de behandelde plekken op andere delen van uw lichaam terechtkomt, vooral uw gezicht.

Als u een vochtinbrengende crème gebruikt, moet u deze eerst aanbrengen en wachten tot hij ingetrokken is, voordat u calcipotriol aanbrengt.

Gebruik calcipotriol zalf, crème of lotion niet op uw gezicht. Bedek de behandelde plek niet met een waterafstotend verband. U dient overmatige blootstelling aan zonlicht te vermijden tijdens het gebruik van deze zalf.

Gebruik geen crème of zalf die salicylzuur bevat op de plekken waar calcipotriol zalf, crème of lotion aangebracht moet worden, aangezien dat het actieve bestanddeel calcipotriol afbreekt.


WANNEER KAN IK EFFECT VERWACHTEN ?

U kunt een verbetering verwachten nadat u calcipotriol zalf, crème of lotion ongeveer twee weken heeft gebruikt. De schilfering verdwijnt meestal het eerst. Hierdoor voelt de huid gladder aan op de plaatsen waar de psoriasis zit. Het duurt langer voordat de huid minder rood wordt. Het maximale effect wordt meestal na 4-8 weken bereikt.


MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook calcipotriol bijwerkingen hebben. Zoals bij elk geneesmiddel kan er een allergische reactie ontstaan (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers). Tekenen van allergie zijn galbulten, opzwellen van het gezicht, de oogleden, handen, voeten of keel. Als u een of meer van deze symptomen krijgt na het gebruik van deze zalf, moet u stoppen met het gebruik van de zalf en onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Bijwerkingen kunnen optreden bij ongeveer 25% van de patiënten die behandeld worden met dit middel. Deze reacties zijn normaal gesproken mild. De meest gemelde bijwerkingen zijn diverse huidreacties van voorbijgaande aard.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):
- huidirritatie

Vaak voorkomende bijwerkingen bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):
- jeuk
- brandend en stekend gevoel
- droge huid
- roodheid
- huiduitslag

Bijwerkingen die soms voorkomen (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):
- contacteczeem (contactdermatitis)
- eczeem
- verergering van de psoriasis.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):
- overgevoeligheidsreacties
- hoog calciumgehalte in bloed en urine
- jeukende bultige uitslag (netelroos)
- tijdelijke veranderingen in de kleur van de huid
- tijdelijk grotere gevoeligheid van de huid voor licht
- ontsteking van het gezicht en de huid rondom de mond. Als de zalf per ongeluk op uw gezicht komt, kan dit roodheid of irritatie veroorzaken op uw gezicht en rondom uw mond.


WANNEER MAG U CALCIPOTRIOL NIET GEBRUIKEN ?

- Bij allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Bij ernstige nier- of leverbeschadiging.
- Bij problemen met uw calciumstofwisseling, of als het calciumgehalte in uw lichaam te hoog is. Deze zalf kan het calciumgehalte in het bloed verhogen.
- Bij gelijktijdige behandeling met andere geneesmiddelen die het calciumgehalte in het bloed kunnen verhogen.


WANNEER MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN MET CALCIPOTRIOL ?

- bij kinderen en jongeren tot 18 jaar oud, omdat er niet voldoende ervaring is met het gebruik van deze zalf bij kinderen en jongeren tot 18 jaar oud
- als u een ernstig verminderde nier- of leverwerking heeft, omdat er onvoldoende ervaring is bij deze groep
- als u meer dan 100 g calcipotriol zalf of crème 0,05 mg/g per week gebruikt (lotion: meer dan 60 ml), omdat u een hoog calciumgehalte in het bloed kunt krijgen. Dit kan zwakte, misselijkheid, verlies van eetlust en verstopping (obstipatie) veroorzaken
- als u wordt blootgesteld aan zonlicht tijdens gebruik van de zalf. Probeer overmatige blootstelling aan zonlicht te vermijden tijdens het gebruik van deze zalf.
- als u weet dat u een bepaalde vorm van psoriasis heeft, namelijk gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis of erythrodermische exfoliatieve psoriasis. Overleg met uw arts als u het niet zeker weet.


CALCIPOTRIOL IN COMBINATIE MET LICHTTHERAPIE

Gebruik van calcipotriol zalf, crème of lotion met kunstmatig UV licht (waaronder een zonnebank) moet eerst met uw arts besproken worden. Calcipotriol kan worden gecombineerd met lichttherapie, dit is een goed werkzame combinatie. Let er bij gebruik in combinatie met lichttherapie op dat u calcipotriol in ieder geval 30 minuten voor de lichtbehandeling opbrengt. Na een lichtbehandeling moet u zeker 30 minuten wachten voordat u calcipotriol mag smeren.


Zwangerschap en borstvoeding
Dit middel mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap tenzij het strikt noodzakelijk is. Het is niet bekend of calcipotriol in de moedermelk wordt uitgescheiden. Uw arts beslist of u dit middel tijdens de borstvoeding kunt gebruiken. Er wordt niet verwacht dat kortdurend gebruik op een kleine plek effect zal hebben op het zogende kind.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Calcipotriol zalf, crème of lotion wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar, aangezien er niet voldoende ervaring is met het gebruik van dit middel bij deze patiënten.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt ?
Als u meer calcipotriol zalf, crème of lotion heeft aangebracht dan u zou mogen (meer dan 100 gram per week), moet u uw arts raadplegen. Overmatig gebruik kan leiden tot hoge calciumgehaltes in het bloed, die bijv. misselijkheid, gebrek aan eetlust, verstopping (constipatie), braken, spierslapte, gebrek aan energie, vermoeidheid en bewustzijnsverlies kunnen veroorzaken.


HOE BEWAART U CALCIPOTRIOL ?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. U mag de inhoud niet meer gebruiken 3 maanden nadat u de tube voor de eerste keer heeft geopend. Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.


SAMENSTELLING

Calcipotriol zalf
Een gram zalf bevat 0,05 mg (is gelijk aan 50 microgram) calcipotriol. De andere stoffen in dit middel zijn: macrogolcetostearylether, dinatriumedetaat, dinatriumfosfaatdihydraat, alfa-tocoferylacetaat, propyleenglycol (E490), lichte vloeibare paraffine, gezuiverd water en witte zachte paraffine.

Calcipotriol crème
Een gram crème bevat 0,05 mg (is gelijk aan 50 microgram) calcipotriol. De andere stoffen in dit middel zijn: dinatriumedetaat, dinatriumfosfaatdihydraat, natriumdiwaterstof fosfaatdihydraat, chloorallylmethenamine chloride, glycerol, macrogolcetostearylether, cetostearylalcohol, lichte vloeibare paraffine, witte zachte paraffine en gezuiverd water.

Calcipotriol lotion
Een gram lotion bevat 0,05 mg (is gelijk aan 50 microgram) calcipotriol. De andere stoffen in dit middel zijn: natriumcitraat, hypromellose, propyleenglycol, isopropylalcohol, levomenthol en gezuiverd water.

Bron: www.huidziekten.nl 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).