DERMABRASIE print home printenhome


WAT IS DERMABRASIE ?

Dermabrasie is een techniek waarmee onregelmatigheden van de huid en littekens minder zichtbaar gemaakt kunnen worden. Bij dermabrasie wordt de huid (derma) tot in de papillaire dermis (dit is het laagje onder de opperhuid) afgeschaafd (abrasie). De plastisch chirurg past dermabrasie vooral toe voor het verwijderen van tatoeages, rimpels en littekentjes van acne. Bij oppervlakkige, niet te diepe littekens is het resultaat het beste.


HOE WORDT DERMABRASIE UITGEVOERD ?

Dermabrasie vindt plaats onder algehele of plaatselijke verdoving. Dit is afhankelijk van de grootte van het te behandelen huidoppervlak. Voor de arts met de behandeling begint wordt de te behandelen huid goed schoongemaakt. Om de huid af te schaven wordt een snel ronddraaiende borstel met staaldraad of een snel ronddraaiende schijf met diamantkorrels gebruikt. Het afschaven gebeurt bij een hoog toerental, waarbij de uitgeoefende druk bepalend is voor de te bereiken diepte. Het kan noodzakelijk zijn een huidafwijking meerdere keren met dermabrasie te behandelen.

DermabrasieDermabrasie video (bron: dr. Duzhy Aliaxey - www.youtube.com)


NA AFLOOP VAN DE DERMABRASIE

Na afloop van dermabrasie wordt de behandelde huid soms eerst verbonden. Het kan ook voorkomen dat uw huid direct ingesmeerd wordt met zalf of crème. Deze behandeling moet u thuis voortzetten. Uw arts kan u adviseren welke zalf of crème u het beste kunt gebruiken. In de meeste gevallen is de huid na een week genezen. De behandelde huid blijft nog een aantal maanden rozerood van kleur. U mag er gedurende die tijd niet mee in de zon en ook niet onder de zonnebank.


RISICO'S EN COMPLICATIES

Bij dermabrasie bestaat het risico dat er pigmentafwijkingen optreden in de behandelde huid. In sommige gevallen is er sprake van hypopigmentatie (minder pigment) in de behandelde huid, waardoor de grens tussen de behandelde huid en de normale huid soms erg opvallend wordt. Hyperpigmentatie (meer pigmentvorming) als gevolg van dermabrasie komt minder vaak voor en is dikwijls tijdelijk. Een andere complicatie die op kan treden is het ontstaan van opvallende groeven in de huid of littekens door te diepe dermabrasie.


VERGOEDING

Dermabrasie is een cosmetische ingreep en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. U moet de ingreep dus zelf betalen. De plastisch chirurg kan u een precieze opgave van de kosten geven.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).