DOPPLER VAAT ONDERZOEK (ENKEL POLS INDEX) print


INLEIDING

Hier vindt u een globaal overzicht bij de gang van zaken bij een Doppler vaatonderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.
De bedoeling van het Doppleronderzoek is de bloedstroom in de vaten, slagaders of aders te onderzoeken. Dit onderzoek wordt gedaan bij mensen die tijdens het lopen pijn in hun benen krijgen. Deze aandoening wordt in de volksmond ook wel 'etalagebenen' genoemd. Officieel heet het: claudicatio intermittens. Dit is eveneens een methode van onderzoek bij mensen met spataders.


WAT IS EEN VAATONDERZOEK ?

Bij een vaatonderzoek worden de (slag)aders in uw armen en/of benen onderzocht. Met behulp van geluidsgolven wordt door een vaatlaborante geluisterd naar de bloedstroom. Vervolgens meet zij de bloeddruk in beide benen en armen. Afhankelijk van uw conditie doet u ook een looptest op een lopende band. Tijdens deze test geeft u aan wanneer en waar u pijn krijgt bij het lopen. Het onderzoek vindt plaats in de vaatfunctiekamer en duurt ongeveer 30 à 40 minuten.


VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

Het is van belang om met een goed uitgerust lichaam te starten met het onderzoek. We vragen u dan ook om tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat uw lichaam even tot rust kan komen. Tijdens het onderzoek krijgt u drie bloeddrukbanden om elk been: om uw enkels, kuiten en bovenbenen en één om elke arm. Om die reden adviseren we u gemakkelijke zittende kleding aan te doen.


VÓÓR HET ONDERZOEK

Voor het onderzoek doet u uw schoenen, bovenbroek of rok uit. De vaatlaborante noteert uw lengte en gewicht en vraagt u dan om op de onderzoeksbank te gaan liggen.


HET ONDERZOEK MET GELUIDSGOLVEN

Het beluisteren van de bloedvaten is niet pijnlijk. Dit gebeurt met een staafje, zo groot als een balpen, en geleidende gel. De geluidsgolven die het staafje uitzendt worden door het bloed dat door de slagaders stroomt, teruggekaatst. Vervolgens vangt het staafje de golven weer op en dit signaal wordt door het Dopplerapparaat hoor- en zichtbaar gemaakt. Het geluid dat u hoort is een versterking van dit signaal. Dit lawaai is normaal. Op een monitor zijn deze golven te zien. Van ieder onderzocht bloedvat wordt een registratie gemaakt op een strook papier.


TIJDENS HET ONDERZOEK

Om de bloedvaten in de knieholten te kunnen beluisteren is het wenselijk dat u op uw buik ligt. Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer drie minuten. Na het onderzoek in de knieholten wordt u gevraagd op uw rug te gaan liggen. De vaatlaborante onderzoekt vervolgens op dezelfde manier uw liezen en enkels. Dit duurt ongeveer acht à tien minuten.


HET METEN VAN DE BLOEDDRUK

Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het meten van de bloeddruk van uw enkels, kuiten bovenbenen en armen. Hiervoor krijgt u drie banden om elk been en een om elke arm, dus acht in totaal. Iedere band wordt afzonderlijk opgepompt en langzaam ontlucht. De drukmeting in de benen kán even pijnlijk zijn. U heeft de minste last als u ontspannen gaat liggen. De vaatlaborante noteert telkens de resultaten van de bloeddrukmeting. Daarna verwijdert zij de banden en kunt u van de onderzoeksbank afstappen.


DE LOOPTEST

Om te bepalen hoe snel de pijn bij het lopen optreedt moeten sommige mensen een looptest doen.
U loopt dan maximaal 300 meter op een lopende band. Dit gebeurt in een wandeltempo (2,5 à 3 km/uur). Het is belangrijk dat u tijdens het lopen direct zegt waar en wanneer u pijn voelt en of die pijn verandert. Hierna meet de vaatlaborante nogmaals de bloeddruk aan beide enkels en armen en noteert de waarden. De looptest duurt ongeveer vijf minuten.


NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek kleedt u zich weer aan. Er wordt naar gestreefd uw afspraak bij de vaatchirurg zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Uw arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.


WACHTTIJD

Soms kan het gebeuren dat u moet wachten door bijvoorbeeld een spoedgeval of onvoorziene omstandigheden. We vragen hiervoor uw begrip.

Als u nog vragen heeft over het vaatonderzoek stel ze dan gerust aan de vaatlaborante of de arts van de polikliniek Chirurgie.

Als u onverwacht verhinderd bent, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door aan de betreffende afdeling. Er kan dan met u een nieuwe afspraak gemaakt worden en de vrijgekomen tijd kan voor een andere patiënt gereserveerd worden.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).