GANGLION print home printenhome


INLEIDING

Hier vindt u een globaal overzicht van wat een ganglion is en hoe dit behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.


WAT IS EEN GANGLION ?

Een ganglion is een omkapselde holte die gevuld is met geelachtige glijstof. Het ganglion ontstaat vanuit het gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt het meest voor aan de pols, meestal aan de rugzijde, soms aan de binnenkant van de pols.

Ganglion bij de pols
ganglion

Foto: GEMalone - Wikimedia (Creative Commons License 3.0).


WAT ZIJN DE BEHANDELMOGELIJKHEDEN ?

Bij klachten wordt behandeling overwogen. In principe wordt als eerste behandeling het ganglion leeggezogen en wordt een corticosteroïdpreparaat met verdovingsvloeistof of een ander preparaat ingespoten om de holte te laten verkleven. Bij deze behandeling wordt het ganglion dus aangeprikt.
Als het ganglion niet verdwijnt of weer terug komt bestaat de keuze tussen een tweede punctie of een operatie.


DE OPERATIE

Als u hart- of longklachten hebt dan wel medicijnen gebruikt (met name bloedverdunners) moet u dit voor de operatie aan uw behandelend arts melden. De ingreep wordt uitgevoerd op de poliklinische operatiekamer en kan geschieden onder plaatselijke verdoving, maar soms is het gewenst de gehele arm te verdoven. Via een kleine snee wordt de 'holte' meestal gemakkelijk verwijderd. Het kan voorkomen dat het verwijderde ganglion wordt onderzocht door de patholoog.


MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. De kans op een nabloeding of een wondinfectie is gering. Als dit het geval is, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.
Er bestaat een kans dat u later opnieuw last krijgt van een ganglion.


NA DE BEHANDELING

Na ongeveer een half uur kunt u naar huis, tenzij de gehele arm verdoofd is. In dat geval verlaat u na het uitwerken van de verdoving het ziekenhuis. Het wondgebied is enigszins gevoelig. Met u wordt een afspraak gemaakt voor de verwijdering van de hechtingen. Als het ganglion onderzocht is, krijgt u hiervan uitslag bij de nacontrole.


TOT SLOT

Deze informatie werd samengesteld door de Commissie Voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van reeds bestaand voorlichtingsmateriaal vanuit het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en het IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan de IJssel.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).