ONTHARINGSLASERS (LASER EPILATIE) print home printenhome


Uw arts heeft vastgesteld dat er bij u een medische indicatie voor behandeling met een ontharingslaser bestaat. Deze folder geeft u informatie over wat laserontharing voor u inhoudt. Wij vragen u deze informatie zorgvuldig door te lezen.


WAT IS EEN ONTHARINGSLASER ?

Een laser is een apparaat dat in een fractie van een seconde een zeer grote hoeveelheid licht uitzendt. Van een ontharingslaser spreekt men als dit licht voornamelijk door het pigment van de haren wordt geabsorbeerd. In het AMC gebruiken wij voor de behandeling van overbeharing twee soorten lasers: de 'lang gepulsde NdYAG laser' (MYDON laser) en de 'Alexandriet laser' (Gentle lase).


Ontharingslaser   Ontharingslaser
       
Ontharingslaser   Ontharingslaser


HOE WERKT DE ONTHARINGSLASER ?

De ontharingslaser zendt een geconcentreerde bundel licht van een bepaalde golflengte uit, die dwars door de oppervlakkige huid heen gaat. Het pigment in de haarzakjes wordt plotseling verhit, waardoor de haarzakjes blijvend worden beschadigd. Door de geschikte instellingen (golflengte en energie) te kiezen, zorgen we ervoor dat alleen de haren en haarzakjes worden beschadigd, en niet het pigment in de oppervlakkige huid.


KAN IEDEREEN WORDEN BEHANDELD ?

Hoe dikker en donkerder de haren, hoe beter het resultaat van de behandeling is. Bij te dunne en/of lichte haren is laserbehandeling niet zinvol en bestaat het risico dat in het behandelde gebied de haargroei toeneemt. Blonde, grijze of rode haren kunnen niet effectief worden behandeld met de laser. Eventueel kunnen deze haren door middel van elektrische epilatie worden behandeld. Vraag de huidtherapeute hiernaar. Bij mensen met een donker huidtype is er veel oppervlakkig pigment. Hierdoor is er meer kans op beschadiging door de laser, waarbij lichte of donkere plekken kunnen ontstaan. Ook zien we dat de behandeling vaak minder effectief is. De lang gepulsde NdYag laser (MYDON) is bij mensen met een donker huidtype de veiligste en meest effectieve laser. Mensen met een licht huidtype ervaren betere en snellere resultaten met de Alexandriet laser (Gentle Lase).


WAT KUNT U VERWACHTEN ?

Het is de bedoeling dat de haargroei en de bijbehorende medische klachten (zoals ontstekingen en donkere plekken door haaringroei) verminderen. Aan het eind van het behandeltraject zal de haargroei met ongeveer 50-60% verminderd zijn.


IS HET PIJNLIJK ?

De behandeling is zeker niet pijnloos. De pijnervaring verschilt van patiënt tot patiënt. De een ervaart de behandeling als kleine speldenprikjes, bij de ander is de pijn heviger en ontstaat er een branderig gevoel.


HOEVEEL BEHANDELINGEN ZIJN NODIG ?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van het huidtype, de kleur van de haren, de haardichtheid en de plaats van de beharing. Omdat alleen haren in de groeifase gevoelig zijn voor de laser, zijn meerdere behandelingen nodig. Bij elke behandeling wordt ongeveer 10 tot 20 procent van de haren “blijvend” verwijderd. Meestal is met 3 tot 6 behandelingen een redelijk goed resultaat te bereiken. Echter, hoe donkerder de huid en hoe lichter de haren, hoe meer behandelingen nodig zijn. Doorgaans is na 6 tot 8 behandelingen verdere verbetering onwaarschijnlijk. Daarom hanteren wij een maximum aantal behandelingen van 8 keer bij personen met een donker huidtype (NdYAG/MYDON laser) en 7 keer bij een licht huidtype (Alexandriet/Gentle lase). De tijd tussen de behandelingen bedraagt meestal 6 tot 9 weken. Dit is afhankelijk van de plaats die behandeld wordt.


HOE LANG DUURT DE BEHANDELING ?

De duur van één behandeling hangt af van het te behandelen oppervlak. Een behandeling in het gezicht duurt ongeveer 15 minuten. Voor grotere gebieden is meer tijd nodig.


WAT GEBEURT ER TIJDENS HET EERSTE CONSULT BIJ DE HUIDTHERAPEUTE ?

Tijdens uw eerste consult bij de huidtherapeute wordt uitleg gegeven over de gang van zaken tijdens het behandeltraject. De belangrijkste punten vindt u terug in deze folder. Er zullen uitgangsfoto’s gemaakt worden, zodat het effect van de behandeling beter beoordeeld kan worden. Tijdens het eerste consult wordt een proefbehandeling uitgevoerd. Een proefbehandeling is van belang om de juiste instellingen voor de laser te bepalen. Er wordt bij de proefbehandeling een klein gebied behandeld met verschillende instellingen van het laserapparaat. Na ongeveer twee maanden wordt beoordeeld welke instellingen het beste resultaat hebben gegeven. Daarna kan de volledige behandeling van start gaan.


HOE MOET U ZICH VOORBEREIDEN OP HET EERSTE CONSULT ?

Voor een goed advies en overzicht van het beharingpatroon is het noodzakelijk dat u 6 weken voorafgaand aan het eerste consult de haren niet epileert (elektrisch, pincet, harsen, epilady, touwtechniek). U mag in deze periode de haren wèl scheren of knippen. De laatste 7 dagen voor het eerste consult mag u ook niet meer scheren of knippen. Mocht u dit wel doen, dan kunt u NIET worden geholpen.

Hoe moet u zich voorbereiden op de behandelingen? Ook tijdens het behandeltraject met de ontharingslaser is het absoluut verboden om de haren te epileren (elektrisch, pincet, harsen, epilady, touwtechniek). Epileren heeft namelijk tot gevolg dat de haarzakjes (tijdelijk) leeg zijn, waardoor de behandeling geen effect heeft. Tijdens het behandeltraject met de ontharingslaser scheert u zelf voorafgaand aan de behandeling het te behandelen gebied. Wij verzoeken u dit zorgvuldig te doen. Dit zorgt ervoor dat de huid minder irriteert na de behandeling. Tijdens de behandeling is er geen tijd ingepland om de huid vrij te maken van haren. Indien u zich niet (zorgvuldig) geschoren heeft, bestaat de kans dat er slechts een kleiner gebied behandeld kan worden.


LET OP!

Voorafgaande aan de proefbehandeling, behandeling 3 en behandeling 7 met de Gentle lase laser en behandeling 8 met de MYDON laser mag u niet scheren of knippen. U laat de haren dan de laatste 7 dagen voor deze behandelingen staan. Zodoende kunnen uitgangsfoto’s, tussentijdse foto’s en eindfoto’s gemaakt worden. De huidtherapeute geeft aan wanneer dit zal gebeuren. Verder zorgt u dat het gebied vrij is van cosmetische producten.


HOE IS DE WERKWIJZE TIJDENS DE BEHANDELINGEN ?

De huidtherapeute stelt u vragen over de reactie na de vorige behandeling.
De huidtherapeute bepaalt de instellingen van de laser.
Het te behandelen gebied wordt gedesinfecteerd.
Op het te behandelen gebied wordt gel aangebracht. Deze gel geeft verkoeling en zorgt ervoor dat de laser soepel over de huid heen glijdt.
Het gebied wordt behandeld met de laser.
Eventueel wordt het gebied gekoeld met een coolpack of natte doeken.
Indien van toepassing maakt u een vervolgafspraak bij de balie.


VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS DE BEHANDELINGEN

Laserlicht is schadelijk voor de ogen. U moet daarom tijdens de behandelingen een beschermbril dragen. Deze bril krijgt u tijdens de behandeling van de huidtherapeute.


BESCHERMING TEGEN ZONLICHT VOOR EN NA DE BEHANDELINGEN

Wanneer de huid zongebruind is ten tijde van de laserbehandeling, is de behandeling minder effectief en bestaat de kans op het ontstaan van lichte vlekken. Als u na de laserbehandeling onbeschermd de zon ingaat, kunnen opvallende donkere verkleuringen ontstaan. Deze kunnen maanden tot jaren blijven zitten. U dient het te behandelen gebied daarom zorgvuldig tegen de zon te beschermen, vanaf 6 weken voor de behandeling tot 3 maanden na de behandeling. Maakt u gebruik van een zonnebrandcrème, dan moet deze een voldoende beschermingsfactor hebben (SPF factor 30 of hoger). U moet deze crème elke 2 uur opnieuw aanbrengen, maar niet vlak voor de behandeling. Soms is het verstandig de laserbehandeling buiten het zomerseizoen te laten plaatsvinden.


MOGELIJKE BIJWERKINGEN EN COMPLICATIES

Direct na de behandeling kunnen kortdurend roodheid, een lichte zwelling en kleine bultjes van de huid ontstaan. Dit is niet schadelijk en trekt vanzelf weg.
De haren die veel energie opnemen tijdens de behandeling laten direct los en liggen dan verkoold op de huid. Dit kan eruit zien als kleine korstjes en tevens kan het zijn dat u een verschroeide lucht ruikt. Deze haren kunt u gewoon van de huid wassen.
In het behandelde gebied kunnen tijdelijk puistjes ontstaan.
Na enkele weken kan in het behandelde gebied de indruk ontstaan dat de haren harder groeien. In werkelijkheid laten de haren dan geleidelijk los en worden ze afgestoten.
Indien u behandeld wordt in een gebied waar u ook wel eens koortsblaasjes heeft, kan dit verergeren door de laserbehandeling.
Tijdens het behandeltraject kunnen lichte of donkere vlekken ontstaan. Deze zullen meestal na enige maanden tot een jaar wegtrekken. Soms verdwijnen deze vlekken echter niet helemaal. Deze bijwerking wordt vaker gezien bij mensen met een donker huidtype en bij mensen die de zon onvoldoende gemeden hebben
Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Het is echter niet helemaal uitgesloten dat er blaasjes en korstjes ontstaan. Bij de nieuwe generatie lasers is de kans op deze bijwerkingen en kleine littekens echter zeer klein. Klachten, irritatie en veranderingen van de huid dient u altijd direct te melden aan de huidtherapeute!


MEDICIJNGEBRUIK EN VERANDERINGEN IN MEDICIJN GEBRUIK

Bij het eerste consult zal worden gevraagd naar uw medicijngebruik. Wanneer u nieuwe medicijnen gaat gebruiken, zoals antibiotica, moet u dat altijd vooraf telefonisch bij ons melden, ook als u ze maar tijdelijk gebruikt. Sommige medicijnen kunnen de huid namelijk gevoeliger maken voor (laser)licht.


INSTEMMINGSVERKLARING

Voorafgaand aan het starten van het behandeltraject met de ontharingslaser tekent u een instemmingsverklaring.

Bron: www.huidziekten.nl 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).