INFORMATIE OVER DE MULLER BEHANDELING VAN SPATADEREN print


Er zijn meerdere methoden om spataderen te behandelen, zoals inspuiten (scleroseren), opereren onder algehele of lokale verdoving, of laserbehandeling. Bij u zijn spataderen geconstateerd van een formaat dat het beste kan worden behandeld volgens de Muller methode. Bij deze techniek, genoemd naar de dermatoloog Muller die het heeft bedacht, worden de spataderen onder lokale verdoving via hele kleine sneetjes weggehaald. De Muller methode is vooral geschikt voor grote spataderen. Het is een tijdrovende ingreep, maar het biedt wel meer zekerheid dat de spataderen niet terugkomen. Mochten er nog kleine spataderen overblijven, dan kunnen deze op een later tijdstip alsnog worden weggespoten.


BESCHRIJVING VAN DE INGREEP

Bij de behandeling volgens Muller worden meerdere kleine (enkele millimeters grote) sneetjes in de huid gemaakt net naast de spatader. Vervolgens wordt de spatader via dit sneetje met een klein haakje aangehaakt en naar buiten getrokken. Deze operatie vindt plaats onder lokale verdoving. U krijgt daarvoor injecties met het verdovingsmiddel lidocaïne op de plaatsen waar de spataderen zullen worden verwijderd. Deze injecties zijn uiteraard pijnlijk, de rest van de ingreep niet.

Wij raden u aan iemand als begeleider mee te nemen, maar dit is niet verplicht. U kunt in principe na de behandeling normaal lopen, maar zelf naar huis rijden met de auto wordt afgeraden. De volgende dag mag alles weer. Als u allergisch bent voor verdovingsvloeistof, desinfecterende middelen of pleister, moet u dit van te voren aan de arts doorgeven. Ook is het belangrijk te melden of u bloedverdunnende middelen gebruikt. Het is niet nodig om de bloedverdunnende middelen voor de ingreep te stoppen.

Gebruik op de dag van de ingreep geen lotions, crèmes of zalven om de huid mee in te vetten, want anders lukt het niet om met stift te tekenen op de huid.


GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE INGREEP

Nadat u zich bij de balie van de polikliniek heeft gemeld, wordt u door de arts of de verpleegkundige opgehaald. In de behandelkamer wordt u verzocht op een opstapje plaats te nemen, waarna de arts met een speciale stift de te verwijderen spataderen zal aantekenen.

Daarna gaat u op de behandeltafel liggen. De huid van het been wordt gedesinfecteerd. Daarna zullen de arts(en) en verpleegkundige een schort, monddoekje en steriele handschoenen aantrekken. Vervolgens wordt het been afgedekt met steriele doeken. Hierna wordt de verdovingsvloeistof ingespoten vlak naast de spatader. Daarna wordt de ader via kleine sneetjes er uit getrokken. De totale ingreep duurt 45 tot 60 minuten. Na de ingreep plakt men de wondjes af met steriele hechtstrips (zwaluwstaartjes) en wondpleisters. Bij deze kleine wondjes is hechten niet nodig. Soms worden oplosbare hechtingen geplaatst rond vaten om bloeduitstortingen zoveel mogelijk te voorkomen.


NA DE INGREEP

Na de ingreep wordt een witte onderkous en een bruine elastische kous aangetrokken over het behandelde gebied. U wordt ook verzocht nog een half uurtje in de wachtkamer te blijven zitten om te kunnen controleren op eventueel nabloeden. De witte onderkous en de elastische kous moeten 3 dagen lang dag en nacht blijven zitten. Gedurende die 3 dagen kunt u dus ook niet douchen. Daarna - als de behandeling op dinsdag is gedaan, op vrijdagavond - mag u alles uittrekken en ook alle pleisters verwijderen. Vanaf dat moment moet alleen nog de bruine elastische kous worden gedragen, en dat hoeft alleen maar overdag. Dit moet u nog een volle week volhouden. Daarna hoeft er niets meer om.

Bij het uittrekken van de kousen is het been meestal bont en blauw van de bloeduitstortingen. Dat hoort er bij en het trekt vanzelf weer weg. Er wordt nog een controle afspraak met u gemaakt na circa 2 maanden om het eindresultaat te beoordelen.

In principe kunt u na de ingreep alles doen, wij adviseren echter geen intensieve sport te beoefenen.

Mochten er problemen ontstaan met het been (bijvoorbeeld stuwing, pijn of een bloeding) of als de kousen te strak zitten, neem dan contact op met de afdeling.


ZIJN ER RISICO'S AAN VERBONDEN ?

De Muller procedure kent weinig risico's of complicaties. De volgende problemen kunnen optreden:

- Vaak ontstaan er bloeduitstortingen (hematomen). Dit hoort erbij, het been kan bont en blauw zien een week na de ingreep. Dit trekt allemaal vanzelf weg in 3-6 weken.

- Bij een ingreep in de knieholte kan er door een bloeduitstorting tijdelijk een doof gevoel in het been ontstaan. Dit gebeurt zelden, en het trekt binnen 1-2 dagen weg.

- Soms ontstaat pijn of kramp in het been of de voet omdat de elastische kous te strak zit. In dat geval neemt u contact op met de afdeling, er wordt dan een ruimere kous aangemeten of een verband aangebracht.

- Zeer zelden wordt een klein zenuwtakje beschadigd bij het er uit trekken van een spatader. Hierdoor kan het gevoel (pijn en tastzin) in het gebied er onder verminderd zijn of weg zijn. Ook dit herstelt zich meestal volledig, maar het duurt langer, enkele maanden. Grote en belangrijke zenuwen die spieren aansturen worden nooit beschadigd bij een Muller procedure, want die zenuwen bevinden zich allemaal veilig in de diepte.

Bron: Afdeling Dermatologie Amsterdam UMC 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).