PLASTISCHE CHIRURGIE VAN DE NEUS (NEUSCORRECTIE) print home printenhome


WAT ZIJN REDENEN VOOR EEN NEUS CORRECTIE ?

Operatieve behandeling ter correctie van de uitwendige vorm van de neus kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bochel van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten. Verder kan het ook mogelijk zijn om functionele klachten te verminderen zoals verstopping of hoofdpijn.

De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden. Het zal duidelijk zijn dat de patiënt zelf de operatie verlangt en dat dit niet wordt ingegeven door de omgeving. Het resultaat van de neuscorrectie heeft een blijvend karakter.

Over het algemeen worden bij neuscorrectie geen uitwendige huidsneden gemaakt. De sneetjes liggen doorgaans in de inwendige neusdelen en zijn dus niet waarneembaar. In een enkel geval is een sneetje noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen.


HOE WORDT DE OPERATIE UITGEVOERD ?

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan plaatselijke verdoving of algehele narcose worden toegediend. Een ziekenhuisopname van enkele dagen kan noodzakelijk zijn. Kleine correcties kunnen poliklinisch of in dagverpleging worden uitgevoerd.

Na de operatie valt de pijn over het algemeen erg mee. In de meeste gevallen zal de neus gedurende enkele dagen inwendig getamponeerd zijn, zodat de patiënt gedurende deze periode door de mond moet ademen. Er kan een forse zwelling na de operatie ontstaan ter plaatse van de gelaatshelft naast de neus, zoals b.v. de oogleden. Deze zwelling duurt enkele dagen. Na de operatie zal meestal een pleister- of gipsverband zijn aangebracht over de neus met een uitbreiding op het voorhoofd. Na 1 à 2 weken wordt dit verwijderd. De zwelling die na het verwijderen van dit verband op de neus bestaat kan gedurende enkele maanden aanwezig blijven.


WELK RESULTAAT KAN IK VERWACHTEN ?

De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus. De operatie biedt verbetering en meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen. Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing of een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat. Zelfs in de handen van de meeste geroutineerde plastisch chirurg kan het zijn dat voor de patiënt het resultaat teleurstelt. In een aantal gevallen kan een tweede operatie noodzakelijk zijn voor aanvullende correcties.

Indien u nog vragen heeft adviseren wij u om deze te noteren en aan ons voor te leggen. Zolang u twijfelt of u in aanmerking wilt komen voor een neuscorrectie doet u er verstandig aan om van de behandeling af te zien. In het bovenstaande hebben wij geprobeerd u in te lichten over de operatie. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en ook kunt u geen garantie uit bovenstaande ontlenen betreffende resultaten.

Esthetische en Plastische Chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals b.v. narcose-problemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, etc. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed moeten worden of door u zelf.

Wij behandelen u naar beste kunnen en mocht u nog vragen hebben: maakt u dan wederom een afspraak op de poli Plastische Chirurgie. Wij zijn gaarne bereid om al uw vragen te beantwoorden.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).