BEHANDELING VAN LEISHMANIASIS MET PENTOSTAM print home printenhome


Pentostam wordt toegepast bij de behandeling van Leishmaniasis, een tropische infectieziekte veroorzaakt door de Leishmania parasiet. Dit is een klein organisme, dat in bepaalde tropische gebieden kan worden overgebracht op de mens via insektensteken, door zandvliegjes. Er zijn verschillende soorten Leishmania parasieten, die verschillende klachten veroorzaken. Sommige veroorzaken alleen schade aan de huid zoals zweren die moeilijk of niet genezen. Bij andere varianten van deze parasitaire infectie ontstaat ook schade aan slijmvliezen of aan inwendige organen. De verschillende varianten worden op verschillende manieren behandeld. Het maakt daarbij uit wat de klachten zijn, en welke variant van de parasiet het is.

Voor sommige vormen van Leishmaniasis is het noodzakelijk om te behandelen met Pentostam. Pentostam doodt de Leishmania parasiet. Hoewel het middel bijwerkingen kan hebben, wordt het beschouwd als de beste behandeling bij uitgebreidere vormen van Leishmaniasis. De bijwerkingen die kunnen optreden zijn goed bekend en van tijdelijke aard. Door de dosering precies te bereken op basis van uw lichaamsgewicht, en door regelmatige controles (bloeddruk, pols, ECG, bloedonderzoek) voor en tijdens de behandeling, is het middel veilig toe te passen.

Voor de behandeling is het belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit eerder bent behandeld met Pentostam of soortgelijke middelen, en of u daar bijwerkingen bij hebt gehad. Daarnaast moet u alle andere ziekten waaraan u nu lijdt vermelden, denk daarbij vooral aan hartziekten, hartritmestoornissen, leverziekten of nierziekte. Ook moet u alle geneesmiddelen die u gebruikt opgeven aan uw behandelend arts, ook huismiddelen van de drogist.

Pentostam kan alleen per infuus of per injectie in de spier worden toegediend. Toediening per infuus heeft de voorkeur. De behandeling vindt in het ziekenhuis plaats en duurt meestal 20 dagen. De behandeling wordt in dagbehandeling gegeven, d.w.z. na het inlopen van het infuus en de noodzakelijke controles kunt u naar huis. De infuusnaald blijft zitten. De vloeistof wordt langzaam (in 30-60 minuten) per infuus toegediend. Indien er bijwerkingen optreden zoals hoesten of pijn op de borst wordt de behandeling gestaakt of tijdelijk onderbroken.

Voor en tijdens de behandeling (1 keer per week, soms vaker) wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt. Als er afwijkingen zichtbaar zijn op het ECG, wordt de behandeling gestaakt. Tijdens de behandeling wordt ook de bloeddruk en de pols regelmatig gecontroleerd. Voor en tijdens de behandeling wordt ook bloedonderzoek gedaan, om eventuele schade aan inwendige organen zoals de nieren, de lever en de alvleesklier (pancreas) in een vroeg stadium op te sporen. Indien er afwijkende bloedwaarden worden gevonden, wordt de behandeling gestaakt of tijdelijk onderbroken.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met leverziekten of hartziekten. Niet gebruiken bij ernstige nierziekte. Gelijktijdig aanwezige andere infecties moeten behandeld worden. Allergische reacties kunnen voorkomen. Niet gebruiken bij eerdere allergische reacties op Pentostam of bestanddelen daarvan. Tijdens de behandeling kunnen ontstekingsverschijnselen optreden rond gebieden waar de Leishmaniaparasieten zich bevinden.


Zwangerschap en borstvoeding

Er is onvoldoende bekend over de veiligheid van Pentostam tijdens de zwangerschap. Tot nog toe is schadelijkheid voor het ongeboren kind niet gerapporteerd. Het advies is om Pentostam niet te gebruiken tijdens zwangerschap. Indien het echt nodig is, zoals bij een ernstige infectie, zal toch worden behandeld. Pentostam mag niet gebruikt worden als borstvoeding wordt gegeven.


Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen, gesorteerd van vaak voorkomend naar zeldzaam, kunnen optreden tijdens gebruik van Pentostam. Vrijwel alle klachten verdwijnen na het staken van de behandeling vanzelf weer, zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn.
- hoofdpijn
- gebrek aan eetlust, vermoeidheid, spierpijn, gewrichtspijn
- misselijkheid, overgeven en/of diarree, en buikpijn bij circa 1-2% van de patiënten
- afwijkingen op het ECG (hartfilmpje), ritmestoornissen
- hoesten (direct tijdens de toediening, voorbijgaand)
- pijn op de insteekplaats, pijn in de arm van het infuus of een stijve arm, stolselvorming in het vat
- in het bloed kunnen afwijkingen zichtbaar zijn zoals bloedarmoede, tekort aan bloedplaatjes, tekort aan witte bloedcellen, stijging van enzymen die door de lever en de alvleesklier gemaakt worden
- koorts of verhoging, rillerigheid, kramp in spieren, zweetaanvallen, duizeligheid, roodheid van het gelaat tijdens de toediening
- tijdelijke toename van roodheid en zwelling rond Leishmania zweren en andere plekken
- neusbloedingen, tandvleesbloedingen
- pijn op de borst
- geelzucht
- allergische reacties, huiduitslag
- vieze smaak in de mond, metaalachtige smaak
- bij behandeling van Leishmaniasis van de slijmvliezen kan een zwelling van deze slijmvliezen optreden, dit kan leiden tot slikklachten, benauwdheid of longontsteking


Interacties

Er zijn geen belangrijke interacties met andere geneesmiddelen bekend.
Tijdens de behandeling met Pentostam mag u geen alcohol gebruiken.


Contact opnemen

Indien u tijdens het gebruik bijwerkingen krijgt of andere vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts.


NB: Pentostam is niet meer leverbaar in Nederland

Bron: www.huidziekten.nl 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek

spacer

spacer

QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).