SCLEROSEREN VAN VARICES (SPATADEREN) AAN DE BENEN print


WAT ZIJN SPATADEREN ?

Spataderen zijn aderen die abnormaal verwijd zijn. Men spreekt van spataderen wanneer er aan de benen duidelijk zichtbare blauwe en verdikte of voelbare, wat kronkelig verlopende aderen aanwezig zijn. Ze ontstaan doordat de kwetsbare klepjes die in de aderen horen te zitten beschadigd zijn geraakt of niet goed meer werken. Er zijn verschillende oorzaken waardoor spataderen kunnen ontstaan, zoals aanleg in de familie, zwangerschap, of een doorgemaakte trombose. Spataderen kunnen cosmetisch storend zijn of klachten veroorzaken zoals een moe, zwaar gevoel in de benen, trillingen, of pijn.


WAT IS SCLEROSEREN ?

Scleroseren is het dichtspuiten van de spatader met een vloeistof (aethoxysclerol). Deze vloeistof veroorzaakt verkleving van de vaatwand. De spatader veranderd hierdoor in een strengetje, waardoor geen bloed meer kan stromen. De functie van de verdwenen spatader wordt overgenomen door een van de vele andere, normale aderen in de buurt.


DE BEHANDELING

De spatader wordt door de arts aangeprikt en de vloeistof wordt ingespoten. Er is een maximum aan de hoeveelheid in te spuiten vloeistof. De arts kan dus beslissen om de week daarna door te gaan. Een behandeling duurt 10-20 minuten. Na de behandeling wordt u verzocht nog 15 minuten extra te blijven wachten i.v.m. de kans op het optreden van een allergische reactie. Dit gebeurt overigens zelden.


IS SCLEROSEREN PIJNLIJK ?

Het aanprikken van de vaten voelt u uiteraard. Het inspuiten zelf is bij de grote vaten niet pijnlijk. Bij kleine spatadertjes (takkenbosvenen) is het wel gevoelig, een beetje branderig.


KOUSEN MEENEMEN !

Als u komt voor het inspuiten van spataderen heeft u twee soorten kousen nodig: een witte onderkous van het merk Comprinet en een (meestal bruine) aangemeten elastische steunkous of panty. Deze kousen moet u zelf meenemen.
De witte Comprinet kous haalt u op bij de apotheek. U krijgt daarvoor een recept waar de maat op staat en de lengte (kniekous of dijkous). Als u aan twee benen wordt geholpen heeft u 2 witte kousen nodig. De (bruine) elastische kous moet worden aangemeten. Deze maatkousen zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde winkels voor medische hulpmiddelen (verschillende adressen en leveranciers). Daarvoor krijgt u een recept of briefje waar opstaat wat u nodig hebt (1 of 2 kousen tot aan de knie, of tot aan de dij, of een panty), en een machtigingsformulier voor de vergoeding door de ziektekostenverzekeraar.


WAAROM DE WITTE COMPRINET-KOUS ?

Direct na het inspuiten worden wattenbolletjes op het been geplakt om extra druk uit te oefenen op het ingespoten vat. De Comprinet kous zorgt ervoor dat deze wattenbollen goed op hun plaats blijven zitten. Let op: de witte kous laat u een week lang dag en nacht om het been zitten. Maandagavond, voordat u dinsdag naar de polikliniek komt, haalt u de witte kous en alle wattenbollen eraf. Vervolgens trekt u direct de bruine kous weer aan. De witte kous kunt u eventueel maandag avond wassen, maar u moet hem op dinsdag weer meenemen.


WAAROM DE HUIDKLEURIGE STEUNPANTY OF KOUS(EN) ?

Om het verkleven van de vaatwand van de spatader te bevorderen moet een bepaalde druk op de benen gegeven worden. De steunkous of panty zorgt hiervoor. Vanaf het moment van inspuiten moet de bruine kous continu gedragen worden. Alleen als u gaat slapen mag hij uit (hoeft niet, mag). Let op: de kous moet u liggend op bed aantrekken en liggend op bed uittrekken. U mag niet zonder de steunkous of panty op uw benen staan. Als u 's nachts er uit moet b.v. om te plassen dan moet de kous of panty eerst aan! Verder moet u rekening houden met enkele weken niet douchen. De kousen mogen niet nat worden. Dat betekent dat u met washandjes zich moet wassen en bij de wastafel.


HOELANG MOETEN DE KOUSEN GEDRAGEN WORDEN ?

Dat hangt af van de grootte van het vat. Bij kleine vaatjes is 5 tot 7 dagen al voldoende, maar bij grote vaten moet u 3 weken na het laatste inspuiten de kousen blijven dragen. Er worden standaard 3 afspraken ingepland. Als u alleen kleine spataderen heeft en er twee afspraken nodig zijn om alles in te spuiten, bent u binnen 2 weken klaar. Als u veel grote spataderen hebt waarbij ook op de derde afspraak nog grote vaten ingespoten moeten worden, moet u 5 weken lang kousen dragen.


KAN IK SPORTEN EN WERKEN NA HET INSPUITEN ?

Normale lichaamsbeweging zoals wandelen of fietsen is toegestaan, maar intensief sporten zoals hardlopen of fitness wordt afgeraden omdat de behandeling daardoor kan mislukken. Lang staan en stilzitten en zwaar tillen moeten ook worden vermeden.


ZIJN ER RISICO'S AAN VERBONDEN ?

Een goed uitgevoerde behandeling van spataderen kent geen grote risico's.
- In enkele gevallen kan een aderontsteking ontstaan, die niet ernstig is.
- Bij het inspuiten van spataderen kan soms een bruine verkleuring van de huid optreden. Deze trekt niet altijd weg.
- Wanneer de injectievloeistof naast het bloedvat terecht komt, kan de huid ter plaatse stuk gaan.
- Bij een (te) strak verband ontstaan soms kleine blaren van de huid.
Controleer voor uzelf het onderstaande:
- U heeft 3 afspraken gekregen, altijd op een dinsdag
- U heeft mondelinge uitleg gekregen over de behandeling
- U heeft 2 recepten gekregen: een voor de witte kous en een voor de steunkous of panty
- U heeft een machtigingsformulier voor uw zorgverzekering gekregen voor de steunkous


WAT U VERDER NOG MOET WETEN

- Het bestellen van een steunkous kan 6 weken duren.
- De steunkousen/panty worden niet altijd meer vergoed. Controleer dit bij uw verzekering.
- Op de dag van de behandeling kan 's avonds hoofdpijn, rillerigheid en koorts optreden.
- U mag een tablet Paracetamol 500 mg. innemen, echter geen Aspirine.
- Mogelijke blauwe plekken trekken vanzelf weg, evenals roodbruine verkleuringen.
- De benen mogen gedurende de behandelingsperiode niet ingevet worden. De kousen kunnen niet tegen vet en bovendien plakken de pleisters, die gebruikt worden voor het op zijn plaats houden van de wattenbollen, niet op ingevette huid.
- Het inspuiten van de spataderen kan in een groot aantal gevallen leiden tot afname of verdwijnen van klachten (zoals moe of zwaar gevoel in de benen, krampen, prikkelingen, pijn of "restless legs"), maar biedt hierop geen garantie. Tevens kan geen garantie gegeven worden dat in de toekomst geen nieuwe spataderen zullen ontstaan.

Indien u na het inspuiten problemen ervaart, moet u contact opnemen met de afdeling.

Bron: www.huidziekten.nl 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek

spacer

spacer

QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).