STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PIGMENTSTOORNISSEN (SNIP) print home printenhome


Een toenemend aantal patiënten in Nederland heeft te maken met pigmentstoornissen. Dit kan zijn donker worden van de huid (hyperpigmentatie, bijvoorbeeld na eczeem, of acne, of ontsteking van de huid), lichter worden van de huid (hypopigmentatie, bijvoorbeeld vitiligo), of donker gekleurde moedervlekken en andere pigmentafwijkingen.

Er zijn meerdere verklaringen voor de toename van het aantal patiënten met pigmentstoornissen. De verandering in het gedrag van mensen, zoals het meer in de zon zitten is daar één van. Het effect van dit gedrag wordt mogelijk nog eens versterkt door de grotere blootstelling aan ultraviolette straling ten gevolge van het dunner worden van de ozonlaag. Door de toename van het aantal mensen met een donkere huid stijgt het aantal patiënten met hypo-en hyperpigmentatie aanzienlijk. De toenemende veroudering leidt op zijn beurt ook tot meer patiënten met pigmentstoornissen.

Pigmentveranderingen worden vaak gezien bij personen met een donkere huid. In het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam worden veel patiënten gezien met een donkere huid, omdat Amsterdam een multiculturele hoofdstad is, en omdat het AMC midden in de Bijlmer ligt. Hierdoor is er in de afgelopen 25 jaar veel kennis en ervaring opgebouwd in het behandelen van patiënten met een donkere huid, en met de behandeling van pigmentstoornissen in het algemeen. Pigmentstoornissen komen niet alleen bij een donkere huid voor. Vitiligo bijvoorbeeld, komt bij alle huidtypen voor, net als moedervlekken, wijnvlekken, aangeboren moedervlekken, ouderdomsvlekken, en melasma (donkere vlekken in het gezicht).

Om de behandeling van pigmentstoornissen en het onderzoek naar pigmentstoornissen te verbeteren is er binnen het Academisch Medisch Centrum een aparte stichting opgericht: de Stichting Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP). Sinds de fusie met VUMC is de naam van het AMC overigens veranderd in Amsterdam UMC, locatie Meibergdreef.

De SNIP voorziet met zijn geavanceerde medische zorg in de groeiende vraag naar behandeling van patiënten met pigmentstoornissen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast wordt in het instituut wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken en ontstaansmechanismen van pigmentstoornissen en naar de ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden en therapieën.

De jarenlange ervaring in het Amsterdam UMC met pigmentproblematiek, in combinatie met de aanschaf door de SNIP van de nieuwste behandelapparatuur, waaronder de allernieuwste lasers voor de behandeling van verschillende huidziekten, staat borg voor geavanceerde en superspecialistische behandelingen.

De SNIP diagnosticeert pigmentafwijkingen van de huid met moderne onderzoeksmethoden in samenwerking met de afdelingen Pathologie en Elektronenmicroscopie van het Amsterdam UMC. De behandeling vindt plaats volgens algemene dermatologische principes. De nieuwste behandelmethoden worden gehanteerd waaronder lichttherapie, lasertherapie en plastische chirurgische technieken.

Uit de statistieken van de voorgaande jaren blijkt dat de SNIP haar reputatie van een landelijke verwijscentrum voor patiënten met pigmentstoornissen heeft waargemaakt; 90% van de patiënten zijn afkomstig van de regio's buiten Amsterdam. Uit heel Nederland worden patiënten doorverwezen naar het pigmentcelinstituut.

De SNIP probeert haar kennis uit te dragen door het houden van wetenschappelijke stages, symposia, workshops, voordrachten, publicaties in vakbladen en in populaire tijdschriften en interviews via radio, televisie en dagbladen. De SNIP staat landelijk bekend om de snelle en duidelijke rapportage aan haar verwijzers.

Vitiligo Vitiligo Vitiligo
vitiligo vitiligo vitiligoBEHANDELMETHODEN

Als behandelmethoden kunnen worden genoemd:

1. Lichttherapie, gebruikmakend van UVB smalspectrum lampen, voor o.a.
- vitiligo
- allerlei andere vormen van hypopigmentaties

2. Transplantatie van pigmentcellen, voor o.a.,
- vitiligo
- piebaldisme
- leukoderma na brandwonden
- chemische leukoderma

3. Behandeling met de pigmentlaser van o.a
-cafe au lait macula
-lentigines
-ephelides
-gepigmenteerde actinische keratose
-gepigmenteerde verruca seborrhoica
-congenitale naevus naevocellularis (kleine en middelmatig)
-giant pigmented hairy nevus (Tierfell nevus)
-verworven naevus naevocellularis
-naevus van Ota
-naevus van Ito
-blue naevus
-naevus spilus
-naevus van Becker (met of zonder terminale haargroei)
-minocycline geïnduceerde hyperpigmentaties
-ashy dermatosis
-amateur en professionele tatoeage
-hemosiderine pigment (bij chronisch veneuze insufficiëntie)

4. Nieuwe bleekformulering voor de behandeling van :
-melasma
-post-inflammatoire hyperpigmentaties

5. Diagnostiek van zeldzame aandoeningen waaronder neurocutane syndromen, endocrinologische en metabole stoornissen, waarbij pigmentafwijkingen een signaalfunctie hebben.


INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Dermatologen en andere medisch specialisten kunnen patiënten rechtstreeks verwijzen naar SNIP Amsterdam UMC door een verwijsbrief te sturen naar SNIP, Afdeling Dermatologie, Amsterdam UMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Of mailen naar poli.dermatologie@amc.uva.nl.

Huisartsen kunnen sinds de uitplaatsing van de dermatologische basiszorg naar het Huid Medisch Centrum niet meer rechtstreeks doorverwijzen naar de afdeling Dermatologie van het Amsterdam UMC. Verwijsbrieven die via zorgdomijn worden gemaakt komen automatisch terecht bij het Huid Medisch Centrum. Het Huid Medisch Centrum ligt vlak naast het AMC en is een samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC en centrum Oosterwal, speciaal opgericht voor de door huisartsen verwezen basiszorg dermatologie. In het Huid Medisch Centrum kunnen ook de meeste pigmentproblemen worden opgelost, omdat de SNIP dermatologen ook daar werken, maar als het expliciet de bedoeling is om te verwijzen naar het pigmentcel instituut van het AMC, gebruik dan geen zorgdomijn maar stuur een korte verwijsbrief naar SNIP, Afdeling Dermatologie, Amsterdam UMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Of mailen naar poli.dermatologie@amc.uva.nl.


ROUTE BESCHRIJVING

Eigen vervoer:
Het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen is sinds 2012 gevestigd in het AMC, op de begane grond van de polikliniek (bouwdeel A0), en is onderdeel van de poli Dermatologie van het AMC. Het AMC ligt langs de A9. Op de A9 wordt het AMC d.m.v. bewegwijzering aangegeven.


Openbaar vervoer:

Trein
Het AMC is gelegen aan NS-station Holendrecht. Reizen naar een ander station in de Buurt (Duivendrecht, Amstelstation) en dan met de metro 54 richting Gein is ook een mogelijkheid (uitstappen bij metrostation Holendrecht.

Metro
U neemt de metro richting Gein en stapt uit bij station Holendrecht. Lijnen 54 en 50 stoppen bij Holendrecht. Vanaf hier is het ongeveer 5 minuten lopen naar de poli Dermatologie waar het SNIP is gevestigd.

Gemeentelijk vervoerbedrijf (GVB)
Het GVB heeft twee buslijnen die naar het AMC gaan. De lijnen 45 en 47 stoppen bij de ingang van het AMC.

Midnet (VAD & Centraal Nederland)
Er gaan vele lokale en regionale buslijnen naar het AMC (120, 126, 153, 155, 328, 375, 376, 377, 378, 379).

Ons adres:
Stichting het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam Zuidoost

Website: www.amc.nl
Telefoon: 020-5662530

Kaart
AMC
Bron: www.huidziekten.nl 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek

spacer

spacer

QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).