TONGBRANDEN (GLOSSODYNIE) EN MONDBRANDEN print home printenhome


WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN BIJ TONG EN MONDBRANDEN ?

Bij tongbranden (glossodynie) is er een pijnlijk, branderig gevoel in de tong, terwijl er niets te zien is aan de tong. Tong- en mondbranden is een onschuldige klacht en wijst niet op kanker, noch in de mond, noch elders in het lichaam. Het is wel een vervelende klacht. Voor sommige mensen vergalt het zelfs alle plezier in het leven.

Doorgaans nemen de klachten in de loop van de dag toe en worden ze vooral ´s avonds als ondraaglijk ervaren. Bij de meeste mensen met mondbranden zijn de klachten iedere dag aanwezig, soms gedurende vele maanden of jaren.

Sommige mensen hebben alleen last van een branderige of pijnlijke tong. Anderen hebben het vooral aan de binnenkant van de lippen, het gehemelte en soms ook wel in de keel. Veel mensen hebben ook last van een droge mond of een afwijkende en soms geheel afwezige smaak.


WIE HEBBEN ER LAST VAN ?

Tong- en mondbranden is geen zeldzaam verschijnsel. Mensen tussen de veertig en zeventig jaar hebben vaker last van tong- en mondbranden dan jongere mensen. Gebleken is dat vrouwen vaker deze klacht hebben dan mannen.


WAT IS DE OORZAAK ?

In veel gevallen is er geen oorzaak voor de klacht aan te wijzen en zijn er in de mond geen afwijkingen te zien. Het is eigenlijk nooit een 'hormonenkwestie' of 'iets in het bloed'.
Er wordt ook wel eens gedacht dat spanningen of zorgen een rol spelen. Zo blijkt bij veel mensen het mondbranden begonnen te zijn na een onaangename gebeurtenis in hun leven. Ook blijken de klachten wel eens te zijn ontstaan na een medische of tandheelkundige behandeling, zonder dat daar een goede verklaring voor kan worden gegeven. Overgevoeligheid voor het kunstgebit of vullingen in kiezen komt zelden voor.


IS ER BEHANDELING MOGELIJK ?

Omdat de oorzaak onbekend is, is geen goede behandeling mogelijk. Tot nu toe is niet gebleken dat alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur, een blijvende verbetering van de mondbrandklachten geven. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten weer uit zichzelf, maar dat kan soms jaren duren.
Dring niet aan op behandelingen of onderzoeken waar uw huis-, kno- of tandarts niet achter staat.


KOMT TONGBRANDEN OOK AAN ÉÉN KANT VOOR ?

Tong- en mondbranden komt altijd dubbelzijdig voor. Wanneer uw klacht maar aan één kant van de tong of in de mond voorkomt, is het per definitie geen tong- of mondbranden. Er is dan vrijwel altijd iets aan de hand en is het dus raadzaam het door uw huisarts te laten controleren.
Ook aantoonbare slijmvliesveranderingen in de mond, zoals bijvoorbeeld bij spruw (schimmelinfectie), maken huisartsbezoek noodzakelijk, omdat er dan wel een oorzaak voor de klachten bestaat en deze ook mogelijk kan worden behandeld.


SLOTWOORD

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details voor elke situatie te beschrijven (neem ook notitie van de tekst op de introductiepagina). Het kan zijn, dat er voor u ondanks de uitleg van uw arts, nog vragen zijn of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw kno-arts en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde 2023
31-07-2021 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek

spacer

spacer

QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).