VAATONDERZOEK (doppler/duplex/looptest) print


INLEIDING

Deze folder geeft u een globaal overzicht over de gang van zaken bij het vaatonderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Binnenkort wordt bij u een vaatonderzoek gedaan. Daarmee kan informatie worden verkregen over de bloedstroom in uw vaten (slagaders of aders) Een vaatonderzoek wordt gedaan bij mensen die tijdens het lopen pijn in hun benen krijgen, waarbij gedacht wordt aan een bloedvatvernauwing als oorzaak. Deze aandoening wordt in de volksmond ook wel 'etalagebenen' genoemd. Ook kan deze methode van onderzoek bij mensen met spataders of bij het zgn. open been (ulcus cruris)worden gebruikt.


WAT IS EEN VAATONDERZOEK ?

Bij een Doppleronderzoek wordt met behulp van geluidsgolven door een vaatlaborant(e) geluisterd naar de bloedstroom. Vervolgens wordt de bloeddruk gemeten in beide benen en armen. Een Duplex onderzoek is een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie. Daarmee kan de bloedstroom niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar gemaakt worden. Een ander vaatonderzoek is de looptest: afhankelijk van uw conditie wordt ook deze test bij u uitgevoerd. Tijdens deze test geeft u aan wanneer en waar u pijn krijgt bij het lopen op een lopende band. Al deze onderzoeken vinden plaats in de vaatfunctiekamer en duren samen ongeveer 30 à 40 minuten.


VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

Het is van belang om met een goed uitgerust lichaam te starten met het onderzoek. We vragen u dan ook om tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat uw lichaam even tot rust kan komen. Omdat u voor het onderzoek uw schoenen, bovenbroek of rok uit moet doen, adviseren wij u gemakkelijk zittende kleding aan te trekken. De vaatlaborant(e) noteert uw lengte en gewicht en vraagt u dan om op de onderzoeksbank te gaan liggen.


HET DOPPLERONDERZOEK

Het beluisteren van de bloedvaten is niet pijnlijk. Dit gebeurt met een instrument, zo groot als een balpen en geleidende gel op uw huid. De geluidsgolven die het instrument uitzendt worden door het bloed dat door de slagaders stroomt, teruggekaatst. Vervolgens vangt het instrument de golven weer op en dit signaal wordt door het Dopplerapparaat hoor- en zichtbaar gemaakt. Het geluid dat u hoort is een versterking van dit signaal. Dit lawaai is normaal. Is er een vernauwing in de slagader aanwezig dan verandert het weerkaatste geluid. Op een monitor zijn deze golven te zien. Van ieder onderzocht bloedvat wordt een registratie gemaakt op een strook papier.


TIJDENS HET ONDERZOEK

Om de bloedvaten in de knieholten te kunnen beluisteren moet u op uw buik liggen. Na het onderzoek in de knieholten wordt u gevraagd op uw rug te gaan liggen. De vaatlaborant(e) onderzoekt vervolgens op dezelfde manier uw liezen en enkels.


HET METEN VAN DE BLOEDDRUK

Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit het meten van de bloeddruk. Hiervoor krijgt u drie bloeddrukbanden om elk been: om uw enkels, kuiten en bovenbenen en één om elke arm. Iedere band wordt afzonderlijk opgepompt en langzaam ontlucht. De drukmeting in de benen kán even pijnlijk zijn. U heeft het minste last als u ontspannen gaat liggen. De vaatlaborant(e) noteert telkens de resultaten van de bloeddrukmeting. Daarna verwijdert de vaatlaborant(e) de banden en kunt u van de onderzoeksbank afstappen. De verschillen in de gemeten bloeddrukken geven een indruk over de hiertussen liggende bloedvaten, waarmee vernauwingen en afsluitingen in de bloedvaten kunnen worden vastgesteld.


HET DUPLEXONDERZOEK

Een Duplexonderzoek is een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie. De gang van zaken bij het Duplexonderzoek komt overeen met die van het Doppleronderzoek. Door dit te combineren met een echografie kan zeer nauwkeurig de plaats en ernst van vernauwingen in bloedvaten worden beoordeeld.


DE LOOPTEST

Om te bepalen hoe snel klachten bij het lopen optreden wordt soms een looptest gedaan. U loopt dan maximaal 300 meter op een lopende band. Dit gebeurt in een wandeltempo (2,5 à 3 km/uur). Het is belangrijk dat u tijdens het lopen direct aangeeft waar en wanneer u pijn voelt en of die pijn verandert. Hierna meet de vaatlaborant(e) nogmaals de bloeddruk aan beide enkels en armen en noteert de waarden.


NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek kleedt u zich weer aan. Er wordt naar gestreefd uw afspraak bij de vaatchirurg zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Uw arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Bron: www.gezondheidsplein.nl 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek

spacer

spacer

QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).