ONCOTHERAPIE - VERWIJDEREN VAN HUIDTUMOREN print home printenhome


Tijdens een eerder bezoek aan de huidarts is er bij u een vorm van huidkanker geconstateerd, waarvoor behandeling noodzakelijk is. Er is met u een poliklinische afspraak gemaakt voor een chirurgische behandeling en/of een cryo behandeling.
De arts bespreekt met u welke behandeling de voorkeur heeft.


WAT HOUDT DE CHIRURGISCHE BEHANDELING IN ?

Nadat u plaats genomen heeft op de behandeltafel, wordt het te behandelen gebied schoongemaakt met een desinfecterend middel. Dan volgt er een plaatselijke verdoving door middel van een injectie. Het inspuiten van de vloeistof voelt branderig aan. Na de verdoving voelt u geen pijn meer, wel voelt u dat de arts bezig is. Het te opereren gebied wordt afgedekt met een steriele doek die u niet aan mag raken.
De behandeling neemt ongeveer 20-45 minuten in beslag.


HECHTINGEN VERWIJDEREN

Als u in het gezicht bent geopereerd worden de hechtingen na een week verwijderd. Elders op het lichaam worden de hechtingen na twee weken verwijderd. U krijgt daarvoor een afspraak op de poli Dermatologie, maar het is ook mogelijk dit bij uw huisarts te laten doen.


WAT IS EEN CRYO BEHANDELING

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van vloeibare stikstof, waardoor de kankercellen worden bevroren en kapot gemaakt. Na de verdoving, zoals hierboven beschreven, wordt het kwaadaardige weefsel weggekrabd, wat een vervelend gehoor kan zijn. Door dat wegkrabben ontstaat er een wond, die twee maal achter elkaar bevroren wordt, met een korte pauze ertussen om de plek te laten ontdooien. Het bevriezen zelf voelt u niet. Het is wel mogelijk dat u wat spetters voelt op de omliggende huid. Dit kan geen kwaad.


DE CRYO BEHANDELING VLAK BIJ HET OOG

U krijgt een plaatselijke verdoving vlak naast het oog en een verdovende oogdruppel in het oog. Op uw oogbol wordt een dopje geplaatst ter bescherming van het oog, wat vervelend is maar geen pijn doet.
Hierna volgt de cryo behandeling, zoals hierboven beschreven staat. Na het vriezen wordt het dopje weer uit uw oog verwijderd.
Uw oog wordt een week lang afgedekt met een oogkapje. U mag dan geen auto rijden. U krijgt een recept voor een oogzalf die u twee maal per dag in het oog moet gebruiken. Na een week komt u terug voor controle.


DE BEHANDELING AAN HET ONDERBEEN

Wondjes aan het onderbeen genezen over het algemeen erg langzaam. Om de genezing te bevorderen krijgt u na een van de bovengenoemde behandelingen aan het onderbeen een verband, vanaf uw tenen tot in de knieholte. Dit verband dient u te dragen zolang de wond bestaat of zolang de hechtingen nog in de wond zitten. Vanwege dit verband is het raadzaam een wat ruimere schoen aan te trekken.


WAT STAAT U THUIS TE WACHTEN

Door de cryo behandeling heeft u een wondje gekregen wat u een keer per dag dient te verbinden. De wond eerst schoonmaken met water. U mag ook onder de douche, daarna verbinden met:
- een wondbedekker volgens voorschrift
- een gaasje
- pleister
Afhankelijk van de plaats waar u behandeld bent, de grootte van de plek en de tijd van het vriezen, kan de genezing twee tot negen weken duren. Door het vriezen ontstaat er binnen enkele uren een zwelling vooral in het gezicht. Die zwelling verdwijnt na enkele dagen.
Bij erge roodheid rondom de wond, aanhoudende pijn, vies wondvocht, wat kan duiden op een infectie, dient u contact op te nemen met de poli huidziekten.


WAT TE DOEN BIJ NAPIJN

Bij eventuele napijn mag u een pijnstiller nemen (bij voorkeur Paracetamol), echter geen aspirine in verband met de kans op nabloedingen.


DE NA-CONTROLE

Het is de bedoeling dat de behandelde plek en de rest van uw huid regelmatig gecontroleerd wordt. Afhankelijk van de soort huidkanker loopt deze controle van drie tot tien jaar. Deze controle gebeurt in het AMC of bij de dermatoloog waar u al onder behandeling was.


NOG ENKELE OPMERKINGEN

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt dient u dit vooraf aan de arts te melden, zelfs bij voorkeur bij het maken van een afspraak.

Sommige patiƫnten hebben bij operaties antibiotica nodig i.v.m. hartafwijkingen e.d. Als dit bij u het geval is, meld dit dan van te voren bij de arts.

Geef aan of u een allergie heeft, (jodium, rode pleister e.d.)!

Een mogelijk gevolg van de ingreep is een bloeduitstorting, vooral bij een ingreep in het gezicht, waarbij meestal ook een zwelling optreedt.

Een complicatie is een infectie, die zich uit door pijn, zwelling, roodheid en pus uit de wond.
Neem bij problemen (een nabloeding, hevige pijn, een infectie) contact op met het ziekenhuis.
U kunt ook uw huisarts raadplegen.

Bron: Poli Dermatologie Amsterdam UMC 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek

spacer

spacer

QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).