Vergoedings status home

dot Dit product wordt niet volledig vergoed

Het geneesmiddel wordt niet volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Geneesmiddelen worden ingedeeld in productgroepen, groepen van min of meer gelijkwaardige geneesmiddelen volgens de zorgverzekeraars. Per productgroep wordt een gemiddelde prijs vastgesteld. Voor producten die sterk afwijken van deze gemiddelde prijs, moet worden bijbetaald door de patiënt.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden sommige geneesmiddelen waarvoor moet worden bijbetaald nog wel, afhankelijk van de polis die is afgesloten. Voor patiënten geldt dat ze zelf contact moeten opnemen met de zorgverzekeraar voor meer informatie daarover. Het is voor de voorschrijvende artsen niet meer mogelijk om bij te houden wat er nog wel en niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Dit verschilt ook nog per verzekeraar en per afgesloten polis.

NB: de vergoedingsstatus van geneesmiddelen wordt voortdurend gewijzigd. Daarom is het moeilijk om deze website up-to-date te houden. Een actueel overzicht van de kosten van geneesmiddelen vindt u op de website www.medicijnkosten.nl. Omdat ook de polissen verschillen, moeten patiënten nu zelf bij de apotheek of bij hun zorgverzekeraar informeren of het middel dat ze voorgeschreven hebben gekregen vergoed wordt door hun ziektekostenpolis, en hoeveel het kost. In sommige gevallen is het goedkoper om een vervangend drogisterijproduct te kopen. Sinds 2015 worden verschillende dermatologische magistrale bereidingen ook niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Zie de lijst van middelen die niet meer vergoed worden (Excel-bestand).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

08-10-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid