Artsenverklaring home

Alleen met artsenverklaring

Voor de verstrekking van niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen (bijvoorbeeld: paromomycine, clofazimine) vraagt de apotheek doorgaans om een zogenaamde artsenverklaring, waarin de arts verklaart dat het middel nodig is voor zijn of haar patiént, met codering of initialen aangeduid in de verklaring, en dat hij of zij zich bewust is van de mogelijke risico's. Na opsturen van het document kan de apotheek het middel importeren. Er circuleren verschillende versies van artsenverklaringen, ook lokale versies in ziekenhuizen, maar in 2020 is er door de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) een nieuw document gepubliceerd voor landelijk gebruik:

download de IGJ artsenverklaring 2020 (PDF)


In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij behandeling met risicovolle medicatie zoals thalidomide, of isotretinoïne, kan het nodig zijn dat ook de patiënt een verklaring ondertekent waarin hij of zij verklaart zich bewust te zijn van de risico's, en akkoord gaat met de voorgestelde behandeling. Bij gebruik van geregistreerde geneesmiddelen voor een niet-geregistreerde indicatie kan het soms nodig zijn om een off-label gebruik verklaring te laten ondertekenen door de patiént. Ook is het mogelijk om voor deze situaties het WGBO formulier te gebruiken dat in digitale vorm is opgenomen in de meeste versies van elektronische dossiers.

download een voorbeeld van een off-label verklaring (doc)


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

17-11-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid