AMSTERDAMS FORMULARIUM DERMATOLOGISCHE APOTHEEKBEREIDINGEN

home

  

In 2005 is de Commissie Dermatologische Apotheekbereidingen Regio Amsterdam opgericht. De opdracht van deze commissie was om afspraken te maken tussen dermatologen en apothekers over de dermatologische magistrale receptuur zoals die wordt voorgeschreven in de regio Amsterdam.
 
De commissie heeft zich gebogen over de in de regio circulerende magistrale receptuur. In totaal zijn 560 verschillende magistrale recepten aangetroffen en beoordeeld op grond van selectie criteria die door de commissie zijn ontwikkeld. Na toepassing van die criteria bleven circa 100 bereidingen over. Deze lijst van dermatologische apotheekbereidingen is in 2006 voorgelegd aan alle dermatologen en apothekers in de regio Amsterdam met het uitdrukkelijk verzoek om commentaar te leveren. Na een periode van inspraak en kleine wijzigingen is de lijst geaccordeerd door de achterban. Met ingang van 15 oktober 2006 is het formularium officieel van kracht.

Het formularium is bereikbaar via onderstaande link:

   

FDA-logo

Amsterdams Formularium Dermatologische Apotheekbereidingen

  

Afspraken

De commissie volgt in grote lijnen de landelijke afspraken zoals die zijn vastgelegd in het boekje Multidisciplinaire afspraken dermatologische apotheekbereidingen. Belangrijkste uitzondering is het toevoegen van werkzame stoffen aan handelspreparaten. Dit wordt door de landelijke commissie op grond van oneigenlijke, te generaliserende argumenten afgeraden, terwijl er met een aantal beproefde combinaties hele goede ervaringen bestaan.

  

De dermatologen in de regio Amsterdam streven er naar om zich te beperken tot de producten die in het formularium zijn opgenomen, en de apothekers om deze producten zonder ze te wijzigen af te leveren. Alleen in bijzondere gevallen kan van het formularium worden afgeweken. Voorwaarde hierbij is dat de dermatoloog op een of andere manier op het recept aangeeft dit bewust te doen, bijvoorbeeld door te vermelden

 

"afwijkend recept voor speciale indicatie: ....................... ".

   

Daarnaast is er de optie om bij frequente toepassing van een afwijkend recept er voor te zorgen dat het recept opgenomen wordt in het standaard formularium.

  

De verzekeraars in de regio zijn bij wet verplicht (Staatscourant 2002, besluit 242, toelichting op het verstrekkingenbesluit) om deze lokaal gestandaardiseerde bereidingen te vergoeden, net als FNA en LNA receptuur.

 

De commissie bestaat uit de volgende personen:

  

M. van Woerkom (voorzitter)

Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik                         

apotheek

M. van Gunst

Farmaceutisch Bureau Amsterdam

M. Kraan

Farmaceutisch Bureau Amsterdam

   

Dermatologen

J.N. Bennen  

OLVG

J.R. Mekkes

AMC

T.J. Stoof

VUMC

C.A. Verburgh

Sint Lucas / Andreas ZH

F.S. de Wit

Slotervaart ZH

    

Apothekers

E.N. Bakker

VUMC

E. Kroodsma

Molenwijk apotheek

G.E Niezing

Diemer apotheek

P. Sollie

Kringapotheek de Vijzel

L.P. Tan

Thamer apotheek

 

 

Documenten:

   

   -  Multidisciplinaire afspraken dermatologische apotheekbereidingen (PDF bestand)

   

   -  Formularium Dermatologische Apotheekbereidingen Regio Amsterdam 2006 (webpagina)

   -  Formularium Dermatologische Apotheekbereidingen Regio Amsterdam 2006 (Word document)

   

   -  Dermatologische Apotheekbereidingen plus de FNA standaardreceptuur gecombineerd in 1 tabel (webpagina)

   -  Dermatologische Apotheekbereidingen plus de FNA standaardreceptuur gecombineerd in 1 tabel (Word document)

   -  Overzicht + bespreking van in 2004-2005 gesignaleerde magistrale recepten in de regio Amsterdam

      Deze bijlage dient als naslag en bevat het commentaar van de commissie op deze recepten, en suggesties voor alternatieven

   

   -  Selectie criteria (webpagina)

   -  Selectie criteria (Word document)

      Beschrijving van de criteria die de commissie hanteert voor opname in het formularium

   

   -  Tabel salicylzuur toevoegen aan steroïd

   -  Tabel chloorhexidine of tetracycline toevoegen aan steroïd

   -  Tabel ketoconazol of miconazol toevoegen aan steroïd

   -  Tabel zwavel of fucidine toevoegen aan steroïd

   -  Tabel depigmenterende crèmes

   

   -  IND (Indicatie) lijst. Dit is een lijst met magistrale recepten voor bijzondere en zelden voorkomende indicaties.

      De indicatie waarvoor het recept bedoeld is, is gespecificeerd in de tabel. Zie voor meer informatie onder achtergrondinformatie.

   

   -  Koolteerformularium Rotterdam  

 

  

  

  

  

  

  

10-10-2006 (FDA) www.huidziekten.nl

html-401-valid

 

 

 

 

 

Google Ads