Magistrale receptuur home

Met magistrale receptuur wordt bedoeld een niet standaard recept, d.w.z. een niet-FNA of LNA bereidingsvoorschrift.

Er zijn landelijke en regionale afspraken gemaakt met de apothekers over het voorschrijven van dermatica.
Die houden in dat zoveel mogelijk standaard receptuur (specialités, FNA, LNA) wordt voorgeschreven.
Indien niet uitgekomen kan worden met de standaard receptuur, dan kan een magistraal recept worden uitgeschreven.

Bij voorkeur beperkt men zich dan tot een beperkt aantal magistrale recepten (lokaal) formularium, waarover in een regionaal overleg tussen dermatologen en apothekers overeenstemming is bereikt. Zie als voorbeeld het Amsterdams Formularium Dermatologische Apotheekbereidingen. Indien dat assortiment ook niet voldoet, dan is het altijd mogelijk om een magistraal recept uit te schrijven. Vermeld in dat geval op het recept de zin "afwijkend recept voor speciale indicatie: ....................... " Dan weet de apotheker dat er bewust is afgeweken van het standaard formularium. Zorg ervoor dat er een telefoonnummer op het recept staat zodat de apotheker voor eventueel overleg kan bellen.

Voorbeelden van niet standaard recepten (geen formularium) voor speciale indicaties zijn te vinden in een aparte tabel (IND tabel).

Tips bij het uitschrijven van een recept:
1. kies een specialité of FNA product. Blader in het Geneesmiddelenkompas, of in het FNA boekje, of kijk in het dermatologisch formularium.
2. indien hier niet te vinden: kijk in het regionaal formularium magistrale receptuur. Zie ook de alfabetische tabel magistraal + FNA om te controleren of er geen FNA alternatief is.
3. indien hier niet te vinden: schrijf een magistraal recept uit. Kijk ook in het assortiment van Fagron om te zien of het recept daar te vinden is. Zo ja: vermeldt dit op het recept.

Indien het een teerpreparaat betreft: beperk de keuze tot het koolteerformularium Rotterdam. Vermeldt op het recept de regel "afwijkend recept voor speciale indicatie" (eventueel met de indicatie ingevuld).

NB: Op deze site zijn nog her en der magistrale recepten te vinden, waarvan de herkomst en werkzaamheid niet altijd precies bekend is. In de komende jaren zal daarin waar nodig gesaneerd worden. Recepten die wel zinvol lijken voor speciale indicaties worden niet verwijderd, maar verzameld in de IND tabel.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-08-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid