Natriumhypochloriet (EUSOL) home

Natriumhypochlorietoplossing 0.5% (Dakins oplossing) bevat 0.5% aktief chloor. Het wordt onverdund of 1:1 met NaCl 0.9% verdund toegepast in necrotische ulcera.

Natriumhypochlorietsmeersel 0.25% FNA (50% Dakins oplossing, 50% paraffine) is minder agressief en blijft beter op zijn plek (gazen mee doordrenken en 2 dd aanbrengen). Wordt ook EUSOL-paraffine genoemd (Edinburgh University Solution of Lime). Door de paraffine zijn de gazen ook iets makkelijker te verwijderen.

EUSOL wordt gebruikt voor het reinigen en doen granuleren van chronische ulcera zoals het ulcus cruris venosum en arteriosum, en decubitus ulcera. Het wordt vooral klinisch toegepast. Gazen gedrenkt in EUSOL-paraffine worden 2 x daags aangebracht in ulcera met gele en zwarte necrose. De behandeling wordt voortgezet totdat de wond rood granulerend is. Daarna volgt meestal een huidtransplantatie. EUSOL is al meer dan 100 jaar in gebruik. In de jaren 80 werd het in reclamecampagnes van fabrikanten van 'nieuwe wondbedekkers' (vooral hydrocolloïden) weggezet als een verouderd middel, omdat het toxisch zou zijn voor granulatie weefsel. De negatieve verhalen over hypochloriet bleken alleen gebaseerd te zijn op in vitro-onderzoek (toevoegen van chloor aan celkweken). In de dagelijkse klinische praktijk werkt EUSOL erg goed en is er geen sprake van een negatief effect op de vorming van granulatieweefsel. Het middel wordt juist gebruikt om een goed granulerende wondbodem te induceren. Inmiddels is EUSOL weer in opmars. In het tijdperk van de multiresistente bacteriën is behoefte aan een goed bacteriedodend middel.

NB: Let op verkeerde bijsluiters!
EUSOL is een product dat vooral wordt toegepast in instellingen, omdat het vanwege de frequentie van aanbrengen (2 tot 3 keer daags) niet zo geschikt is voor de thuis situatie. Een enkele keer wordt het toch poliklinisch gebruikt bij moeilijke wonden. Patiënten kunnen dan geconfronteerd worden met een obsolete bijsluiter van de apotheek waar dingen in staan zoals 'schadelijk voor wondgenezing', 'niet langer dan een week gebruiken', of 'uitspoelen na 1 uur'. Het is goed om de patiënt van te voren te informeren over het bestaan van deze verouderde bijsluiterteksten.

Er zijn geen evidence based studies die aantonen dat hypochloriet in ulcera een negatief effect heeft op de wondgenezing. In chronische ulcera overweegt het positieve effect van hypochloriet op het reduceren van de bacteriële contaminatie op een eventueel nadelig effect op granulatie weefsel. In de praktijk blijkt dat ulcera ook onder voortgezette behandeling met EUSOL probleemloos granuleren en epithelialiseren. Er hoeft dus ook geen tijdslimiet gesteld te worden aan de behandelduur.

Natriumhypochloriet oplossing is een basische stof. Bij mengen met zuren en bij contact met metalen oppervlakten kunnen zuren vrijkomen en chloorgas (zie chemische achtergrond natriumhypochloriet).

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-08-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid