DUPIXENT (DUPILUMAB) SAMENVATTNG terug naar overzicht systemische medicatie

Dupixent (dupilumab) SPC-tekst folder
samenvatting bijsluiter pdf

Dupixent (dupilumab) 150 mg/ml oplossing voor injectie, in een voorgevulde spuit of pen met 300 mg of 200 mg

Indicaties: matig ernstige tot ernstige vormen van atopisch eczeem bij volwassenen die in aanmerking komen voor een systemische behandeling.

Dosering: de startdosis is 600 mg (2 voorgevulde spuiten of pennen) subcutaan, daarna eenmaal per 2 weken 300 mg.

Contra-indicaties: overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of hulpstoffen

Contra-indicaties, relatief: Intestinale worminfecties (eerst behandelen)

Zwangerschap, lactatie, vruchtbaarheid: geen aanwijzingen dat dupilumab schadelijk is in zwangerschap, toch alleen gebruiken als potentiële voordelen opwegen tegen het potentiële risico voor de foetus. Het is niet bekend of dupilumab in de moedermelk wordt uitgescheiden. Borstvoeding staken of dupilumab staken. Geen verminderde vruchtbaarheid.

Bijwerkingen: reacties op de insteekplaats, conjunctivitis, orale herpes, eosinofilie, hoofdpijn, allergische conjunctivitis, jeukende ogen, blefaritis, overgevoeligheid; er werden zeer zeldzame gevallen gemeld van serumziekte/serumziekte-achtige symptomen, eczema herpeticum, herpes zoster, overige infecties.

Waarschuwingen en voorzorgen
Bij systemische overgevoeligheid behandeling staken. Eventuele worminfecties moeten voorafgaand aan behandeling met dupilumab worden behandeld. Een worminfectie die tijdens behandeling ontstaat moet worden behandeld; reageert de infectie niet op de behandeling, dan dupilumab staken en pas hervatten als de worminfectie onder controle is. Patiënten met een conjunctivitis die niet goed reageert op standaard behandeling met oogdruppels moeten worden verwezen naar de oogarts. Patiënten met astma reageren ook goed op de behandeling, maar moeten het afbouwen van hun astma medicatie in overleg met de voorschrijvend (long-)arts doen. Bij staken van de dupilumab behandeling kunnen zij een astma aanval krijgen.

Controles voor aanvang dupilumab: optioneel: faeces onderzoek op worm eieren en cysten bij patiënten die in de afgelopen 5 jaar in de Tropen zijn geweest, vooral als er klachten zijn (geweest) die kunnen passen bij een worminfectie. Geen screenend labonderzoek nodig voor aanvang, geen controle bloedonderzoek nodig.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

19-03-2020 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid