FUMAARZUUR SAMENVATTING terug naar overzicht systemische medicatie

fumaarzuur SPC-tekst folder
samenvatting bijsluiter pdf

Fumaarzuur (dimethylfumaraat 30 mg / 120 mg / 240 mg)

Voor aanvang fumaarzuur: Hb, leukocyen, leukocytendifferentiatie, kreatinine, urine sediment, urine kwalitatief op eiwit, ALAT, γ-GT, cholesterol, en bij vrouwen in vruchtbare leeftijd: zwangerschapstest.

Start: met 30 mg per dag, per week 1 tab erbij tot 3 dd 30 mg, dan 120 mg per dag en per week 1 tab erbij tot 3 dd 2x120 mg per dag.

Labcontroles: na 1 maand hetzelfde pakket als hierboven minus de zwangerschapstest; herhaal dit na 2 en 3 maanden, daarna na 6, 9, en 12 maanden, en vervolgens 2 x per jaar.

Contra-indicaties: ernstige lever- en/of nieraandoeningen, gastro-intestinale ziekten, hematologische maligniteiten, zwangerschap of borstvoeding. Relatieve contra-indicaties: hematologische aandoeningen (bloedbeeld afwijkingen), gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen met een bekende potentiële nefrotoxiciteit

Bijwerkingen: diarree, flushing verschijnselen, buikkrampen, flatulentie, frequente stoelgang, misselijkheid, lymfocytopenie, leukocytopenie, eosinofilie, pruritus, vermoeidheid, nierfunctiestoornissen (proteïnurie, creatinine-stijging) en leverfunctiestoornissen (geïsoleerde verhoging van ALAT of bilirubine), cholesterolstijging, proteïnurie, huidreacties in de vorm van papuleuze rash.

In het geval van bijwerkingen dient de dosering te worden verlaagd. De gastro-intestinale tolerantie kan worden verbeterd door het innemen van de tabletten met melk of met voedsel. Acetylsalicylzuur en/of antihistaminica zouden kunnen helpen bij flushing klachten. Dosisreductie c.q. tijdelijk stoppen is te overwegen bij leukopenie (< 3), lymfocytopenie (< 0.5) en bij stijging eosinofilie > 25%, of creatinine > 30%, en bij proteïnurie. Bij een verhoogd cholesterol cholesterolverlagers starten (simvastatine 1 dd 20-40 mg).

Vergoeding: de meeste zorgverzekeraars vergoeden fumaarzuur mits voorgeschreven door een dermatoloog voor de indicatie psoriasis. Sommige vragen om een verklaring van de dermatoloog (aanvraag vergoeding fumaarzuur).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

07-09-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid