SYSTEMISCHE THERAPIE IN DE DERMATOLOGIE home ICD10: n.v.t.


Biologicals:
Adtralza (tralokinumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Bimzelx (bimekizumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Cosentyx (secukinumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Dupixent (dupilumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Enbrel (etanercept) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Erivedge (vismodegib) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Humira (adalimumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Ilumetri (tildrakizumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Kyntheum (brodalumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Mabthera (rituximab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Remicade (infliximab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Remsima (infliximab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Skyrizi (risankizumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Spevigo (spesolimab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Stelara (ustekinumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Taltz (ixekizumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Tremfya (guselkumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Xolair (omalizumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Yervoy (ipilimumab) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
   
Immunosuppressiva en chemotherapeutica:
micofenolaat-mofetil summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Endoxan (cyclofosfamide) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Imuran (azathioprine) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
methotrexaat summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
ciclosporine summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
prednison / prednisolon summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Prograft (tacrolimus) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
   
Overige:
colchicine summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
dapson summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
fumaarzuur summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
isotretinoïne summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
IvIg (immunoglobulinen) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Lampren (clofazimine) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
mesalazine summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Neotigason (acitretine) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Olumiant (baricitinib) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Otezla (apremilast) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
pentamidine summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
pentostam summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
hydroxychloroquine summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Revlimid (lenalidomide) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
rifampicine summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Rinvoq (upadacitinib) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Sotyktu (deucravacitinib) summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
sulfasalazine summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf
thalidomide summary SPC-tekst bijsluiter folder pdf


EMA EPAR uitgebreide product teksten voor de EU

Op de website van de EMA (European Medicines Agency, www.ema.europa.eu) zijn op artsen gerichte uitgebreide productsamenvattingen van de meeste geregistreerde geneesmiddelen te vinden (SPC teksten, summary of product characteristics, vroeger 1B teksten genoemd). In deze teksten is ook altijd de officiële goedgekeurde patiëntenbijsluiter opgenomen. Ook in andere talen beschikbaar. Officiële bijsluiterteksten zijn ook te vinden op de CBG website (Commissie Beoordeling Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl). De folders over geneesmiddelen op huidziekten.nl zijn vereenvoudigde versies van deze officiele bijsluiters, met toegespitste samenvatting over het gebruik (vaak off-label) bij dermatologische aandoeningen. Voor meer patiëntenfolders zie de speciale folderpagina op www.huidziekten.nl.

De teksten (zie voorbeeld fumaarzuur) en de samenvattingen (zie voorbeeld samenvatting fumaarzuur) gaan nader in op het gebruik van deze geneesmiddelen binnen de dermatologie. Hierbij worden ook waar mogelijk de dermatologische indicaties genoemd, inclusief de off-label indicaties. Tevens is informatie te vinden over de voorzorgsmaatregelen en labcontroles bij systemische medicatie in de dermatologie. Dit gedeelte is nog in bewerking. Het is moeilijk om betrouwbare informatie te vinden over dit onderwerp. Verschillende richtlijnen spreken elkaar tegen en wijken ook nog eens af van de adviezen in het farmacotherapeutisch kompas en in de 1B / SPC teksten van de fabrikant. Richtlijnen zijn vaak defensief en adviseren veel meer labcontroles dan het farmacotherapeutisch kompas. Dit maakt het voorschrijven van de geneesmiddelen complexer en duurder. Ook de EU regels dragen hier aan bij, een voorbeeld is de extreme regelgeving rond het voorschrijven van retinoïden aan vrouwen.

Een handige compacte uitgave over dit onderwerp is het boekje Systemische medicatie in de dermatologie van prof.dr. E.L. Swart, dr M.B.A. van Doorn en dr. R.I.F. van der Waal. Dit is als PDF bestand te downloaden van de website van het VUMC.

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

04-04-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid