SYSTEMISCHE THERAPIE IN DE DERMATOLOGIE home ICD10: n.v.t.


Biologicals:
Cosentyx (secukinumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Dupixent (dupilumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Enbrel (etanercept) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Erivedge (vismodegib) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Humira (adalimumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Mabthera (rituximab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Remicade (infliximab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Remsima (infliximab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Stelara (ustekinumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Taltz (ixekizumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Tremfya (guselkumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Xolair (omalizumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Yervoy (ipilimumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
   
Immunosuppressiva en chemotherapeutica:
Cellcept (micofenolaat-mofetil) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Endoxan (cyclo-fosfamide) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Imuran (azathioprine) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Methotrexaat samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Neoral (ciclosporine) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Prednison / Prednisolon samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Prograft (tacrolimus) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
   
Overige:
colchicine samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Dapson (diamino-difenylsulfon) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Fumaarzuur samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
isotretinoine samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
IvIg (immuno-globulinen) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Kyntheum (brodalumab) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Lampren (clofazimine) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
mesalazine samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Neotigason (acitretine) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Otezla (apremilast) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
pentamidine samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
pentostam samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Plaquenil (hydroxy-chloroquine) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
Revlimid (lenalidomide) samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
rifampicine samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
sulfasalazine samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf
thalidomide samen-vatting SPC-tekst bijsluiter folder pdf


EMA EPAR uitgebreide product teksten voor de EU

Op de website van de EMA (European Medicines Agency, www.ema.europa.eu/ema) zijn op artsen gerichte uitgebreide productsamen-vattingen van de meeste geregistreerde geneesmiddelen te vinden (SPC teksten, summary of product characteristics, vroeger 1B teksten genoemd). In deze teksten is ook altijd de officiële goedgekeurde patiëntenbijsluiter opgenomen.Ook in andere talen beschikbaar. Officiële bijsluiterteksten zijn ook te vinden op de CBG website (Commissie Beoordeling Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl/). De folders over geneesmiddelen op huidziekten.nl zijn vereenvoudigde versies van deze officiele bijsluiters, met toegespitste informatie over het gebruik (vaak off-label) bij dermatologische aandoeningen. Voor meer patiëntenfolders zie de speciale folderpagina op www.huidziekten.nl.

De teksten (zie voorbeeld fumaarzuur) en de samen-vattingen (zie voorbeeld samen-vatting fumaarzuur) gaan nader in op het gebruik van deze geneesmiddelen binnen de dermatologie. Hierbij worden ook waar mogelijk de dermatologische indicaties genoemd, inclusief de off-label indicaties. Tevens is informatie te vinden over de voorzorgsmaatregelen en labcontroles bij systemische medicatie in de dermatologie. Dit gedeelte is nog in bewerking. Het is moeilijk om betrouwbare informatie te vinden over dit onderwerp. Verschillende richtlijnen spreken elkaar tegen en wijken ook nog eens af van de adviezen in het farmacotherapeutisch kompas en in de 1B / SmPC teksten van de fabrikant. Richtlijnen zijn vaak defensief en adviseren veel meer labcontroles dan het farmacotherapeutisch kompas. Dit maakt het voorschrijven van de geneesmiddelen complexer en duurder. Ook de EU regels dragen hier aan bij, een voorbeeld is de extreme regelgeving rond het voorschrijven van retinoïden aan vrouwen.

Een handige compacte uitgave over dit onderwerp is het boekje Systemische medicatie in de dermatologie van prof.dr. E.L. Swart, dr M.B.A. van Doorn en dr. R.I.F. van der Waal. Dit is als PDF bestand te downloaden van de website van het VUMC.

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

01-07-2020 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid