Voorzorgsmaatregelen en controles bij gebruik van systemische corticosteroiden

Orale of parenterale systemische corticosteroiden worden in de dermatologie regelmatig en bij vele indicaties toegepast. In deze richtlijn wordt voornamelijk ingegaan op zinvolle voorzorgsmaatregelen, controles, of laboratoriumbepalingen bij het starten of continueren van systemische therapie met prednison of vergelijkbare corticosteroiden.

De adviezen zijn van toepassing op een dosering waarbij bijwerkingen te verwachten zijn, globaal is dat meer dan 10 mg prednison per dag. Dit is een arbitrair getrokken grens, het wil niet zeggen dat er bij lagere doseringen geen bijwerkingen kunnen optreden, maar we achten het niet noodzakelijk om bij een patiŽnt die 10 mg prednison of minder gebruikt, routinematig controles te verrichten.

Voor de hoogte van de dosering wordt verwezen naar de adviezen die bij de afzonderlijke indicaties worden gegeven. Wel opgenomen in deze richtlijn is een omrekentabel voor andere synthetische steroiden en een samenvatting van de meest voorkomende bijwerkingen.

 

Controles voor het starten van prednison:

 

Controles tijdens prednisontherapie:

 

In de poliklinische setting is deze frequentie moeilijker realiseerbaar dan in de kliniek. Eventueel huisarts inschakelen. Advies: controleer bij langdurige prednisontherapie minimaal gedurende de eerste 3 maanden 2 x per maand glucose in urine, gewicht, en Hb, daarna indien stabiel 1 x per 1-3 maanden.


Indicaties voor maagzuursecretieremmers (Pantozol, Losec, of Zantac)

 

Dosering: pantoprazol (Pantozol) 1 dd 20 mg, omeprazol (Losec) 1 dd 20 mg, 's morgens, of ranitidine (Zantac) 2 dd 150 mg, 's morgens en voor het slapen gaan.

 

Voorkomen van osteoporose

 

Aanbevolen calciumintake (NIH, National Institutes of Health Consensus Development Conference on Optimal Calcium Intake, Washington, 1994)

 

0-6 maanden

400 mg

6 maanden - 1 jaar

600 mg

1-10 jaar

800 mg

16-25 jaar

1200-1500 mg

vrouwen

mannen

25-50 jaar: 1000 mg 

25-50 jaar: 800 mg

> 50 met HRT: 1000 mg

51-65 jaar 1000 mg

> 50 zonder HRT: 1500 mg

> 65 jaar 1500 mg

Bij zwangerschap of tijdens borstvoeding 400 mg extra

 


Aanvullende opmerkingen

 

Indicaties en werkzaamheid corticosteroiden

Indicaties: voor immuunsuppresie de glucocorticoiden (methylprednisolon, prednison, prednisolon). Voor substitutietherapie cortisonacetaat en hydrocortison, soms in combinatie met mineralo-corticoiden (fluorhydrocortison). In speciale gevallen (b.v. hersenoedeem) de gefluorideerde corticoiden (betamethason, dexamethason, paramethason, triamcinolon).

 

generische naam corticosteroïd:

relatieve anti-inflammatoire werkzaamheid:

relatieve mineralocorticoide werkzaamheid:

hydrocortison

1

1

cortison 

0.8

0.8

prednison

4

0.6

prednisolon

4

0.6

methylprednisolon

5

0.5

triamcinolon

5

0

paramethason 

10

0

betamethason

25

0

dexamethason 

25

0Afleveringsvormen: Oraal: Intraveneus:

hydrocortison hydrocortison 20 mg Hydro-Adreson aquosum 100 mg, hydrocortison

100 mg, Solu-Cortef 100 mg

cortison cortison 5/25 mg, -

prednison prednison 5 mg -

prednisolon prednisolon 5 mg Di-Adreson-F aquosum 25 mg,

prednisolonpoeder 25 mg

methylprednisolon - Metypresol 40/125/500/1000 mg,

Solumedrol 40/125/250/500/1000 mg

triamcinolon Kenacort 4 mg,

Ledercort 2/4 mg,

triamcinolon 4 mg

paramethason Dillar 2 mg -

betamethason Betnelan 0.5 mg, Celestone 4 mg/1 ml

Celestone 0.5 mg

dexamethason dexamethason 0.5/1.5 mg, Decadron 4/20/100 mg, Dexamethason

Oradexon 1.5 mg 5/20/100 mg, Oradexon 5 mg

 

Bijwerkingen van systemische therapie

- acute bijnierschorsinsufficiëntie in stress situaties (vooral bij plotseling staken van therapie).

- retentie van water en natrium met als gevolg decompensatio cordis, oedeem en hypertensie (cave ß-blokkers), kaliumverlies, hypokaliëmische alkalose, verhoogde calciumuitscheiding.

- verlaagde koolhydraat tolerantie, glucosurie en/of diabetes met of zonder ketoacidose.

- maagulcera/perforaties, bloeding, pancreatitis, opgezette buik, ulceratieve oesophagitis.

- psychische veranderingen, euforie, slapeloosheid, stemmingswisselingen, karakter-veranderingen, depressie, onevenwichtigheid, psychosen.

- negatieve stikstofbalans, eiwitafbraak.

- osteoporose, compressiefracturen vertebrae, aseptische/avasculaire femurkopnecrose, spontane fracturen, peesruptuur.

- spierzwakte, spieratrofie, proximale steroïdmyopathie.

- menstruatiestoornissen, groeiremming bij kinderen, secundaire remming van hypofyse en bijnierschors (cave Addisonse crisis bij stress).

- Cushing syndroom (bolle gelaatsvorm (moonface), centripetale adipositas, buffalo hump).

- thrombo-embolie, gewichtstoename, toegenomen eetlust, misselijkheid, malaise.

- convulsies, intracraniële drukverhoging, papiloedeem (pseudotumor cerebri), vertigo, hoofdpijn, tremoren (zelden).

- subcapsulair lenscataract, verhoogde oogboldruk, glaucoom (bij oudere patiënten), exophthalmus, secundaire ooginfecties (schimmels, virussen).

- maskering van infekties.

- erytrocytose, granulocytose, lymfopenie, eosinopenie

- koorts, myalgie, artralgie, malaise na staken van langdurig gegeven therapie.Effecten op de huid:

- gestoorde wondgenezing, dunne broze huid (atrofie van epidermis en dermis), ontstaan van teleangiëctasiën, bloedvatfragiliteit (haematomen, ecchymosen, petechiën), striae (remming collageensynthese).

- maskering infekties gisten, schimmels, bacteriën.

- granuloma gluteale infantum (roodpaarse noduli luiergebied).

- verhoogde transpiratie, soms branderig tintelend gevoel, vooral in perineum.

- acne.

- onderdrukking van epicutane allergische testen.

- soms allergische reacties (toxicodermie, urticaria, angio-oedeem).

- hypopigmentaties en atrofie bij lokale injectie

Corticosteroïd-geïnduceerde bijnierschors insufficiëntie

Symptomen primaire bijnierinsufficiëntie (m. Addison): asthenia, pigmentatie huid en slijmvliezen, gewichtsverlies, anorexia, misselijkheid, overgeven, hypotensie (<110/70), buikklachten, zouthonger, diarrhee, soms constipatie, syncope, associatie met vitiligo. Soms hypoglycemie, ernstige hypotensie (80/50), dehydratie, karakterveranderingen (snel geïrriteerd, rusteloos), verlies schaamhaar en pubishaar. Onderzoek: verlaagd natrium, chloor en bicarbonaat (hyponatriëmie door tekort aan aldosteron, verlaagt extracellulair volume, versterkt hypotensie), verhoogd kalium. Soms hypercalciëmie, normocytaire anemie, relatieve lymfocytose, lichte eosinofilie, ECG/EEG afwijkingen. Aldosteron laag, vasopressine en angiotensine II hoog, onvoldoende cortisol produktie na stimulatie bijnier met ACTH (Synacten).

Therapie: cortison 12.5-50 mg dd (b.v. 's ochtends 25 mg, 's avonds 12.5 mg), of cortisol 30 mg dd, of prednison 7.5 mg dd. Gecombineerd met mineralocorticosteroid, 0.05-0.1 mg 9-alpha-fluorohydrocortison (Florinef of fluorhydrocortison tab à 0.1 mg).

Bij de steroïd-geïnduceerde secundaire vorm ontbreekt de hyperpigmentatie (ACTH is niet verhoogd), en de associatie met vitiligo. De elektrolytafwijkingen zijn meestal minder ernstig. Na langdurige corticosteroïd therapie reageert de bijnier steeds minder goed op ACTH, ook wordt steeds minder ACTH geproduceerd. Nuchter cortisol is ook verlaagd, andere steroïden zijn verlaagd of laag-normaal. Net als bij m. Addison is substitutie therapie nodig met glucocorticosteroiden, de mineralocorticosteroid productie (aldosteron) is meestal nog voldoende.Acute bijnierschorsinsufficiëntie (Addisonse crisis) kan ontstaan door plotseling relatief te kortschieten in stress situaties (acute infectie, sepsis, ernstige intermitterende ziekte, operatie), ook bij acute destructie (o.a. Waterhouse Friedrichsen syndroom), echter de belangrijkste oorzaak is het te snel staken van systemische steroiden. Symptomen: verergering bovengenoemde symptomen, hoge koorts, lethargie, somnolentie, bloeddrukdaling, hypovolemische shock (na chronisch glucocorticoïd gebruik valt de dehydratie en hypotensie meestal mee). Therapie: glucose 5% in fysiologisch zoutoplossing per infuus, onmiddelijk gecombineerd met 100 mg cortisol i.v., daarna continu 10 mg cortisol per uur. Voor de zekerheid ook direkt 50 mg cortisonacetaat i.m. Correctie van water en elektrolytverlies in overleg met internist. In ernstige gevallen kan dobutamine nodig zijn. Geleidelijk afbouwen naar een onderhoudsdosering, zonodig ook mineralocorticosteroid-suppletie.Bijnierschorsinsufficiëntie uitsluiten: eerst een nuchter cortisol bepalen. Indien te laag een Synacten test laten doen door endocrinologie.Referenties:

1. Mitchell DR, Lyles KW. Glucocorticoid-induced osteoporosis: mechanisms for bone loss; evaluation of strategies for prevention. J Gerontol 1990;45:M153-M155.

2. Lukert BP, Raisz LG. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathogenesis and management. Ann Intern Med 1990; 112:352-364.

3. Smith R. Corticosteroids and osteoporosis. Thorax 1990;45:573-578.

4. Libanati CR, Baylink DJ. Prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis: a pathogenetic perspective. Chest 1992;102:1426-1435.

5. Adachi JD, Bensen WG, Hodsman AB. Corticosteroid-induced osteoporosis. Semin Arthritis Rheum 1993;22:375-384.

6. Hahn TJ. Steroid and drug induced osteoporosis. In, Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. Second edition. Edited by MJ Favus. New York, Raven Press, 1993.

7. Olbricht T, Benker G. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathogenesis, prevention and treatment, with special regard to the rheumatic diseases. J Intern Med 1993;234:237-244.

8. Reid IR, Grey AB. Corticosteroid osteoporosis. Baillieres Clin Rheumatol 1993;7:573-587.

9. Lukert BP, Raisz LG. Glucocorticoid-induced osteoporosis. Rheum Dis Clin North Am 1994;20:630-651.

10. Joseph JC: Corticosteroid-induced osteoporosis. Am J Hosp Pharm 1994;51:188-197.

11. Sambrook PN, Jones G. Corticosteroid osteoporosis. Br J Rheumatol 1995;34:8-12.

12. Eastell R on behalf of a UK Consensus Group Meeting on Osteoporosis. Management of corticosteroid-induced osteoporosis. J Intern Med 1995;237:439-447.

13. Lane NE, Mroczkowski PJ, Hochberg MC. Prevention and management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Bull Rheum Dis 1995;44:1-4.

14. Dequeker J, Westhovens R. Low dose corticosteroid associated osteoporosis in rheumatoid arthritis and its prophylaxis and treatment: bones of contention. J Rheumatol 1995;22:1013-1019.

15. Hahn BH. Glucocorticoid-induced osteoporosis. Hosp Pract 1995;45-56.

16. Gulko PS, Mulloy AL. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathogenesis, prevention and treatment. Clin Exp Rheumatol 1996;14:199-206.

17. Adinoff AD, Hollister JR. Steroid-induced fractures and bone loss in patients with asthma. N Engl J Med 1983;309:265-268.

18. Verstraeten A, Dequeker J. Vertebral and peripheral bonemineral content and fracture evidence in postmenopausal patients with rheumatoid arthritis: effect of low dose corticosteroids. Ann Rheum Dis 1986;45:852-857.

19. Dykman TR, Gluck OS, Murphy WA, Hahn TJ, Hahn BH. Evaluation of factors associated with glucocorticoid-induced osteopenia in patients with rheumatic diseases. Arthritis Rheum 1985;28:361-368.

20. Michel BA, Bloch DA, Fries JF. Predictors of fractures in early rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1991;18:804-808.

21. Michel BA, Bloch PA, Wolfe F, Fries JF. Fractures in rheumatoid arthritis: an evaluation of associated risk factors. J Rheumatol 1993;20:1666-1669.

22. Cooper C, Coupland C, Mitchell M. Rheumatoid arthritis, corticosteroid therapy and hip fracture. Ann Rheum Dis 1994;54:49-52.

23. Saag KG, Koehnke R, Caldwell JR, Brasington R, Burmeister LF, Zimmerman B, Kohler JA, Furst DE. Low dose long-term corticosteroid therapy in rheumatoid arthritis: an analysis of serious adverse events. Am J Med 1994; 96:115-123.

24. Marystone JF, Barrett-Connor EL, Morton DJ. Inhaled and oral corticosteroids: their effect on bone mineral density in older adults. Am J Public Health 1995;85:1693-1695.

25. Gluck OS, Murphy WA, Hahn TJ, Hahn BH. Bone loss in adults receiving alternate day glucocorticoid therapy: a comparison with daily therapy. Arthritis Rheum 1981;24:892-898.

26. Ruegsegger P, Medici TC, Anliker M. Corticosteroid-induced bone loss: a longitudinal study of alternate day therapy in patients with bronchial asthma using quantitative computed tomography. Eur J Clin Pharmacol 1994;25:615-620.

27. Ward MJ. Inhaled corticosteroids-effect on bone? Respir Med 87(suppl A)1993;33-36.

28. Boyd G. Effect of inhaled corticosteroids on bone. Respir Med 88 (suppl A)1994;45-54.

29. Hanania NA, Chapman KR, Sturtridge WC, Szalai JP, Kesten S. Dose-related decrease in bone density among asthmatic patients treated with inhaled corticosteroids. J Allergy Clin Immunol 1995;96:571-579.

30. Klein RG, Arnaud SB, Gallagher JC, Deluca HF, Riggs BL. Intestinal calcium absorption in exogenous hypercortisolism: role of 25-hydroxyvitamin D and corticosteroid dose. J Clin Invest 1977;64:655-665.

31. Hahn TJ, Halstead LR, Teitelbaum SL, Hahn BH. Altered mineral metabolism in glucocorticoid-induced osteopenia: effect of 25-hydroxy vitamin D administration. J Clin Invest 1979;64:655-665.

32. Suzuki Y, Ichikawa Y, Saito E, Homma M. Importance of increased urinary calcium excretion in the development of secondary hyperparathyroidism of patients under glucocorticoid therapy. Metabolism 1983;32:151-156.

33. Brandli DW, Golde G, Greenwald M, Silverman SL. Glucocorticoid-induced osteoporosis: a cross-sectional study. Steroids 1991;56:518-523.

34. Seeman E, Kumar R, Huder GG, Scott M, Heath H, Riggs BL. Production, degradation and circulating levels of 1,25-dihydroxy vitamin D in health and in chronic glucocorticoid excess. J Clin Invest 1980;66:664-669.

35. Hsueh AJ, Erickson GF. Glucocorticoid inhibition of FSH-induced estrogen production in cultured rat granulosa cells. Steroids 1978;32:639-648.

36. MacAdams MR, White RH, Chipps BE. Reduction in serum testosterone levels during chronic glucocorticoid therapy. Ann Intern Med 1986;104:648-651.

37. Reid IR, France JT, Pybus J, Ibbertson HK. Low plasma testosterone levels in glucocorticoid-treated male asthmatics. BMJ 1985;291:574-578.

38. Dempster DW, Arlot MA, Meunier PI. Mean wall thickness and formation periods of trabecular bone packets in corticosteroid-induced osteoporosis. Calcif Tissue Int 1983;35:410-417.

39. Gronowicz G, McCarthy MB: Glucocorticoids inhibit the attachment of osteoblasts to bone extracellular matrix proteins and decreases [gb]-1 integrin levels. Endocrinology 1995;136:598-608.

40. Hughes-Fulford M, Blaug S: Down regulation of c-fos and cell growth with upregulation of p53 oncogene in glucocorticoid treated osteoblasts (abstract). J Bone Miner Res 1993;8:S365.

41. Canalis EM. Effect of glucocorticoids on type I collagen synthesis, alkaline phosphatase activity, and deoxyribonucleic acid content in cultured rat calvariae. Endocrinology 1983;112:931-939.

42. Jonsson KB, Ljunghall S, Karlstrom O, Johansson AG, Mallmain H, Ljunggren O: Insulin-like growth factor I enhances the formation of type I collagen in hydrocortisone-treated human osteoblasts. Biosci Rep 1993;13:297-302.

43. Centrella M, McCarthy TL, Canalis E: Glucocorticoid control of transforming growth factor [gb] activity and binding and effects in osteoblast-enriched cultures from fetal rat bone. Mol Cell Biol 1991;11:4490-4496.

44. Genant HK, Engelke K, Fuerst T, Gluer CC, Grampp S, Harris ST, Jergas M, Lang T, Lu Y, Majumdar S, Mathur A, Takada M. Noninvasive assessment of bone mineral and structure: state of the art. J Bone Miner Res 1996;11:707-730.

45. Miller PD, Bonnick SL, Rosen CJ, for the Society for Clinical Densitometry: Clinical utility of bone mass measurement in adults: consensus of an international panel. Semin Arthritis Rheum 1996;25:361-372.

46. Johnston CC Jr, Melton LJ III, Lindsay R, Eddy DM. Clinical indications for bone mass measurements: a report from the Scientific Advisory Board of the National Osteoporosis Foundation. J Bone Miner Res 1989;4 (suppl 2):1-28.

47. Yu W, Gluer CC, Fuerst T, Grampp S, Li J, Lu Y, Genant HK. Influence of degenerative joint disease on spinal bone mineral measurements in postmenopausal women. Calcif Tissue Int 1995;57:169-174.

48. Lufkin EG, Wahner HW, Bergstralh EJ. Reversibility of steroid-induced osteoporosis. Am J Med 1988;85:887-888.

49. Reid IR, Ibbertson HK. Calcium supplements in the prevention of steroid-induced osteoporosis. Am J Clin Nutr 1986;44:287-290.

50. Hahn TJ, Hahn BH. Osteopenia in patients with rheumatic diseases: principles of diagnosis and therapy. Semin Arthritis Rheum 1976;6:165-188.

51. Adachi JD, Bensen WG, Bianchi F, Cividino A, Pillersdorf S, Sebaldt RJ, Tugwell P, Gordon M, Steele M, Webber C, Goldsmith CH. Vitamin D and calcium in the prevention of corticosteroid induced osteoporosis: a 3 year follow up. J Rheumatol 1996;23:995-1000.

52. Sambrook P, Birmingham J, Kelly P, Kempler S, Nguyen T, Pocock N, Eisman J. Prevention of corticosteroid osteoporosis: a comparison of calcium, calcitriol, and calcitonin. N Engl J Med 1993;328:1747-1752.

53. Adams JS, Wahl TO, Lukert BP. Effects of hydrochlorothiazide and dietary sodium restriction on calcium metabolism in corticosteroid treated patients. Metabolism 1981;30:217-221.

54. Cauley JA, Cummings SR, Seeley DG, Black D, Browner W, Kuller LH, Nevitt MC. Effects of thiazine diuretic therapy on bone mass, fractures and falls: The Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Ann Intern Med 1993; 118:666-673.

55. Morton DJ, Barrett-Connor EL, Edelstein SL. Thiazides and bone mineral density in elderly men and women. Am J Epidemiol 1994;139:1107-1115.

56. Jones G, Nguyen T, Sambrook PH, Eisman JA. Thiazine diuretics and fractures: can meta-analysis help? J Bone Miner Res 1995;10:106-111.

57. Lukert BP, Johnson BE, Robinson RG. Estrogen and progesterone replacement therapy reduces glucocorticoid-induced bone loss. J Bone Miner Res 1992;7:1063-1069.

58. Hall GM, Daniels M, Doyle DV, Spector TD. Effect of hormone replacement therapy on bone mass in rheumatoid arthritis patients treated with and without steroids. Arthritis Rheum 1994;37:1499-1505.

59. Sowers MFR, Galuska DA. Epidemiology of bone mass in premenopausal women. Epidemiol Rev 1993;15:374-398.

60. Reid IR, Wattie DJ, Evans MC, Stapleton JP. Testosterone therapy in glucocorticoid-treated men. Arch Intern Med 1996;156:1173-1177.

61. Bagatell CJ, Bremner WJ: Androgens in men-uses and abuses. N Engl J Med 1996;334:707-714.

62. Rodan GA, Fleisch HA. Bisphosphonates: mechanisms of action. J Clin Invest 1996;97:2692-2696.

63. Mulder H, Struys A. Intermittent cyclical etidronate in the prevention of corticosteroid-induced bone loss. Br J Rheumatol 1994;33:348-350.

64. Diamond T, McGuigan L, Barbagallo S, Bryant C. Cyclical etidronate plus ergocalciferol prevents glucocorticoid-induced bone loss in postmenopausal women. Am J Med 1995;98:459-463.

65. Adachi JD, Cranney A, Goldsmith CH, Bensen WG, Bianchi F, Cividino A, Craig GL, Kaminska E, Sebaldt RJ, Papaioannou A, Boratto M, Gordon M, Steele M. Intermittent cyclic therapy with etidronate in the prevention of corticosteroid induced bone loss. J Rheumatol 1994;21:1922-1926.

66. Struys A, Snelder AA, Mulder H. Cyclical etidronate reverses bone loss of the spine and proximal femur in patients with established corticosteroid-induced osteoporosis. Am J Med 1995;99:235-242.

67. Reid IR, King AR, Alexander CJ, Ibbertson HK. Prevention of steroid-induced osteoporosis with (3-amino-1-hydroxypropylidene)- 1,1-bisphosphonate (APD). Lancet 1988;1:143-146.

68. Reid IR, Heap SW, King AR, Ibbertson HK: Two-year follow up of biphosphonate (APD) treatment in steroid osteoporosis. Lancet 1988;2:1144-1145.

69. Ringe JD, Welzel D: Salmon calcitonin in the therapy of corticosteroid-induced osteoporosis. Eur J Clin Pharmacol 1987;33:35-39.

70. Montemorro L, Schiraldi G, Fraioli P, Tosi G, Ribddi A, Rizzato G. Prevention of corticosteroid-induced osteoporosis with salmon calcitonin in sarcoid patients. Calcif Tissue Int 1991;49:71-76.

71. Healey J. Paget S, Williams-Russo P, Szatrowski T, Schneider R, Spiera H, Mitnick H, Ales K, Schwartzberg P: Randomized trial of salmon calcitonin to prevent bone loss in corticosteroid-treated temporal arteritis and polymyalgia rheumatica. Calcif Tissue Int 1996;58:73-80.

72. Adami S, Rossini M. Anabolic steroids in corticosteroid-induced osteoporosis. Wien Med Wochenschr 1993;44:395-397.

73. Greenwald M, Brandli D, Spector S, Silverman S, Golde G. Corticosteroid-induced osteoporosis: effects of a treatment with slow-release sodium fluoride. Osteoporosis Int 1992;2:203-204.

74. Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1986;34:119-126.

75. Rubenstein LZ, Robbins AS, Josephson KR, Schulman BL, Osterweil D. The value of assessing falls in an elderly population. Ann Intern Med 1990;113:308-316.

76. Pun KK, Chan LWL. Analgesic effect of intranasal salmon calcitonin in the treatment of osteoporotic vertebral fractures. Clin Ther 1989;11:205-209.

77. Sinaki M. Musculoskeletal rehabilitation. In, Osteoporosis: Etiology, Diagnosis, and Management. Second edition. Edited by BL Riggs, LJ Melton III. Philadelphia, Lippincott-Raven, 1995.

78. Simkin A, Ayalon J, Leichter I. Increased trabecular bone density due to bone-loading exercises in postmenopausal osteoporotic women. Calcif Tissue Int 1987;40:59-63.

79. Dalsky GP, Stocke KS, Ehsani AA, Slatopolsky E, Lee WC, Birge SJ. Weight-bearing exercise training and lumbar bone mineral content in postmenopausal women. Ann Intern Med 1988;108:824-828.

80. Rubin S, Cummings S. Results of bone densitometry affect women's decisions. Ann Intern Med 1992;116:990-995.

81. Slemenda CW, Reister TK, Hui SL, Miller JZX, Christian JC, Johnston CC. Influences on skeletal mineralization in children and adolescents: evidence for varying effects of sexual maturation and physical activity. J Pediatr 1994;125:201-207.

82. Kreipe RE. Bones of today, bones of tomorrow. Am J Dis Child 1992;146:22-25.

83. Thomas KA, Cook SD, Bennett JT. Femoral neck and lumbar spine bone mineral densities in a normal population 3-20 years of age. J Pediatr Orthop 1991;11:48-58.

84. Warady BD, Lindsley CB, Robinson RG, Lukert BP. Effects of nutritional supplementation on bone mineral status of children with rheumatic diseases receiving corticosteroid therapy. J Rheumatol 1994;21:530-535.

85. NIH Consensus Development Panel on Optimal Calcium Intake. Optimal calcium intake. JAMA 1994;272:1942-1947.

86. Allen DB, Goldberg BD. Stimulation of collagen synthesis and linear growth by growth hormone in glucocorticoid-treated children. Pediatrics 1984;89:416-421.

87. Taylor AK, Leuken SA, Libanati C, Baylink DJ. Biochemical markers of bone turnover for the clinical assessment of bone metabolism. Rheum Dis Clin North Am 1994;20:589-607.

88. Nguyen T, Sambrook PN, Kelly P, Jones GJ, Lord SR, Freund J, Eisman JA, Prediction of osteoporotic fractures by postural instability and bone density. Br Med J 1993;307:1111-1115.

89. Morrison NA, Qi JC, Tokita A, Kelly PJ, Crofts L, Nguyen TV, Sambrook PN, Eisman JA, Prediction of bone density by vitamin D receptor alleles. Nature 1994;367:284-287.

90. Cummings SR, Nevitt MC, Browner WS, Stone K, Fox K, Ensrud K, Cauley J, Black D, Vogt TM. Risk factors for hip fractures in white women. New Engl J Med 1995;332:767-773.

91. Jones G, Nguyen T, Sambrook PN, Kelly PJ, Gilbert C, Eisman JA, Symptomatic fracture incidence in elderly men and women: the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study. Osteoporosis Int 1994;4:277-282.

92. Randell A, Sambrook PN, Nguyen TV, Lapsley H, Jones G, Kelly PJ, Eisman JA. Direct clinical and welfare costs of osteoporotic fracture in elderly men and women. Osteoporosis Int 1995;5 in press.

93. Colditz GA, Hankinson SE, Hunter DJ, Willett WC, Manson JE, Stampfer MJ, Hennekens C, Rosner B, Spelzer FE. The use of estrogens and progestins and the risk of breast cancer in postmenopausal women. New Engl J Med 1995;332:1589-1593.

94. Stanford JL, Weiss NS, Voigt LF, Daling JR, Habel LA, Rossing MA, Combined estrogen and progestin hormone replacement therapy in relation to risk of breast cancer in middle aged women JAMA 1995;274:137-142.

95. Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, Brun J, Crouzet B, Arnaud S, Delmas PD, Meunier PJ, Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in elderly women. New Engl J Med 327:1637-1642.

96. Tilyard MW, Spears GFS, Thomson J, Dovey S. Treatment of postmenopausal osteoporosis with calcitriol or calcium, N Engl J Med 1992;326:357-362.

97. Harris ST, Watts NB, Jackson RD. Four year study of intermittent cyclic etidronate treatment of postmenopausal osteoporosis three years of blinded therapy followed by one year of open therapy Am J Med 96:557-567.

98. Liberman UA, Weiss SR, Broll J et al. Effect of oral alendronate on bone mineral density and fracture incidence in postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 1995;333:1437-1443.

99. Anderson C, Cape RD, Crilly RG et al. Preliminary observations of a form of coherence therapy for osteoporosis. Calcil Tissue Int 1984;36:341-343.

100. Dawson-Hudghes B, Dalla GE, Krall EA et al. A controlled trial of the effect of calcium supplementation on bone density in postmenopausal women. N Engl J Med 1990;323:979-833.

101. Giannini S, D'angelo A, Sartori L et al. Continuous an cyclical clondronate therapies and bone density in postmenopausal bone loss. Obstet Gynecol 1996;88:431-436.

102. Heaney Rp, Saville PD: Etidronate disodium in postmenopausal osteoporosis. Clin Pharmacl Ther 1976;20:593-604.

103. Licata A. From bathtub ring to osteoporosis: a clinical review of the bisphosphnates. Cleve Clin J Med 1993;60(4):284-300.

104. Reid IR, Wattie DJ, Evans MC et al. Continuous therapy with pamidronate, a potent bisphosphonate, in postmenopausal osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab 1994;79:1595-1599.

105. Storm T, Thamsborg B, Steiniche T et al. Effect of intermittent cyclical etiodronate therapy on bone mass and fracture rate in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 1990; 322: 1265-1271.

106. Watts NB, Harris ST, Genant HK et al. Intermitted cyclical efidronate treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 1990;323(2):73-79.