AIDS: THERAPIE DIVERSE AIDS-GERELATEERDE INFECTIES home ICD10: B20

AIDS: PROTOZOA
Blastocystitis hominis
R/ metronidazol 4 dd 500 mg of clioquinol 3 dd 250 mg. Gedurende 7 dagen.
R/ Humatin (paromomycine) 3 dd 500 mg gedurende 7 dagen. Zie ook onder parasitaire infecties.
Cryptosporidium spp. Niet goed te behandelen. Proberen met:
R/ Humatin (paromomycine) 2 dd 750 mg (op artsenverklaring), of spiramycine 2 dd 1500 mg.
R/ antidiarrhoica: loperamide (tot 24 caps dd), laudanum (6 dd 40 dr.) tannalbumine (6 dd 500 mg).
Entamoeba histolytica
R/ metronidazol 3 dd 750 mg, of diloxanide 3 dd 500 mg. Gedurende 10 dagen.
Giardia Lamblia
R/ metronidazol 3 dd 500 mg of quinacrine 3 dd 100 mg (op artsenverklaring). Gedurende 10 dagen.
Isospora belli
R/ cotrimoxazol 2 dd 960 mg gedurende 7 dagen.
Microsporidium spp.
R/ chloroquin 2 dd 300 mg, of pyrimethamine 1 dd 50 mg + folinezuur 2 x 15 mg per week, of cotrimoxazol 2 dd 960 mg. Gedurende 14-21 dagen.
Pneumocystis carinii
R/ cotrimoxazol 3 dd 1920 mg i.v., bij dyspnoe (PO2 < 60 mm Hg, ademfrequentie > 20) 2 dd 50 mg DiAdreson F i.v., en zonodig zuurstof. Of pentamidine 4 mg/kg i.v.
Profylactisch (vanaf < 200/mm3 CD4 T-cellen):
R/ cotrimoxazol 1 dd 480 of 960 mg, of Pentamidine pentacarinat poeder voor IV, 300 mg opgelost in aqua, 1 x per maand inhaleren met verstuiver.
Toxoplasma gondii
R/ pyrimethamine 1 dd 50 mg na loading dose van 100 mg + sufadiazine 4 dd 1-2 g + folinezuur 3 x 15 mg per week.
R/ clindamycine 4 dd 600 mg of 3 dd 1200 mg i.v. + pyrimethamine 1 dd 50 mg na een loading dose van 100 mg + foline zuur 3 x 15 mg per week.

AIDS: BACTERIËLE INFECTIES
Mycobacterium tuberculosis
R/ rifampicine 1 dd 600 mg + isoniazide 1 dd 300 mg + pyridoxine 1 dd 20 mg + myambutol 1 dd 25 mg/kg + pyrazinamide 1 dd 30 mg/kg. Gedurende 12 maanden. Daarna 1e 3 middelen continueren.
Mycobacterium avium
R/ ansamycine 1 dd 450 mg (op artsenverklaring) + clofazimine 1 dd 100 mg + ciprofloxazine 2 dd 750 mg + ethambutol 1 dd 25 mg/kg. Gedurende 6-12 maanden. Daarna 1 dd 450 mg ansamycine.
Nocardia spp.
R/ sulfadiazine 4 dd 1.5-2 g + tetracycline 4 dd 500 mg. Gedurende 8-12 weken.
R/ sulfadiazine 4 dd 1.5-2 g + chlooramfenicol (max. 3 weken) 4 dd 750 mg of 4 dd 500 mg i.v.
R/ amikacine 3 dd 500 mg/kg i.v. + imipenem 4 dd 500 mg i.v.
Bartonella henselae (zie ook bacillaire angiomatose)
R/ erytromycine 4 dd 500 mg of tetracycline 4 dd 250-500 mg.
Salmonella spp.
R/ ciprofloxazine 4 dd 500 mg p.o. of i.v., of amoxicilline 4 dd 500 mg p.o. of i.v. 10-14 dagen.
Treponema pallidum (zie ook onder syphilis)
R/ benzathine penicilline 3 x 2.4 miljoen E i.m. 1 x per week.
R/ peniciline G 6 dd 4 miljoen E i.v. gedurende 14 dagen.

AIDS: SCHIMMELS EN GISTEN
Aspergillus spp. Gedurende circa 3-4 weken behandelen met:
R/ amfotericine B i.v. Aanvangsdosis 0.25 mg/kg/dg i.v., geleidelijk in 7 dagen ophogen tot 0.5-0.6 mg/kg/dg. Toedienen in ruim volume glucose 5%, langzaam lopend infuus (à 6 uur).
R/ idem, echter tot 0.3-0.4 mg/kg/dg + flucytosine (Ancotil) 4 dd 37.5 mg/kg.
Profylactisch:
R/ flucytosine 25 mg/kg/dg oraal of itraconazol 1 dd 200 mg p.o.
Candida spp.: zie onder Candida (meestal voorkeur voor de systemische middelen).
Cryptococcus neoformans (Torulopsis histolytica)(zie ook cryptococcosis)
R/ itraconazol 1 dd 200-400 mg. (Proberen, echter vaak niet effectief genoeg).
R/ fluconazol 1 dd 400 mg oraal of i.v. na loading dose van 800 mg. Zolang als nodig is.
R/ amfotericine B 0.25 tot 0.5-0.6 mg/kg/dg i.v. + flucytosine (Ancotil) 4 dd 37.5 mg/kg.
Histoplasma capsulatum (zie ook histoplasmosis)
R/ itraconazol 2 dd 200 mg oraal of Diflucan (fluconazol) 1 dd 400 mg oraal of i.v. gedurende 6-12 weken.
R/ Amfotericine B 1,0 mg/kg, gedurende 6-12 weken.
Torulopsis glabrata
R/ ketoconazol 2 dd 200 mg of fluconazol 1 dd 150 mg. Gedurende 7 dagen.

AIDS: VIRUSINFECTIES
Cytomegalovirus (CMV)
R/ ganciclovir 2 dd 5 mg/kg i.v. Gedurende 14 dagen, of (ook 14 dagen):
R/ foscarnet 3 dd 30-60 mg/kg i.v. Toedienen in langzaam lopend infuus (500 ml à minimaal 3 uur), liefst centrale lijn (bij perifere lijn: niet meer dan 12 mg/ml). Naspoelen met 500 ml NaCl.
R/ Vistide (cidofovir) 5 mg/kg i.v.
Profylactisch:
R/ ganciclovir 1 dd 5 mg/kg i.v. of foscarnet 1 dd 60-120 mg/kg i.v.
Herpes simplex, systemische infecties (zie ook herpes simplex en herpes simplex generalisata).
R/ Zovirax (aciclovir) intraveneus 3 dd 5-10 mg/kg. Langzaam (in 1 uur) laten inlopen. Gedurende 5- 10 dagen, zonodig langer voortzetten tot klinische genezing.
R/ foscarnet 3 dd 30-60 mg/kg i.v.
Herpes simplex, ooginfectie
R/ aciclovir oogzalf 3%, 5 dd + Zelitrex (valaciclovir) 2 dd 1000 mg, Famvir (valaciclovir, tab 500 mg) 3 dd 500 mg, of aciclovir 5 dd 400-800 mg. Gedurende 10 dagen, zonodig langer voortzetten tot klinische genezing.
Herpes simplex, huidinfectie (zie ook elders onder herpes simplex)
R/ Zelitrex (valaciclovir) 2 dd 1000 mg, Famvir (valaciclovir, tab 500 mg) 3 dd 500 mg, of aciclovir 5 dd 400-800 mg.
Gedurende 10 dagen, zonodig langer voortzetten tot klinische genezing.
Varicella zoster monodermatomaal: (zie ook elders onder herpes zoster.
R/ aciclovir 5 dd 800 mg p.o.
Varicella zoster multidermatomaal of in oogtak n. trigeminus:
R/ aciclovir 3 dd 10 mg/kg i.v.
Varicella zoster encephalitis
R/ aciclovir 3 dd 15 mg/kg i.v.


Referenties
1. Van Veen J. Therapie vademecum HIV-gerelateerde infecties. Modern Medicine Naslag, Bugamor International BV, Almere, 1993.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 B20.9 HIV met infectieuze of parasitaire aandoeningen, niet gespecificeerd
ICD10 B20.9 HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease
SNOMED 186708007 Human immunodeficiency virus infection with secondary clinical infectious disease
DBC 21 SOA