ADDISON, ziekte van ADDISON, en HYPERPIGMENTATIE BIJ M. ADDISON home ICD10: E27.1

Bij de ziekte van Addison (primaire bijnierschorsinsufficiëntie) ontstaat diffuse hyperpigmentatie en pigmentatie in plooien (o.a. de handlijnen) en op slijmvliezen t.g.v. een toegenomen ACTH produktie en mogelijk hieraan verbonden MSH produktie. Bij de secundaire corticosteroïd-geïnduceerde vorm ontbreekt de hyperpigmentatie (ACTH is laag). Zie verder onder corticosteroïden. Zie ook Addison crisis (acute bijnierschorsinsufficiëntie).

Ziekte van Addison
ziekte van Addison


DD: acromegalie, Cushing syndroom, hyperthyreoïdie, zwangerschap, tumoren.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

20-05-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid