ANNULAR LICHENOID DERMATITIS OF YOUTH home ICD10: L53.3

Annular lichenoid dermatitis of youth is een zeldzame dermatose, voor het eerst beschreven in 2003 door Annessi et al. De huidafwijking bestaat uit annulaire erythemateuze macula of plaques bij jonge kinderen, vaak op de onderbuik of in de flanken. De laesies worden meestal gebiopteerd met als werkdiagnose morfea, mycosis fungoides, erythema annulare centrifugum, erythema chronicum migrans, of lymfocytic infiltration of the skin, maar er komt een ander histologisch beeld uit, met een lichenoid ontstekingsinfltraat.

Annular lichenoid dermatitis of youth
annular lichenoid
dermatitis of youth

Foto: Annessi et al. Dermatopathology (Basel) 2022;9(1):23-31 (Open Acces Journal - Creative Commons License 4.0).


Klinisch beeld:
Annular lichenoid dermatitis of youth komt voor bij jongeren onder de 22 jaar, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 11 jaar. Geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het begint met één of meerdere erythemateuze macula die langzaam groter worden en overgaan in 3-10 cm grote annulaire plaques met een licht verheven erythemateuze rand. Later vervaagt de rand, vaak met achterlating van een annulaire hyperpigmentatie rond een lichter gekleurd centrum zonder atrofie of induratie. De laesies zitten meestal laag op de onderbuik, in de liezen of de flanken. Soms in de oksels of in de nek. De laesies schilferen niet. De afwijkingen hebben een chronisch beloop. Spontane genezing komt ook voor, maar niet vaak. Het reageert op therapie zoals lokale of systemische corticosteroïden of lichttherapie, maar na het staken daarvan komen de plekken weer terug.

DD:
Morfea, mycosis fungoides, erythema annulare centrifugum, erythema chronicum migrans, erythema migrans arciforme et palpabile, lymfocytic infiltration of the skin, cutane LE, lichenoide geneesmiddelenreactie.

PA:
Bandvormig lymfocytair infiltraat in de papillaire dermis, overgrijpend op de dermo-epidermale overgang. Vacuolaire grensvlakdegeneratie. Migratie van lymfocyten naar toppen van de retelijsten, plaatselijk apoptose / necrose van keratinocyten. In latere fase vervlakking van de epidermis door verlies van retelijsten, afname van het lymfocytair infiltraat, en enkele melanofagen. Het infiltraat is polyclonaal en is in de dermis voornamelijk opgebouwd uit CD4+ en CD3+ lymfocyten, terwijl in de epidermis vooral CD8+ lymfocyten worden gezien.

Annular lichenoid dermatitis of youth kan klinisch en histologisch lijken op mycosis fungoides. Er zijn auteurs die zich afvragen of het niet een milde variant van MF is of wordt. Maar anderen beschouwen het echt als een aparte en benigne entiteit en waarschuwen ervoor om niet het label MF er op te plakken. De plaques bij mycosis fungoides zien er klinisch iets anders uit, hebben vaak een licht schilferend oppervlak. Bij MF past ook niet de typische annulaire vorm met erythemateuze of gehyperpigmenteerde rand en een gehypopigmenteerd centrum.

Mycosis fungoides
mycosis fungoides


Histologisch kan annular lichenoid dermatitis of youth worden onderscheiden van MF door de aantasting van de retelijsten, afwezigheid van parakeratosis, een lymfocytair infiltraat beperkt tot de toppen van de retelijsten, met apoptotische / necrotische keratinocyten, het ontbreken van lymfocyten in de basale laag, het ontbreken van atypische lymfocyten, en de polyklonaliteit van het infiltraat. Bij plaquevorm mycosis fungoides kunnen ook vacuolaire grensvlak veranderingen optreden, maar niet op zo’n uitgebreide schaal als bij annular lichenoid dermatitis of youth. En bij MF wordt in de helft tot driekwart van de gevallen een monoklonaal T-cel infiltraat gevonden.

Therapie:
R/ Lokale corticosteroïden klasse II-IV.
R/ Protopic (tacrolimus) zalf of Elidel (pimecrolimus) crème.
R/ Lichttherapie (UVB TL01, PUVA).
R/ prednison.
R/ ciclosporine.


Referenties
1. Annessi G, Paradisi M, Angelo C, Perez M, Puddu P, Girolomoni G. Annular lichenoid dermatitis of youth. J Am Acad Dermatol 2003;49(6):1029-1036. PDF
2. Kazlouskaya V, Trager JD, Junkins-Hopkins JM. Annular lichenoid dermatitis of youth: a separate entity or on the spectrum of mycosis fungoides? Case report and review of the literature. J Cutan Pathol 2015;42(6):420-426. PDF
3. Cesinaro AM, Sighinolfi P, Greco A, Garagnani L, Conti A, Fantini F. Annular lichenoid dermatitis of youth ... and beyond: a series of 6 cases. Am J Dermatopathol 2009;31(3):263-267. PDF
4. Annessi G, Annessi E. Annular Lichenoid Dermatitis (of Youth). Dermatopathology (Basel) 2022;9(1):23-31. PDF
5. Durdu M, Akyilmaz M, Tuncer I. Annular lichenoid dermatitis of youth. Pediatric Dermatol 2007;24:582-584.
6. Kleikamp S, Kutzner H, Frosch PJ. Annular lichenoid dermatitis of youth--a further case in a 12-year-old girl. J Dtsch Dermatol Ges 2008;6(8):653-656.
7. Tsoitis G, Kanitakis J, Kyamidis K, Lefaki I. Annular lichenoid dermatitis of youth. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23:1339-1340.
8. Huh W, Kanitakis J. Annular lichenoid dermatitis of youth: Report of the first Japanese case and published work review. J Dermatol 2010;37:531-533.
9. Fabroni C, Salvini C, Piana S, Scocco GL. Annular lichenoid dermatitis. Clin Exp Dermatol 2010;35:921-923.
10. Leger MC, Gonzalez ME, Meehan S, Schaffer JV. Annular lichenoid dermatitis of youth in an American boy. J Am Acad Dermatol 2013;68(5):e155-156.
11. Di Mercurio M, Gisondi P, Colato C, Schena D, Girolomoni G. Annular Lichenoid Dermatitis of Youth: Report of Six New Cases with Review of the Literature. Dermatology 2015;231(3):195-200
12. Vázquez-Osorio I, González-Sabín M, Gonzalvo-Rodríguez P, Rodríguez-Díaz E. Annular Lichenoid Dermatitis of Youth: A Report of 2 Cases and a Review of the Literature. Actas Dermosifiliogr 2016;107(6):e39-45.
13. Ülkümen PK, Kocatürk E, Güngör Ş, Erzurumluoğlu N. Annular lichenoid dermatitis of youth in a 15-year-old boy: Topical tacrolimus as a treatment option. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2016;82(4):467.
14. Malachowski SJ, Creasey M, Kinkley N, Heaphy MR Jr. Annular Lichenoid Dermatitis of Youth: A Chronic Case Managed Using Pimecrolimus. Pediatr Dermatol 2016 Nov;33(6):e360-e361.
15. Mahmoudi H, Ghanadan A, Fahim S, Moghanlou S, Etesami I, Daneshpazhooh M. Annular lichenoid dermatitis of youth: report on two adult cases and one child. J Dtsch Dermatol Ges 2019 Nov;17(11):1173-1176.
16. Stojkovic-Filipovic J, Lekic B, Brasanac D, Lalosevic J, Gajic-Veljic M, Nikolic M. Annular lichenoid dermatitis of youth-Recurrent case of rare skin disease treated with cyclosporine. Dermatol Ther 2020;33(3):e13285.
17. Massone C, Kodama K, Kerl H, Cerroni L. Histopathologic features of early (patch) lesions of mycosis fungoides: a morphologic study on 745 biopsy specimens from 427 patients. Am J Surg Pathol 2005;29(4):550-560.
18. Everett MA. Early diagnosis of Mycosis fungoides: vacuolar interface dermatitis. J Cutan Pathol 1985;12(3-4):271-278.
  Zhou L, Tan C. Annular lichenoid dermatitis of youth: A great imitator. Dermatol Sin [serial online] 2020;38:184-185. PDF


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L53.3 Overig chronisch erythema figuratum: annular lichenoid dermatitis of youth
ICD10 L53.3 Other chronic figurate erythema: annular lichenoid dermatitis of youth
SNOMED 200920000 Annular erythema [specific SNOMED term missing]
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven