ATOPISCH ECZEEM BIJ DE DONKERE HUID home ICD10: L20.8

Atopisch eczeem bij de donkere huid kan er anders uitzien dan bij lichte huid en moeilijker te herkennen zijn, met name omdat de rode kleur van de ontsteking moeilijker te zien is. De meeste publicaties gaan over atopisch eczeem bij patiënten met een lichte huid, de meeste studies zijn uitgevoerd bij lichte huid, score systemen zoals EASI en SCORAD zijn zelfs minder bruikbaar voor donkere huid, en de meeste foto’s in artikelen en leerboeken en op websites zijn ook van patiënten met een lichte huid. Dat laatste heeft ook een technische reden: als het klinisch niet goed te zien is komt het ook niet goed over op een foto.

Atopisch eczeem bij donkere huid Atopisch eczeem bij donkere huid Atopisch eczeem bij donkere huid
atopisch eczeem atopisch eczeem atopisch eczeem

Atopisch eczeem bij donkere huid Atopisch eczeem bij donkere huid Atopisch eczeem bij donkere huid
atopisch eczeem atopisch eczeem atopisch eczeem


De klinische presentatie kan anders zijn, en atopisch eczeem bij donkere huid reageert soms ook anders op lokale en systemische therapie, of heeft andere accenten nodig zoals meer aandacht voor het voorkomen en behandelen van post-inflammatoire hyperpigmentatie. Ook de genetische achtergrond is niet hetzelfde (mutaties in het gen voor filaggrine komen bijvoorbeeld veel minder vaak voor), en de wensen van de patiënten t.a.v. de vetheid van lokale (indifferente) therapie is anders.

Klinische verschillen
Het klinisch beeld van atopisch eczeem is ook binnen de groep patiënten met een licht huidtype niet bij iedereen hetzelfde, er bestaan verschillende fenotypische varianten. Bijvoorbeeld vooral eczeem in de plooien (knieholten en elleboogplooien), of vooral op het hoofd en in de nek, of peri-orificaal, of nummulair eczeem, of vooral jeuk en droge huid, of lichenificatie, folliculair eczeem, papuleus eczeem, of een prurigo nodularis beeld.

Bij de donkere huid is het erytheem soms moeilijk of niet zichtbaar. Soms is nog een vage donkerrode of donkerpaarse tint te herkennen. Wel is de warmte van de huid te voelen, als teken van inflammatie. Dit is het beste te voelen met de dorsale kant (strekzijde) van de vingers (MCP 2 t/m 4), daar bevinden zich de meeste warmte- en koude sensoren in de huid. Verder is het eczeem te herkennen aan oedeem en/of verhevenheid (papels en plaques) en aan schilfering (en jeuk).

Atopisch eczeem patiënten van Afrikaanse origine hebben vaker een distributie op de strekzijde van de extremiteiten en op de romp, vaak een folliculair eczeem of papuleus eczeem, vaker hyperlineariteit van de handpalmen, Dennie-Morgan plooien onder de ogen, periorbitale hyperpigmentatie, lichenificatie, en vaker prurigo nodularis. Soms alleen jeukende, gehyperpigmenteerde papels op de strekzijde van de extremiteiten en op de romp. Ook een lichen planus-achtige variant komt voor. De huid is vaak erg droog (xerosis). Xerosis bij donkere huid is ook meteen cosmetisch storend zichtbaar als een witte of grijze waas. Daarom vinden personen met een donkere huid het meestal prettig om de huid goed vet te houden met vette lotions, vaseline, paraffine-vaseline, shea butter en andere zalven. Dit kan ook weer negatieve gevolgen hebben door afsluiting van haarzakjes (acne venenata). Bij alle klinische varianten is er in wisselende mate post-inflammatoire hyperpigmentatie, als extra probleem met grote impact. Ook kan post-inflammatoire hypopigmentatie ontstaan en in ernstige gevallen met veel schade aan de huid zelfs depigmentatie.

Klinische presentatie atopisch eczeem bij donkere huid:
- erytheem minder zichtbaar
- vaker strekzijde extremiteiten of op de romp
- folliculair eczeem
- papuleus eczeem
- vaker droge huid
- hyperlineariteit van de handpalmen
- Dennie-Morgan plooien onder de ogen
- periorbitale hyperpigmentatie
- vaker lichenificatie
- vaker prurigo nodularis
- jeukende, gehyperpigmenteerde papels op de strekzijde van de extremiteiten en op de romp
- lichen planus-achtige variant
- post-inflammatoire hyperpigmentatie
- post-inflammatoire hypopigmentatie of depigmentatie


Atopisch eczeem bij donkere huid, erytheem Atopisch eczeem bij donkere huid, erytheem Atopisch eczeem bij donkere huid, erytheem
erytheem erytheem erytheem

Atopisch eczeem bij donkere huid, strekzijden Atopisch eczeem bij donkere huid, strekzijden Atopisch eczeem bij donkere huid, strekzijden
eczeem op strekzijden eczeem op strekzijden eczeem op strekzijden

Atopisch eczeem bij donkere huid, folliculair eczeem Atopisch eczeem bij donkere huid, folliculair eczeem Atopisch eczeem bij donkere huid, folliculair eczeem
folliculair eczeem folliculair eczeem folliculair eczeem

Atopisch eczeem bij donkere huid, folliculair eczeem Atopisch eczeem bij donkere huid, folliculair eczeem Atopisch eczeem bij donkere huid, folliculair eczeem
folliculair eczeem folliculair eczeem folliculair eczeem

Atopisch eczeem bij donkere huid, papuleus eczeem Atopisch eczeem bij donkere huid, papuleus eczeem Atopisch eczeem bij donkere huid, papuleus eczeem
papuleus eczeem papuleus eczeem papuleus eczeem

Atopisch eczeem bij donkere huid, droge huid Atopisch eczeem bij donkere huid, droge huid Atopisch eczeem bij donkere huid, droge huid
droge huid droge huid droge huid

Atopisch eczeem bij donkere huid, hyperlineariteit van de handpalmen Atopisch eczeem bij donkere huid, hyperlineariteit van de handpalmen Atopisch eczeem bij donkere huid, hyperlineariteit van de handpalmen
hyperlineariteit hyperlineariteit hyperlineariteit

Atopisch eczeem bij donkere huid, Dennie-Morgan plooien Atopisch eczeem bij donkere huid, Dennie-Morgan plooien Atopisch eczeem bij donkere huid, Dennie-Morgan plooien
Dennie-Morgan plooien Dennie-Morgan plooien Dennie-Morgan plooien

Atopisch eczeem bij donkere huid, periorbitale hyperpigmentatie Atopisch eczeem bij donkere huid, periorbitale hyperpigmentatie Atopisch eczeem bij donkere huid, periorbitale hyperpigmentatie
periorbitale hyperpigmentatie periorbitale hyperpigmentatie periorbitale hyperpigmentatie

Atopisch eczeem bij donkere huid, lichenificatie Atopisch eczeem bij donkere huid, lichenificatie Atopisch eczeem bij donkere huid, lichenificatie
lichenificatie lichenificatie lichenificatie

Atopisch eczeem bij donkere huid, prurigo nodularis (Besnier) Atopisch eczeem bij donkere huid, prurigo nodularis (Besnier) Atopisch eczeem bij donkere huid, prurigo nodularis (Besnier)
prurigo nodularis (Besnier) prurigo nodularis (Besnier) prurigo nodularis (Besnier)

Atopisch eczeem bij donkere huid, post-inflammatoire hyperpigmentatie Atopisch eczeem bij donkere huid, post-inflammatoire hyperpigmentatie Atopisch eczeem bij donkere huid, post-inflammatoire hyperpigmentatie
hyperpigmentatie hyperpigmentatie hyperpigmentatie

Atopisch eczeem bij donkere huid, post-inflammatoire hypopigmentatie Atopisch eczeem bij donkere huid, post-inflammatoire hypopigmentatie Atopisch eczeem bij donkere huid, post-inflammatoire hypopigmentatie
hypopigmentatie hypopigmentatie hypopigmentatie


Bij Aziatische patiënten kan atopisch eczeem er ook anders uitzien, scherper begrensd, soms lijkend op psoriasis plaques, meer schilfering en lichenificatie, en ook met post-inflammatoire hyperpigmentatie.

Atopisch eczeem bij donkere huid, psoriatiform atopisch eczeem Atopisch eczeem bij donkere huid, psoriatiform atopisch eczeem Atopisch eczeem bij donkere huid, psoriatiform atopisch eczeem
psoriatiform atopisch eczeem psoriatiform atopisch eczeem psoriatiform atopisch eczeem


Genetische verschillen
Bij atopisch eczeem patiënten in Europa, meestal met een licht huidtype, wordt bij circa de helft een mutatie in het filaggrine gen gevonden. Filaggrin (filament-aggregating protein) heeft een belangrijke rol in de epidermale barrière. Het gen is gelegen op chromosoom 1q21, in een cluster van genen die betrokken zijn in de differentiatie van keratinocyten. Filaggrine is aanwezig in het stratum granulosum. In de huid vindt men profilaggrin, een van de belangrijkste componenten van de keratohyaline granula. Profilaggrin wordt enzymatisch omgezet tot verschillende filaggrin peptiden welke aggregaten van keratine 1, 10 en andere keratinen kunnen vormen, op zo'n manier dat de keratinocyt zijn afgeplatte vorm krijgt in het stratum corneum. Uiteindelijk ontstaat een 'cornified cell envelope' een omhulsel van keratinen. Deze afgeplatte corneocyten vormen een goede barrière tegen water, bacteriën, allergenen, etc. De fillaggrine eiwitten vervallen tot hygroscopische aminozuren die fungeren als een natuurlijke moisturizer in de huid. Bij mutaties in het gen ontstaat een droge huid, een slechte huidbarrière, met minder hygroscopische aminozuren. In de Aziatische populatie wordt bij circa 27% van de atopisch eczeem patiënten een mutatie in het gen voor filaggrine gevonden, maar dit is niet dezelfde mutatie als in Europa. Bij atopisch eczeem patiënten van Afrikaanse origine (Ethiopië wordt meestal gebruikt voor dit soort genetische studies) worden geen filaggrine mutaties gevonden, hoewel het eiwit wel verlaagd aanwezig kan zijn in de huid. Er zijn wel andere mutaties gevonden, bijvoorbeeld in claudin 1 (CLDN1), een gen dat codeert voor een eiwit dat betrokken is bij de intercellulaire junctions die nodig zijn voor een goede huidbarrière. Bij de Afro-Amerikaanse populatie wordt de mutatie weer wel gevonden, maar veel minder vaak (rond de 8%).

Bij het ontstaan van atopisch eczeem spelen ook inflammatoire cytokinen een rol, met name Th2 pathway interleukinen zoals IL-4, IL-13, IL-31, IL-4RA, en IL-31RA1. Er worden in verschillende populaties genetisch bepaalde verschillen gezien in het cytokine profiel bij atopisch eczeem patiënten.

Pathogenetische verschillen
Bij atopisch eczeem zijn T-helper T-cellen betrokken in het inflammatoire proces, meestal Th2, maar ook andere (Th17, Th22). Een sterke Th2 respons wordt gezien bij Europese, Aziatische en Afrikaanse atopisch eczeem patiënten. Bij Aziatische ook Th17 en Th22, bij Afrikaanse met name Th22 en in mindere mate ook Th17. Bij Aziatische patiënten wordt meer acanthosis en parakeratosis gezien.

Verschillen in behandeling
Lokale corticosteroïden zijn bij alle huidtypen even effectief. Bij de donkere huid kunnen ze wel hypopigmentatie veroorzaken. De meeste patiënten met een donkere huid geven de voorkeur aan vette zalven boven crèmes. Bijvoorbeeld hydrocortisonzalf FNA, triamcinolonzalf FNA, triamcinolon in paraffine vaseline. Tacrolimus zalf en pimecrolimus crème zijn bij alle huidtypen even effectief. Bij donkere huid met hyperpigmentatie is het een optie om lang door te behandelen met tacrolimuszalf, zelfs al lijkt het eczeem klinisch al weg. Histologisch wordt er vaak toch nog een ontstekingsinfiltraat gezien, waardoor hyperpigmentatie kan worden geïnduceerd.

Narrow-band UVB werkt goed bij Europese en Aziatische patiënten met atopisch eczeem, en ook bij de donkere huid; alleen moet de belichting sterkte voor UVB en PUVA worden verhoogd bij een donkere huid.

Systemische therapie werkt bij alle huidtypen maar er zijn wel kleine verschillen. Bij patiënten van Afrikaanse origine is de biologische beschikbaarheid van ciclosporine 20-50% lager, waardoor er hogere doseringen nodig zijn; methotrexaat kan alopecia veroorzaken; azathioprine kan toxischer zijn omdat deficiëntie van het enzym thiopurine methyltransferase (TPMT) vaker voorkomt. In de studies naar nieuwe geneesmiddelen zoals dupilumab, tralokinumab, baricitinib, upadacitinib en abrocitinib zijn voldoende patiënten met andere etnische achtergronden opgenomen, en ze werken bij alle huidtypen het zelfde.


Referenties
1. Chiricozzi A, Maurelli M, Calabrese L, Peris K, Girolomoni G. Overview of Atopic Dermatitis in Different Ethnic Groups. J Clin Med 2023 Apr 4;12(7):2701. Tokura Y, Hayano S. Subtypes of atopic dermatitis: From phenotype to endotype. Allergol Int 2022 Jan;71(1):14-24.
2. Brunner PM, Guttman-Yassky E. Racial differences in atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2019 May;122(5):449-455.
3. Rodríguez E, Baurecht H, Herberich E, Wagenpfeil S, Brown SJ, Cordell HJ, Irvine AD, Weidinger S. Meta-analysis of filaggrin polymorphisms in eczema and asthma: robust risk factors in atopic disease. J Allergy Clin Immunol 2009 Jun;123(6):1361-70.e7.
4. Park J, Jekarl DW, Kim Y, Kim J, Kim M, Park YM. Novel FLG null mutations in Korean patients with atopic dermatitis and comparison of the mutational spectra in Asian populations. J Dermatol 2015 Sep;42(9):867-873.
5. Sachdeva M, Joseph M. Dermatology: how to manage atopic dermatitis in patients with skin of colour. Drugs Context 2022 May 31;11:2021-12-1.
6. Ben-Gashir MA, Hay RJ. Reliance on erythema scores may mask severe atopic dermatitis in black children compared with their white counterparts. Br J Dermatol 2002 Nov;147(5):920-925.
7. Chan TC, Sanyal RD, Pavel AB, Glickman J, Zheng X, Xu H, Cho YT, Tsai TF, Wen HC, Peng X, Cueto I, Krueger JG, Guttman-Yassky E. Atopic dermatitis in Chinese patients shows TH2/TH17 skewing with psoriasiform features. J Allergy Clin Immunol 2018 Sep;142(3):1013-1017.
8. Wen HC, Czarnowicki T, Noda S, Malik K, Pavel AB, Nakajima S, Honda T, Shin JU, Lee H, Chou M, Estrada Y, Zheng X, Xu H, Krueger JG, Lee KH, Kabashima K, Guttman-Yassky E. Serum from Asian patients with atopic dermatitis is characterized by TH2/TH22 activation, which is highly correlated with nonlesional skin measures. J Allergy Clin Immunol 2018 Jul;142(1):324-328.e11.
9. Sanyal RD, Pavel AB, Glickman J, Chan TC, Zheng X, Zhang N, Cueto I, Peng X, Estrada Y, Fuentes-Duculan J, Alexis AF, Krueger JG, Guttman-Yassky E. Atopic dermatitis in African American patients is TH2/TH22-skewed with TH1/TH17 attenuation. Ann Allergy Asthma Immunol 2019 Jan;122(1):99-110.e6.
10. Kim KH, Kono T. Overview of efficacy and safety of tacrolimus ointment in patients with atopic dermatitis in Asia and other areas. Int J Dermatol 2011 Sep;50(9):1153-1161.
11. Syed ZU, Hamzavi IH. Photomedicine and phototherapy considerations for patients with skin of color. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2011 Feb;27(1):10-16.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

18-11-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L20.9 Atopisch eczeem, niet gespecificeerd
ICD10 L20.9 Atopic dermatitis, unspecified
SNOMED 24079001 Atopic dermatitis
DBC 5 Eczeem, constitutioneel