BASAALCELNAEVUS SYNDROOM (GORLIN-GOLTZ) home ICD10: Q87.8

Het basaalcel naevus syndroom (BCNS, nevoid basal-cell carcinoma syndrome, basal-cell nevus syndrome, multiple basal-cell carcinoma syndrome, Gorlin syndroom, Gorlin-Goltz syndroom) is een erfelijk syndroom (autosomaal dominant met wisselende penetrantie, OMIM 109400) waarbij multipele basaalcelcarcinomen ontstaan. De basaalcelcarcinomen ontstaan vaak al op jonge leeftijd, onder de 20 jaar. Ze beginnen als kleine (1-2 mm) gepigmenteerde papeltjes, lijkend op naevi, vooral op zon-geexposeerde gebieden zoals het gelaat. Ze worden langzaam groter. Er ontstaan ook klassieke niet gepigmenteerde basaalcelcarcinomen. Het is moeilijk te behandelen omdat het om honderden tumortjes kan gaan. Er zijn studies uitgevoerd naar behandeling met vismodegib.

Basaalcelnaevus syndroom Basaalcelnaevus syndroom Basaalcelnaevus syndroom
BCNS BCNS BCNS

Basaalcelnaevus syndroom Basaalcelnaevus syndroom Basaalcelnaevus syndroom
BCNS BCNS BCNS

Basaalcelnaevus syndroom Basaalcelnaevus syndroom Basaalcelnaevus syndroom
BCNS BCNS palmar pits


Andere dermatologische symptomen van het basaalcelnaevus syndroom zijn palmaire pits (enkele tot honderden minuscule putjes in handpalmen of voetzolen t.g.v. lokaal abnormale verhoorning), milia, cysten, lipomen, fibromen, desmoidtumoren, en ameloblastoma (basaalcel-achtige tumor in mondholte). Verder een typisch gelaat (brede neusrug, prominent voorhoofd, grote hoofdomtrek, hypertelorisme, dystopia cantorum, prognatisme), botafwijkingen (kaakcysten, abnormale dentitie, ribdeformiteiten, pectus excavatum, korte metacarpalia dig IV), oogafwijkingen (strabismus, congenitale blindheid, cataract, coloboma, glaucoma), neurologische afwijkingen (mentale retardatie, agenese corpus callosum, calcificaties van falx cerebri en dura, congenitale hydrocephalus, medullablastoom), en genitale afwijkingen (hypogonadisme, niet-ingedaalde testes, ovariumfibromen). UVB straling en röntgenstraling kunnen bij deze patiënten gemakkelijk basaalcelcarcinomen induceren. Het syndroom wordt waarschijnlijk veroorzaakt door erfelijke of spontane (40%) mutaties in het PTCH1 gen (patched, een tumor suppressor gen), op chromosoom 9q22, en/of het SUFU gen (SUFU: suppressor of fused, betrokken bij Sonic hedgehog (SHH)/Patched (PTCH) signaling pathway). Het syndroom is voor het eerst beschreven door Gorlin en Goltz in 1960.

De diagnose kan worden gesteld op het klinisch beeld en is aannemelijk bij aanwezigheid van 2 major criteria of 1 major en 2 minor criteria.

Major criteria:
- meer dan 2 basaalcelcarcinomen of 1 BCC onder de 20 jaar
- odontogene kaakcyste
- 3 of meer palmar pits of plantar pits
- ectopische calcificatie of vroege (< 20 jr) calcificatie van de falx cerebri
- ribafwijkingen
- eerste graads familielid met BCNS

Minor criteria:
- macrocephalie (grote hoofdomtrek)
- congenitale misvormingen (gespleten lip of verhemelte, frontal bossing, oogafwijkingen (cataract, coloboma, microphtalmia, nystagmus))
- skelet afwijkingen (Sprengel deformiteit, pectus excavatum, polydactylie, syndactylie, hypertelorisme)
- radiologische afwijkingen (afwijkingen sella turcica, wervelafwijkingen, ophelderingen in botten handen en voeten)
- ovarium fibromen, cardiale fibromen, medulloblastoma

Therapie:
Beschermen tegen zonlicht, niet verbranden, altijd een goede sunscreen gebruiken. Zomogelijk geen röntgenstraling toepassen. Attent zijn op afwijkingen in andere organen, kaakcysten, ovaria, centraal zenuwstelsel. Regelmatige controle, suspecte lesies biopteren, en afhankelijk van de lokalisatie en uitbreiding verwijderen m.b.v. excisie, cryotherapie, electrocauterisatie, of fotodynamische therapie. Liever geen röntgenbestraling. Zie ook onder basaalcelcarcinoom.
Het is aan te bevelen alle kleine donkere nieuwe laesies in een vroeg stadium te verwijderen, als ze nog klein zijn is dat mogelijk met een iets ruimer biopt dan de laesie (punchexcisie, zonodig met 1 hechting). Ook coagulatie met een klein 2 mm bolletje en cryotherapie met een gesloten conus zijn opties om de kleine laesies te behandelen. De grotere basaalcelcarcinomen met conventionele excisies.
R/ Neotigason (acitretine) 10-30 mg per dag.
R/ Erivedge (vismodegib) 1 dd 150 mg. De behandeling voortzetten tot aan ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit. Bij veel bijwerkingen mag de behandeling worden onderbroken gedurende maximaal 4 weken.
R/ Odomzo (sonidegib) 1 dd 200 mg. De behandeling voortzetten zolang er klinisch voordeel is of tot onverdraaglijke toxiciteit optreedt.


patientenfolder


Referenties
1. Gorlin R, Goltz R. Multiple nevoid basal-cell epithelioma, jaw cysts and bifid rib. A syndrome. N Engl J Med 1960;262(18):908-912.
2. Kimonis V, Goldstein A, Pastakia B, Yang M, Kase R, DiGiovanna J, Bale A, Bale S. Clinical manifestations in 105 persons with nevoid basal cell carcinoma syndrome. Am J Med Genet 1997;69(3):299-308.
3. Johnson R, Rothman A, Xie J, Goodrich L, Bare J, Bonifas J, Quinn A, Myers R, Cox D, Epstein E, Scott M. Human homolog of patched, a candidate gene for the basal cell nevus syndrome. Science 1996;272(5268):1668-1671.
4. Dréno B, Kunstfeld R, Hauschild A, Fosko S, Zloty D, Labeille B, Grob JJ, Puig S, Gilberg F, Bergström D, Page DR, Rogers G, Schadendorf D. Two intermittent vismodegib dosing regimens in patients with multiple basal-cell carcinomas (MIKIE): a randomised, regimen-controlled, double-blind, phase 2 trial. Lancet Oncol 2017;18(3):404-412.
5. Smith MJ, Beetz C, Williams SG, Bhaskar SS, O'Sullivan J, Anderson B, Daly SB, Urquhart JE, Bholah Z, Oudit D, Cheesman E, Kelsey A, McCabe MG, Newman WG, Evans DG. Germline mutations in SUFU cause Gorlin syndrome-associated childhood medulloblastoma and redefine the risk associated with PTCH1 mutations. J Clin Oncol 2014;32(36):4155-4161.
6. Smith MJ, Evans DG. PTCH2 is not a strong candidate gene for gorlin syndrome predisposition. Fam Cancer 2022;21(3):343-346.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 Q87.8 Overige gespecificeerde congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen, niet elders geclassificeerd: syndroom van Gorlin
ICD10 Q87.8 Other specified congenital malformation syndromes, not elsewhere classified: Gorlin syndrome
SNOMED 69408002 Gorlin syndrome
DBC 14 Maligne dermatosen