BURNING FEET SYNDROOM home ICD10: E53.9

Burning feet syndrome is een term die bedacht is voor paresthesieën, vooral branderige sensaties, aan de voeten. Het valt onder de neuralgiën of neuropathische pijnsyndromen. Ook aan de handen kunnen branderige sensaties voorkomen.

Het kan worden veroorzaakt door schade of beknelling van zenuwen t.g.v. bijvoorbeeld slijtage van de wervelkolom, chirurgische ingrepen, toxische medicatie. Maar de meest voorkomende oorzaak van burning feet is perifere neuropathie, wat weer kan worden veroorzaakt door diverse aandoeningen zoals diabetes, vitamine B-deficiëntie, malabsorptiesyndroom, alcoholisme, erfelijke aandoeningen zoals de ziekte van Charcot-Marie-Tooth, complex regional pain syndrome, chemotherapie, toxinen, auto-immuunziekten, nierinsufficiëntie, infecties. Perifere beknelling van zenuwen komt voor bij het tarsaal tunnel syndroom en bij Morton’s neuroma. Andere oorzaken kunnen zijn hypothyreoïdie, tinea pedis, erythromelalgie (erythermalgie), contact dermatitis, hoogteziekte, Gitelman syndroom, Leishmaniasis, multipele sclerose, psychologische afwijkingen, en idiopathisch (geen oorzaak te vinden).

DD: polyneuropathie, zenuwinklemming of prikkeling, alcoholintoxicatie, diabetes, insufficiënte voeding, erythromelalgia, ergotisme, perniones.

Lab: bloedbeeld, glucose, Na, K, kreat, magnesium, vitamine B1. Zonodig electromyografie (consult neuroloog).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 E53.9 Vitamine B deficiëntie, niet gespecificeerd: burning feet syndroom
ICD10 E53.9 Vitamin B deficiency, unspecified: burning feet syndrome
SNOMED 230570005 Burning feet syndrome
DBC 28 Geen dermatologische diagnose