BODY SURFACE AREA home ICD10: n.v.t.

De term body surface area (BSA) staat voor de totale oppervlakte van het menselijk lichaam in m². Sommige geneesmiddelen, vooral cytostatica en medicatie bij kinderen worden gedoseerd in mg/m². Het totale lichaamsoppervlak is afhankelijk van lengte en gewicht en kan worden geschat m.b.v. een tabel (zie tabel lichaamsoppervlak bij een bepaald gewicht en lengte).

De term percentage BSA (%BSA) wordt gebruikt om in te schatten welk percentage van het lichaamsoppervlak is aangedaan. Dit wordt geschat onder andere bij brandwonden maar ook bij blaarziekten zoals pemphigus vulgaris en TEN (toxische epidermale necrolyse). Hiervoor kan de regel van 9 worden gebruikt, maar het is nauwkeuriger om onderstaande tabel te gebruiken (alleen geldig voor volwassenen).

Percentage van body surface area:
Hoofd 7%
Nek 2%
Romp voorkant 13%
Romp achterkant 13%
Nates rechts 2.5%
Nates links 2.5%
Genitalia 1%
Bovenarm R 4%
Bovenarm L 4%
Onderarm R 3%
Onderarm L 3%
Hand R 2.5%
Hand L 2.5%
Bovenbeen R 9.5%
Bovenbeen L 9.5%
Onderbeen R 7%
Onderbeen L 7%
Voet R 3.5%
Voet L 3.5%


Body Surface Area (BSA)

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

13-11-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid