COUMARINE NECROSE home ICD10: T45.5

Coumarine necrose (warfarine-induced skin necrosis) is een acute haemorrhagische huidnecrose die in zeldzame gevallen kan optreden bij het gebruik of opstarten van warfarine of coumarine (Sintrom mitis). Het kan ontstaan bij doorschieten van de anti-stolling, maar ook bij correct ingestelde antistolling. Coumarine necrose ontstaat meestal 3-10 dagen na het starten van acenocoumarol. Men denkt dat het ontstaat door een ongelijkmatig afnemen van de concentraties stollingseiwitten in het bloed, waarbij proteïne C en/of S (remmers) te snel dalen terwijl de andere stollingseiwitten nog niet voldoende verlaagd zijn. En het treedt op bij patiënten met een proteïne C deficiëntie of proteïne S deficiëntie (warfarin-induced skin necrosis in protein C or S deficiency). Zie ook onder purpura fulminans.

Coumarine necrose, hemorrhagische necrose ontstaan door Sintrom
Sintrom necrose

Therapie:
Droog beschermend verband, zolang mogelijk intact houden. Een droge necrose kan blijven zitten.
Bij verweking of infectie al het materiaal verwijderen (necrotomie). Zonodig antibiotica.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

27-11-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 T45.5 Vergiftiging door systemische hematologische agentia, niet elders geclassificeerd: coumarine necrose
ICD10 T45.5 Poisoning by primarily systemic and haematological agents, not elsewhere classified: coumarine necrosis
SNOMED 43302000 Anticoagulant overdosage
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven