COMPOSITE HEMANGIOENDOTHELIOMA home ICD10: C49.9

Een composite hemangioendothelioma is een zeldzame variant van een haemangioendothelioom die lijkt te zijn samengesteld uit twee of meer verschillende typen haemangioendotheliomen. Histologisch zijn er per definitie 2 of meer gebieden die lijken op een van de volgende vaattumoren: spindle cell hemangioma, epithelioid hemangioendothelioma, retiform hemangioendothelioma, Kaposiform hemangioendothelioma, papillary intralymphatic angioendothelioma of angiosarcoma. Een composite hemangioendothelioma is erg zeldzaam. Het is voor eerst beschreven in 2000 door Nayler et al. en er zijn maar enkele case reports verschenen. Het is een maligne vaattumor, maar het wordt niet beschouwd als zeer agressief (intermediate malignancy). Het kan op elke leeftijd ontstaan, maar vooral op jonge tot middelbare leeftijd.

Composite hemangioendothelioma Composite hemangioendothelioma Composite hemangioendothelioma
composite hemangioendothelioma (huidkleurig) recidief na excisie


Klinisch beeld:
Erythemateuze of paarse nodi, tumoren, plaques of ulcererende laesies, 0.7-30 cm groot. Soms huidkleurig. Meestal solitair, soms multipel. Langzaam groeiend (maanden tot jaren tot klinische presentatie). Vooral op de extremiteiten, met name aan de onderbenen en voeten. Maar het kan in principe overal op het lichaam ontstaan, ook in het hoofd-hals gebied, behaarde hoofd, neus, de romp, in de mond-keelholte, de tong, en in interne organen (mediastinum, milt en nieren). Wordt iets vaker bij vrouwen beschreven. Het kan geassocieerd zijn met het Maffucci syndrome of Kasabach-Merrit syndrome (bij zeer grote laesies).

PA:
Infiltratieve vaattumor met een complexe heterogene opbouw, een mengbeeld van gebieden met kenmerken van benigne, intermediate, en maligne vaattumoren. Bevat gebieden die lijken op 2 of meer van de volgende vaattumoren: spindle cell hemangioma, epithelioid hemangioendothelioma, retiform hemangioendothelioma, Kaposiform hemangioendothelioma, papillary intralymphatic angioendothelioma of angiosarcoma. Deze gebieden gaan naadloos in elkaar over. Soms (zelden) gebieden met kenmerken van een caverneus hemangioom, lymfangioom, of arterioveneuze malformatie. De tumoren zijn positief voor CD31 en CD34. Soms ook voor Prox-14, D2-405, factor VIII-related antigen, en VWF (von Willebrand factor). Negatief voor SMA (smooth muscle actin), cytokeratine AE1/3, EMA S-100, desmine, KP1, en humaan herpes virus 8.

Therapie:
Chirurgische excisie met een ruime marge (1 cm indien mogelijk). Lokale recidieven na excisie komen veel voor (50%). Soms satelliet laesies. Metastasering naar regionale lymfklieren of andere locaties is zeldzaam. Hematogene metastasen naar rugwervels, heupbeen, weke delen, longen, en lever zijn beschreven, maar ook zeldzaam. Andere genoemde opties zijn interferon, electronbeam bestraling, chemotherapie, conventionele radiotherapie, en amputatie van ledematen. Vanwege de zeldzaamheid zijn er geen goede richtlijnen of adviezen.

Follow up:
Periodiek afbeeldend onderzoek (echo, CT, MRI) kan helpen bij het opsporen van lokale recidieven of metastasen.


Referenties
1. Nayler SJ, Rubin BP, Calonje E, Chan JKC, Fletcher CDM. Composite hemangioendothelioma: a complex, low-grade vascular lesion mimicking angiosarcoma. Am J Surg Pathol 2000;24:352-361.
2. Bhat A, Chowdappa V. Composite Hemangioendothelioma: Report of a Rare Case. J Clin Diagn Res 2016;10(10):ED01-ED03.
3. Stojsic Z, Brasanac D, Stojanovic M, Boricic M. Cutaneous composite hemangioendothelioma: case report and review of published reports. Ann Saudi Med 2014;34(2):182-188.
4. Reis-Filho JS, Paiva ME, Lopes JM. Congenital composite hemangioendothelioma: case report and reappraisal of the hemangioendothelioma spectrum. J Cutan Pathol 2002;29:226-231.
5. Biagioli M, Sbano P, Miracco C, Fimiani M. Composite cutaneous haemangioendothelioma: case report and review of the literature. Clin Exp Dermatol 2005;30:385-387.
6. Fukunaga M, Suzuki K, Saegusa N, Folpe AL. Composite hemangioendothelioma. Report of 5 cases including one with associated Maffucci syndrome. Am J Surg Pathol 2007;31:1567-1572.
7. Requena L, Luis Diaz J, Manzarbeitia F, Carrillo R, Fernandez-Herrera J, Kutzner H. Cutaneous composite hemangioendothelioma with satellitosis and lymph node metastases. J Cutan Pathol 2008;35:225-230.
8. Utaş S, Canöz Ö, Ferahbaş A, Özcan N. Composite cutaneous haemangioendothelioma treated with interferon. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22:503-505.
9. Tateishi J, Saeki H, Ito K, Nakagawa H, Fukunaga M. Cutaneous composite hemangioendothelioma on the nose treated with electron beam. Int J Dermatol 2013;52(12):1618-1619.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

22-10-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 C49.9 Maligne neoplasma van bindweefsel en weke delen, niet gespecificeerd: composite haemangioendothelioma
ICD10 C49.9 Malignant neoplasm of other connective and soft tissue, unspecified: composite haemangioendothelioma
SNOMED 703660008 Composite haemangioendothelioma
DBC 14 Maligne dermatosen