CONGENITAL LINGUAL MELANOTIC MACULE home ICD10: L81.4

Congenital melanotic macules of the tongue (congenital lingual melanotic macules) is voor het eerst beschreven in 2003 door Dohil et al. Er zijn slechts enkele case reports over geschreven, wat suggereert dat het zeldzaam is. Maar waarschijnlijk komt het vaker voor en is er onderrapportage. Klinisch gaat het om vanaf de geboorte aanwezige gepigmenteerde macula op de tong. De laesies nemen niet toe maar groeien mee in grootte met het kind. Ze zijn meestal solitair, en kunnen lateraal of mediaan op de tong zitten. Het pigment kan homogeen of wisselend zijn en varieert van lichtbruin tot diepzwart. Het wordt beschouwd als een benigne laesie. Het komt vaker voor bij kinderen met gepigmenteerde huid. Er zijn geen case reports bekend waarbij een gepigmenteerde macula op de tong bij een pasgeborene een (atypische) naevus of een melanoom bleek te zijn.

Orale melanosis (melanotic macule) Orale melanosis (melanotic macule)
congenital lingual melanotic macula


DD: orale melanosis (het is eigenlijk een vorm van orale melanosis), fysiologische melanine pigmentatie bij donkere huid, pigmented fungiform papillae, bij multipele laesies Laugier-Hunziker syndroom, Peutz-Jeghers syndroom, ziekte van Addison. In theorie ook congenitaal melanoom, melanoom metastasen, congenitale melanocytaire naevi, maar melanomen in de mondholte bij kinderen zijn extreem zeldzaam en nog niet gerapporteerd op de tong bij neonaten.

PA:
Toegenomen depositie van melanine in de basale laag. Het aantal melanocyten is normaal. Er kan hyperkeratose bij aanwezig zijn. Pigmentincontinentie met melanofagen.

Beleid:
Foto maken en herbeoordelen na 3 maanden.


Referenties
1. Dohil MA, Billman G, Pransky S, Eichenfield LF. The congenital lingual melanotic macule. Arch Dermatol 2003;139:767-770.
2. Savoia F, Ricci L, Patrizi A, Gaddoni G. Congenital melanotic macules of the tongue. A case report and brief review of the literature. Pediatr Dermatol 2015;32:109-112.
3. Chaput L, Samimi M, Maruani A. Congenital Melanotic Macules of the Tongue. J Pediatr 2016;174:270.
4. Kumar C, Sharma D, Pandita A, Shastri S. Congenital Lingual Melanotic Macule: Rare entity in infants. Sultan Qaboos Univ Med J 2015;15(3):e440-e441.
5. Marque M, Vabres P, Prigent F, Guillot B, Bessis D. Macules mélanotiques congénitales de la langue [Congenital melanotic macules of the tongue]. Ann Dermatol Venereol 2008;135(8-9):567-570.
6. Owens JM, Gomez JA, Byers RM. Malignant melanoma in the palate of a 3-month-old child. Head Neck 2002;24(1):91-94.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L81.4 Overige vormen van hyperpigmentatie door melanine: orale melanocytaire macula
ICD10 L81.4 Other melanin hyperpigmentation: oral melanocytic macule
SNOMED 235041006 Oral melanocytic macule
DBC 16 Pigmentstoornissen