DERMADROMEN / SKIN SIGNS OF INTERNAL DISEASE home ICD10: n.v.t.

Met dermadromen wordt bedoeld huidafwijkingen die kunnen worden gezien in het kader van een onderliggende ziekte of syndroom. Vooral huidafwijkingen die specifiek zijn voor een onderliggende aandoening, zo specifiek dat bij het waarnemen er van screenend onderzoek nodig is om de geassocieerde aandoening uit te sluiten. Hier zijn talloze voorbeelden van. Bijvoorbeeld hyperpigmentatie van de handlijnen bij de ziekte van Addison, necrolytic migratory erythema bij pancreaskop carcinoom, uremic frost bij uremie, aquagene pruritus bij polycythemia vera, Sweet syndroom bij hematologische maligniteiten, pyoderma gangrenosum bij Crohn, pretibiaal myxoedeem bij schildklierziekten, pijnlijke huid bij pellagra, necrobiosis lipoidica bij diabetes, Janeway lesions bij endocarditis. Als ook de genetische aandoeningen worden meegenomen wordt de lijst van huidafwijkingen die kunnen voorkomen bij een interne ziekte of syndroom zeer lang. Zie ook onder paraneoplastische dermatosen.

De tabel hier onder geeft een aantal voorbeelden maar is zeker niet compleet.

Huidafwijking: Onderliggende aandoening:
acanthosis nigricans adenocarcinoma
acanthosis palmaris (tripe hands) longcarcinoom e.a. carcinomen
acrokeratosis paraneoplastica carcinomen van de hogere luchtwegen en tractus digestivus
acromegalie hypofyse tumor
adenoma sebaceum tubereuze sclerose
amyloidosis multipel myeloma, plasmacytoma, paraproteïnemie nno, MGUS
aquagene pruritus polycythemia vera
ash-leaf macules tubereuze sclerose
atopisch eczeem, gestoorde afweer congenitale immuundeficiënties
axillary freckling neurofibromatosis, LEOPARD syndroom
basaalcelcarcinoom, multipele basaalcel naevus syndroom
basaalcel naevus syndroom CNZ tumoren (medulloblastoom)
Bazex syndroom carcinomen van de hogere luchtwegen en tractus digestivus
Birt-Hogg-Dubé syndroom niertumoren, colonpoliepen, coloncarcinoom
blauwe huid argyria
Bloom's syndroom leukemie, lymfoma, tr. digestivus
bronskleurige huid haemochromatosis
buffalo hump Cushing syndroom
café au lait macula neurofibromatoseataxia teleangiectasia
calcinosis cutis hypercalciëmie
calciphylaxis nierinsufficiëntie, hyperparathyreoïdie
cilindroma Brooke-Spiegler syndroom
Cowden syndroom mammaca, endometriumca, nierca, schildkliertumor
deck chair fenomeen papuloerytroderma van Ofuji
dermatitis herpetiformis lymfoma tractus digestivus
dermatomyositis mamma, long carcinoom e.a. carcinomen
dyskeratosis congenita SCC mond, neus, oesophagus, cervix
epidermale cysten en fibromen Gardner's syndroom
erythema gyratum repens long, mamma, maag carcinoom e.a. carcinomen
erytrodermie lymfoproliferatieve aandoeningen, CTCL
fibrofolliculoma, trichodiscoma, acrochordon Birt-Hogg-Dubé syndroom
flushing carcinoïd syndroom
Gardner's syndroom carcinomen tr. digestivus (colon, duodenum)
Gottron's sign dermatomyositis
grijsblauwe verkleuring kraakbeen alkaptonurie, ochronosis
haemochromatosis hepatoma
Howel-Evans syndroom oesophagus carcinoom
huidkanker, fotosensitiviteit, actinische schade Bloom's syndroom, xeroderma pigmentosum
hyperpigmentatie plooien en mucosa ziekte van Addison
hyperpigmentatie reticulair dyskeratosis congenita
hypertrichosis lanuginosa carcinomen tr. digestivus (colon), long, mamma
hypocomplementemische urticariële vasculitis systemische lupus erythematodes
Janeway lesions endocarditis
koilonychia ijzergebreks anemie
laterale wenkbrauw uitval, Hertoghe's sign porphyria cutanea tarda, hypothyreoidie
Kyrle disease (perforating folliculitis) nierziekten, diabetes, leveraandoeningen
Lisch noduli neurofibromatose
livedo reticularis hypercoagulabiliteit
milia handruggen porphyria cutanea tarda
Muir-Torre syndroom tr. digestivus (colon), gynaecologische en urologische tumoren
multicentric reticulohistiocytosis diverse tumoren
sebaceous adenoma, sebaceous epithelioma,
sebaceous carcinoma, keratoacanthoom
Muir-Torre syndroom
necrobiosis lipoidica diabetes
necrolytic migratory erythema pancreaskop carcinoom
neurofibromatosis neurale lijst tumoren (melanomen)
neuropathische voet diabetes, lepra
Paget, extramammair colon, maag carcinoom
palmar pits basaalcelnaevus syndroom
palmoplantaire hyperkeratose Howel-Evans (zeer zeldzaam)
peau de chagrin tubereuze sclerose
pemphigus (paraneoplastisch) lymfoma, leukemie, thymoma, sarcoma
periorificial lentiginosis Peutz-Jegher syndroom
Peutz-Jegher syndroom tr. digestivus, pancreas, borst, long, tr. urogenitalis
pijnlijke huid pellagra, ziekte van Fabry, erytropoëtische protoporfyrie
cat scratch disease, Borreliosis
pityriasis rubra pilaris bronchuscarcinoom, HIV
poliosis Waardenburg syndroom, Vogt-Koyanagi syndroom, tubereuze sclerose
porphyria cutanea tarda hepatoma
pretibiaal myxoedeem hypothyreoidie
pretibial pigmented patches diabetes
primaire immunodeficiëntie syndromen leukemie, lymfoma
progeria (adulte vorm) mesenchymale tumoren, huidkanker
pruritus m. Hodgkin, CTCL, coloncarcinoom, longcarcinoom, Wilms tumor
pyoderma gangrenosum crohn, colitis ulcerosa, reumatoide artritis, myeloproliferatieve aandoeningen
Raccoon eyes amyloidosis
roze huid kwikvergiftiging (acrodynia)
sclerodermie longcarcinoom
scleromyxoedeem (lichen myxoedematosus) multiple myeloma
shawl sign dermatomyositis, pellagra, lues
sister Mary Joseph nodule metastase tumor buikholte, vaak een adenocarcinoma
splinterbloedingen endocarditis
subcutane vetnecrose pancreascarcinoom
tophi jicht
trichilemmomen, acrale keratosen, verruceuze papels Cowden syndroom
tripe palms longcarcinoom e.a. carcinomen
tromboflebitis migrans (Trousseau's sign) carcinomen pancreas, long, maag, colon, mamma
trommelstokvingers (clubbed fingers) intrathoracale maligniteiten
ulcus cruris enkel sikkelcelanemie
uremic frost uremie
uremic follicular hyperkeratosis uremie
witte huid en haren fenylketonurie
xanthelasmata en xanthomen hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie


Referenties
1. Poole S, Fenske NA. Cutaneous markers of internal malignancy. I. Malignant involvement of the skin and the genodermatoses. J Amer Acad Dermatol 1993;28:1-13.
2. Poole S, Fenske NA. Cutaneous markers of internal malignancy II. Paraneoplastic dermatoses. J Amer Acad Dermatol 1993;28:147-164.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid