DOTS en GLOBULES home ICD10: n.v.t.

Dots en globules zijn kleine pigmentstructuren die met de dermatoscoop in melanocytaire lesies kunnen worden gezien. Bij de dermatoscopie score wordt o.a. geteld hoeveel verschillende structures er aanwezig zijn in een laesie. Beide tellen als 1 punt. De aanwezigheid van dots of globules in een moedervlek op zich is geen teken van dysplasie. Het aanwezig zijn van veel verschillende structures wel. Zie verder onder dermatoscopie.

Dots
Dots zijn speldeknop grote kleine zwarte of donkerbruine vlekjes. Komt overeen met pigment dat hoog in de epidermis ligt. Meer dan 2 dots (dus 3 of meer) geldt als 1 punt.

Globules
Dit zijn bruine of zwarte ronde pigmentvlekjes, groter dan dots. Globules zijn een normaal onderdeel van melanocytaire lesies, meestal liggen ze dan symmetrisch verspreid. Er zijn ook patronen waarbij de globules alleen aan de periferie liggen of juist in het centrum. Meer dan 1 globule (dus 2 of meer) geldt als 1 punt.

Dots en globules dermatoscopie Dots en globules dermatoscopie Globules
dots globules globules


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid