DIEPE MYCOSEN home ICD10: B49

Diepe mycosen zijn schimmels die de diepte in groeien, die de huid diep kunnen infecteren en ook in andere organen kunnen groeien. Diepe mycosen kunnen worden veroorzaakt door bijzondere schimmels die opgelopen zijn in de tropen, maar ook door gewone schimmels die hun kans grijpen bij patiënten met een ernstig gestoorde afweer. Predisponerende factoren zijn immunosuppressie (medicamenteus, HIV), diabetes mellitus, lymfomen, sarcoidose, en SLE. HIV is de belangrijkste oorzaak, maar ook patiënten die chemotherapie hebben gehad voor een stamceltransplantatie kunnen diepe mycosen oplopen. Diepe mycosen kunnen veel schade veroorzaken en zijn moeilijk te behandelen. Voorbeelden van diepe mycosen zijn cryptococcosis, histoplasmosis, coccidioidomycosis, paracoccidioidomycosis, blastomycosis, mucormycosis, sporotrichosis. Ook de Madurafoot (maduromycosis, maduramycosis, mycetoma, eumycetoma) kan door een een diepe mycose worden veroorzaakt (Eumycetes species), maar ook door Actinomyces (een overgangsvorm tussen een bacterie en een schimmel). Botryomycosis is geen mycose maar wordt veroorzaakt door conglomeraten van stafylokokken of andere bacteriën die niet goed door het lichaam kunnen worden opgeruimd, bijvoorbeeld bij AIDS en andere afweerstoornissen.

Diepe mycosen:
Cryptococcosis (Cryptococcus neoformans)
Histoplasmosis (Histoplasma capsulatum)
Aspergillosis (Aspergillus fumigatus)
Coccidioidomycosis (Coccidioides immitis)
Paracoccidioidomycosis, blastomycosis braziliensis (Paracoccidioides brasiliensis)
Blastomycosis (Blastomyces dermatitidis)
Chromoblastomycosis (Fonsecaea pedrosoi)
Mucormycosis (Mucoralis species)
Sporotrichosis (Sporotrichosis Schenckii)
Madurafoot (Eumycetes species, Actinomyces)


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

27-05-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid