DRUG-INDUCED IGA DERMATOSE home ICD10: L12.21

Diverse geneesmiddelen kunnen een drug-induced lineaire IgA dermatose veroorzaken (zie tabel). De meest beruchte is vancomycine. De diagnose wordt gesteld op het klinisch beeld (blaren, string of pearls, soms target lesions met centraal een blaar) en een biopt, waarbij een IF biopt en het aantonen van een lineaire IgA depositie noodzakelijk zijn om de diagnose te kunnen stellen.

DD: bulleuze toxicodermie, lineaire IgA dermatose, erythema exsudativum multiforme, dermatitis herpetiformis, pemphigus, bulleus pemphigoid, Stevens Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse.

Geneesmiddelen die IgA dermatose kunnen veroorzaken:
vancomycine (vaak)

acetaminophen
amiodaron
amlodipine
amoxicilline
Augmentin (amoxicilline / clavulaanzuur)
ampicilline
atorvastatine
captopril
cefamandol
ceftriaxon
ciclosporine
co-trimoxazol
diclofenac
fenytoïne
furosemide
gemcitabine
glibencamide
jodiumcontrast
imipenem
interferon
ketoprofen
lithium
moxifloxacine
naproxen
penicilline G
piroxicam
somatostatine
sulfamethoxazol / trimethoprim
verapamil
vigabatrin


Referenties
1. Chanal J, Ingen-Housz-Oro S, Ortonne N, Duong TA, Thomas M, Valeyrie-Allanore L, Lebrun-Vignes B, André C, Roujeau JC, Chosidow O, Wolkenstein P. Linear IgA bullous dermatosis: comparison between the drug-induced and spontaneous forms. Br J Dermatol 2013;169(5):1041-1048.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

29-11-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid