ERYTHEMA GYRATUM REPENS home ICD10: L53.3

Erythema gyratum repens is een zeer zeldzame paraneoplastische dermatose waarbij een repeterend en migrerend annulair erytheem ontstaat, lijkend op de jaarringen of nerven in hout (woodgrain appearance). Er circuleren enkele spectaculaire afbeeldingen van op internet, maar het is zo zeldzaam dat de meeste dermatologen het nooit zullen zien in hun carrière. Erythema gyratum repens wordt gezien bij diverse maligniteiten, vooral bij longcarcinoom, maar ook bij blaas-, cervix-, uterus-, prostaat-, nier-, mamma-, maag- en oesophagus-carcinomen en multipel myeloma. Het ontstaat mogelijk tengevolge van tumorantigenen.

erythema gyratum repens
erythema gyratum repens

Foto: Global Skin Atlas.


Klinisch beeld:
Grillig gevormd gegyreerd erytheem, opgebouwd uit concentrische erythemateuze of erythematosquameuze ringen (leading scale), welke zich in snel tempo (tot een cm per dag) over de gehele romp kunnen verspreiden.

DD: leukocytoclastische vasculitis, (hypocomplementemische) urticariële vasculitis, lupus erythematosus, psoriasis, pityriasis rubra pilaris, necrolytic migratory erythema, erythema annulare centrifugum (tracing scale), tinea imbricata.

Therapie:
Screening op maligniteiten door de internist-oncoloog. Behandeling van de onderliggende tumor.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L53.3 Overig chronisch erythema figuratum: erythema gyratum repens
ICD10 L53.3 Other chronic figurate erythema: erythema gyratum repens
SNOMED 77300003 Erythema gyratum repens
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven