FIDDLERS NECK home ICD10: L24.9

Fiddler's neck is een dermatitis en/of lichenificatie in de nek (links meestal) veroorzaakt door het aanzetten van de viool bij violisten (fiddlers). De oorzaak kan puur mechanisch zijn (wrijving, frictie dermatitis, dermatitis mechanica), of een contacteczeem op bestanddelen van de viool (meestal de lak).

Fiddler's neck Fiddler's neck Fiddler's neck
fiddler's neck fiddler's neck fiddler's neck


In de Nederlandse versie van de diagnose thesaurus wordt fiddler's neck geclassificeerd onder L24.9 (Irritatief contacteczeem, oorzaak niet gespecificeerd), ook frictie dermatitis wordt daaronder ingedeeld. In Amerikaanse diagnose systemen wordt het geclassificeerd onder S10.9 (Superficial injury of neck, part unspecified).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

08-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L24.9 Irritatief contacteczeem, oorzaak niet gespecificeerd: fiddler's neck
ICD10 L24.9 Disorder of skin and subcutaneous tissue, unspecified: fiddler's neck
SNOMED 238481009 Fiddler's neck
DBC 8 spacer Eczeem, overig

k
ICD10 S10.9 Oppervlakkige verwonding van de nek, locatie niet gespecificeerd: fiddler's neck
ICD10 S10.9 Superficial injury of neck, part unspecified: fiddler's neck
SNOMED 238481009 Fiddler's neck
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven