FOTOFOBIE (PHOTOPHOBIA) BIJ HUIDZIEKTEN home ICD10: H53.1

Fotofobie (overgevoeligheid van de ogen voor licht) is een symptoom dat kan voorkomen bij hersenaandoeningen, zoals migraine, encefalitis, meningitis, subarachnoïdale bloeding, hersentumoren, botulisme, rabies, kwikvergiftiging. Ook komt het voor bij oogaandoeningen zoals conjunctivitis, scleritis, chalazion, glaucoom, iritis, keratitis, netvliesloslating, en uveïtis. Fotofobie kan ook voorkomen in combinatie met specifieke dermatologische aandoeningen. Deze zijn onder te verdelen in fotodermatosen met fotofobie als begeleidend verschijnsel (huidaandoeningen die door UV straling worden veroorzaakt of verergerd), en overige dermatosen die geassocieerd kunnen zijn met fotofobie. Zie voor een overzicht de tabel.


Fotofobie bij fotodermatosen:
- actinische prurigo
- chronische actinische dermatitis
- Cockayne syndroom
- congenitale erythropoietische porfyrie
- chronische polymorfe lichteruptie
- cutane lupus erythematosus
- focale dermale hypoplasie (Goltz syndrome)
- fotoallergische reacties op geneesmiddelen
- fototoxische reacties op geneesmiddelen
- hydroa vacciniforme (hydroa aestivalis)
- Richner-Hanhart syndroom
- Rothmund-Thomson syndroom
- urticaria solaris
- xeroderma pigmentosum
- systemische en subacute lupus erythematosus
spacer


Fotofobie bij andere dermatosen:
- acrodermatitis enteropathica
- acrodynia (ziekte van Swift Feer, kwikvergiftiging)
- Alström syndroom
- atopische dermatitis met keratoconjunctivitis
- autosomal recessive GJB2-associated disorder
- bullous pemphigoid
- carcinoid syndroom
- cicatricial pemphigoid
- cutaan T-cel lymfoom (Sézary syndroom)
- cysteine protease inhibitor cystatin M/E deficiëntie
- dermatomyositis
- erythema multiforme
- Hailey-Hailey disease
- fenylketonurie
- graft versus host disease
- geneesmiddelenbijwerking
  (o.a. BRAF remmers tyrosinekinaseremmer, plaquenil)
- Hartnup disease
- Hermansky-Pudlak syndroom
- hyperacusis, photophobia, and skin hypersensitivity syndroom
- IFAP (Ichthyosis follicularis with alopecia and photophobia)
- keratosis follicularis spinulosa decalvans
- keratitis-ichthyosis-deafness syndroom
- keratitis interstitialis (parenchymatosa) syphilitica
- keratosis follicularis (Darier)
- mazelen
- hidrotische ectodermale dysplasie (Clouston's syndroom)
- lymfoedeem-distichiasis syndroom
- neurosyfilis
- oculocutaan albinisme
- paraneoplastische pemphigus
- pellagra
- pemphigus vulgaris
- pityriasis rubra pilaris
- Reiter syndroom
- rosacea
- sarcoidose
- Sjögren-Larsson syndroom
- systemic indeterminate cell histiocytosis
- TEN en SJS
- tyrosinemie
- Vogt-Koyanagi-Harada syndroom
- xeroderma pigmentosum
spacerReferenties
1.  Rambhatla PV, Brescoll J, Hwang F, Juzych M, Lim HW. Photosensitive disorders of the skin with ocular involvement. Clin Dermatol 2015;33(2):238-246. PDF


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 H53.1 Subjectieve visusstoornissen: fotofobie bij huidziekten
ICD10 H53.1 Subjective visual disturbances: photophobia in skin diseases
SNOMED 409668002 Photophobia
DBC 28 Geen dermatologische diagnose