HYPERHOMOCYSTEÏNEMIE home ICD10: E72.1

Een verhoogde homocysteïne concentratie (>15 µmol/l) is geassocieerd met een licht verhoogd risico op trombose. Indicaties voor het bepalen van homocysteïne zijn coronaire hartziekten zoals angina pectoris, hartinfarct, na percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) of bypassoperatie, herseninfarct, TIA, perifeer arterieel vaatlijden, claudicatio intermittens, diepe veneuze trombose, embolie. Binnen de dermatologie is hyperhomocysteïnemie relevant voor patiënten met ulcera waarbij gedacht wordt aan een occlusieve vasculopathie. Bijvoorbeeld omdat er histologisch trombosering van vaatjes wordt gezien. Ook bij ulcera op basis van vasculitis kan een verhoogde homocysteïneconcentratie een bijdragende factor zijn in het ontstaan van stolsels in vaatjes, en vervolgens ulceratie. Homocysteïne is meestal niet standaard opgenomen in de screenende trombofilie pakketten.

Ulcera door hyperhomocysteïnemie bij MTHFR mutatie Ulcera door hyperhomocysteïnemie bij MTHFR mutatie
hyperhomocysteïnemie ulcera hyperhomocysteïnemie ulcera

Ulcera door hyperhomocysteïnemie bij MTHFR mutatie Ulcera door hyperhomocysteïnemie bij MTHFR mutatie
hyperhomocysteïnemie ulcera hyperhomocysteïnemie ulcera


Het aminozuur homocysteïne is een tussenproduct in het metabolisme van methionine. Bij patiënten met een genetisch defect in methioninemetabolisme (komt bij circa 10% van de bevolking voor, met name MTHFR (methyltetrahydrofolaat reductase) C677T mutatie) ontstaat een verhoogde homocysteïneconcentratie (circa 30% hoger dan normaal). Ook de voedingsgewoonten spelen een belangrijke rol, met name tekorten aan foliumzuur, vitamine B 6 en vitamine B 12 door het te weinig eten van groenten en fruit veroorzaken hyperhomocysteïnemie. Mannen hebben gemiddeld een 10-20% hogere homocysteïne-waarde dan vrouwen. Hyperhomocysteïnemie komt voor bij 14.4% van de mannen en 8.9% van de vrouwen.Hyperhomocysteïnemie
Diagnostiek:
Homocysteïne (nuchter), vitamine B12. Eventueel gendiagnostiek.

Therapie:
Als het vermoeden bestaat dat een verhoogd homocysteïne een rol speelt bij een occlusieve vasculopathie, en vooral bij hoge homocysteïneconcentraties (> 100 µmol/l) dan is behandeling zinvol. De behandeling bestaat uit suppletie van foliumzuur, eventueel aangevuld met vitamine B6 en B12. En adviseer gezonde voeding (groenten en fruit).

R/ foliumzuur 1 dd 0.5 mg per dag. Bepaal na 2 maanden nuchter homocysteïne. Indien dit > 12 µmol/l blijft, de dosis verhogen tot 1 mg/dag en zonodig tot 5 mg/dag.
R/ vitamine B12 (cyanocobalamine) 1 dd 1 tab à 1 mg.
R/ vitamine B6 (pyridoxine) 100-500 mg per dag in 3 doses (3 dd 50-150 mg).


Referenties
1. Krupa Shankar DS, Akhib S. Leg ulcers due to hyperhomocysteinemia. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2006;72(5):367-369.
2. Guo Z, Li X, Wang T, Yang X, Fan L. Elevated serum homocysteine levels are associated with the development of chronic venous ulcers. Vasc Med 2022;27(4):358-364.
3. Rotaru M, Mariana Iancu G, Baldovin I. A prospective study on hyperhomocysteinemia as an aggravating factor in chronic venous insufficiency. Exp Ther Med 2022;24(1):449.
4. van Binsbergen J, Verschuren W, Blom H. Hyperhomocysteïnemie: opsporen en behandelen? Huisarts en Wetenschap 2002;45:360-363.
5. Austin RC, Lentz SR, Werstuck GH. Role of hyperhomocysteinemia in endothelial dysfunction and atherothrombotic disease. Cell Death Differ 2004;11 Suppl 1:S56-64.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 E72.1 Afwijkingen van zwavelhoudende aminozuren metabolisme: Homocysteinurie
ICD10 E72.1 Disorders of sulfur-bearing amino-acid metabolism: Homocystinuria
SNOMED 45414006 Homocystinemia
DBC 28 Geen dermatologische diagnose