KOUDE, AFWIJKINGEN VEROORZAAKT OF VERERGERD DOOR KOU home ICD10: T69.8

Veroorzaakt door koude:
bevriezing (frostbite)
loopgravenvoet (trenchfoot)

Verergerd door koude:
Raynaud fenomeen
livedo reticularis (kan o.a. door kou verergeren)
cryoglobulinemie
koude agglutininen
koude hemolysinen
koude urticaria en koude erythema
perniones (perniosis, chilblains)
chilblain lupus
acrocyanosis
erytrocyanosis
koude panniculitis
neonatal cold injury (neonatale koude panniculitis)
pruritus hiemalis
horse riders perniones (equestrian cold panniculitis)
Familial Cold Autoinflammatory Syndrome (FCAS)
NLRP12-Associated Periodic Fever Syndrome (NLRP12/FCAS2)
PLCG2-associated Antibody Deficiency & Immune Dysregulation, (PLAID/FCAS3)
SAVI-syndroom
CANDLE syndroom (PRAAS)

Hevige koude veroorzaakt rechtstreekse vriesschade, met kristalvorming in- en extracellulair en denaturatie van eiwitten, gevolgd door weefselnecrose. De normale reactie van blootstelling aan kou is vasoconstrictie, gevolgd door vasodilatatie. Neveneffect is dat de viscositeit van het bloed afneemt. Plaatjesaggregatie kan worden versterkt. Cryoglobulinen kunnen precipiteren met occlusie van vaatjes tot gevolg.


Kou op de Amstel

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 T69.8 Overige gespecificeerde effecten van verlaagde temperatuur
ICD10 T69.8 Other specified effects of reduced temperature
SNOMED 238506004 Cold-induced dermatosis
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven