QTc INTERVAL home ICD10: n.v.t.

Het QT interval is de tijd tussen het begin van het QRS complex van het ECG en het einde van de T-top (zie figuur hieronder). Een verlenging van het QT interval is een voorbode van ritmestoornissen. Vele geneesmiddelen kunnen QT verlenging veroorzaken.

Het QT interval varieert met de hartslag; bij een lage hartslag wordt het langer, bij een snelle korter. Daarom moet, om te beoordelen of de lengte van het QT interval afwijkend is, de tijd gecorrigeerd worden voor de hartslag. Voor het uitrekenen van het gecorrigeerde QT interval (QTc) bestaan rekenkundige formules (formule van Bazett, Fridericia, of Hodges). In de meeste moderne ECG apparatuur is de formule van Bazett automatisch ingeprogrammeerd en wordt de QTc waarde uitgeprint op de ECG print. De gecorrigeerde QT kan ook worden afgelezen uit een nomogram (zie tabel hieronder).

Voor mannen is de QTc normaal < 420 msec, voor vrouwen < 440 msec. QTc waarden > 500 msec zijn geassocieerd met een hoger risico op ernstige ritmestoornissen.


ECG

Nomogram voor het berekenen van het gecorrigeerde QT-interval


Hartfrequentie
(slagen/min)
QT-interval
correctie
Hartfrequentie
(slagen/min)
QT-interval
correctie
Hartfrequentie
(slagen/min)
QT-interval
correctie
40 -59 67 16 94 56
41 -55 68 18 95 57
42 -50 69 20 96 59
43 -47 70 23 97 60
44
-44 71 25 98 61
45
-40 72 27 99 63
46
-36 73 29 100 65
47
-32 74 31 101 67
48
-29 75 32 102 69
49
-26 76 34 103 71
50
-23 77 35 104 73
51
-21 78 37 105 75
52
-18 79 38 106 77
53
-16 80 40 107 79
54
-13 81 41 108 81
55
-11 82 42 109 83
56
-9 83 43 110 85
57
-6 84 44 111 87
58
-4 85 45 112 89
59
-2 86 46 113 91
60
0 87 47 114 93
61
2 88 48 115 95
62
5 89 50 116 97
63
7 90 51 117 99
64
9 91 52 118 101
65 11 92 53 119 103
66 14 93 55 120 105


Referenties
1. Karjalainen, Viitasalo, Mänttäri, Manninnen. Relation Between QT Intervals and Heart rates From 40 to 120 beats/min in Rest Electrocardiograms of Men and a Simple Method to Adjust QT Interval Values. JACC 1994;23:1547-1453.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid