MASTOCYTOSIS CUTIS (CUTANE MASTOCYTOSE) home ICD10: Q82.21

Cutane mastocytose is een opeenhoping van mestcellen in de huid. Er worden diverse varianten onderscheiden: urticaria pigmentosa, cutane diffuse mastocytose, teleangiectasia macularis eruptiva perstans, en mastocytoma. In zeldzame gevallen kan blaarvorming ontstaan. Er bestaat ook systemische mastocytose met betrokkenheid van beenmerg en andere organen. Zie verder onder urticaria pigmentosa

Urticaria pigmentosa Systemische mastocytose
cutane mastocytose systemische mastocytose


Cutane mastocytose:
- cutane mastocytose (urticaria pigmentosa)
- diffuse cutane mastocytose
- telangiectasia macularis eruptiva perstans (TMEP)
- mastocytoma
- bulleuze mastocytose spacerMASTOCYTOSIS CUTIS GENERALISATA / MACULOPAPULEUS (URTICARIA PIGMENTOSA) home ICD10: Q82.2

Opeenhoping van mestcellen in de huid, waarbij gehyperpigmenteerde maculopapuleuze laesies zichtbaar zijn verspreid over het lichaam. Zie verder onder urticaria pigmentosa.

Urticaria pigmentosa Urticaria pigmentosa Urticaria pigmentosa
urticaria pigmentosa urticaria pigmentosa urticaria pigmentosaMASTOCYTOSIS CUTIS GENERALISATA / DIFFUUS (CUTANE DIFFUSE MASTOCYTOSE) home ICD10: Q82.21

Diffuse toename van mestcellen in de huid, zie onder urticaria pigmentosa.

Urticaria pigmentosa
diffuse mastocytoseTELEANGIECTASIA MACULARIS ERUPTIVA PERSTANS home ICD10: Q82.22

Opeenhoping van mestcellen in de huid, met teleangiëctasieën in de laesies. Zie onder telangiectasia macularis eruptiva perstans (TMEP)..

Telangiectasia macularis eruptiva perstans Telangiectasia macularis eruptiva perstans Telangiectasia macularis eruptiva perstans
TMEP TMEP TMEPMASTOCYTOSIS CUTIS LOKALISATA / MASTOCYTOMA home ICD10: D47.0

Opeenhoping van mestcellen in de huid op één plek. Zeldzaam, komt voor bij kinderen, onder de 6 maanden. Kan ook in andere organen voorkomen. Patiëntjes kunnen last hebben van flushing. Gaat meestal vanzelf over. Chirurgische excisie is mogelijk. Zie verder onder mastocytoma.

Mastocytoom Mastocytoom Mastocytoom
mastocytoma mastocytoma mastocytomaMASTOCYTOSIS CUTIS GENERALISATA / BULLOSA home ICD10: Q82.23

Opeenhoping van mestcellen in de huid, gepaard gaande met blaarvorming. Zie verder onder urticaria pigmentosa.

Urticaria pigmentosa
bulleuze mastocytoseMASTOCYTOSIS SYSTEMICA (SYSTEMISCHE MASTOCYTOSE) home ICD10: Q82.24

Diffuse opeenhoping van mestcellen in de huid en in andere organen, zie verder onder urticaria pigmentosa.

Systemische mastocytose
systemische mastocytose


patientenfolder


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

22-01-2016 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid