MONGOLENVLEK (CONGENITAL DERMAL MELANOCYTOSIS, MONGOLIAN SPOT) home ICD10: Q82.811

De mongolenvlek (synoniemen: Mongolian spot, tache blue sacré, naevus sacralis hyperpigmentosis, congenitale dermale melanosis) is een bleek-grijsblauwe verkleuring in de sacrale of lumbo-sacrale regio. Soms is er ook wat lokale overbeharing. Lesies varieren in grootte van enkele centimeters tot 20 cm. Mongolian spots kunnen ook op andere plaatsen voorkomen, bijvoorbeeld op een arm of een been. Soms is er een geassocieerde naevus van Ota of Ito.
De mongolenvlek komt vaak voor (90-100%) bij kinderen die ergens in hun stamboom Aziatische roots hebben. Het komt heel vaak voor in Mongolië, Japan, China, Korea, Maleisië, Polynesië, en bij Boliviaanse indianen. Bij blanke Europeanen komt het zelden voor.

Mongolenvlek,  Mongolian spot Mongolenvlek,  Mongolian spot Mongolenvlek,  Mongolian spot
Mongolian spot Mongolian spot Mongolian spot


DD: naevi, congenitale naevus, naevus van Ota, naevus van Ito, blue naevus, lumbosacrale hypertrichosis, hematoom, hemangioom, fixed drug eruption, sacral dimple, neurale buis defect.

Therapie:
Geen. De meeste verdwijnen vanzelf na een paar jaar of in de puberteit. Maligne ontaarding komt niet voor. Niets aan doen, geruststelling ouders.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

23-08-2010 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid