NAEVUS TELEANGIECTATICUS home ICD10: Q82.52

Naevus teleangiectaticus is een niet specifieke term voor een aangeboren of verworven afwijking opgebouwd uit teleangiëctasieën (gedilateerde capillairen). Bedoeld kan worden een n. flammeus (wijnvlek), een puur teleangiëctatische subvorm van de n. flammeus, een naevus van Unna (ooievaarsbeet), gelokaliseerde primaire teleangiëctasieën, een angioma serpiginosum, en soms de teleangiëctasieën bij m. Rendu-Osler. Naevus teleangiectaticus wordt als synoniem gebruikt voor zowel een n. flammeus als een naevus van Unna. Het is beter om de term niet meer te gebruiken maar alleen de specifiekere termen. Zie verder onder de betreffende hoofdstukken.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

04-04-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid