NEUTROFIELE DERMATOSEN (NEUTROPHILIC DERMATOSIS) home ICD10: n.v.t.

Neutrofiele dermatosen zijn reactieve beelden die gekenmerkt worden door een neutrofiel ontstekingsinfiltraat en soms histologische kenmerken passend bij vasculitis. Voorbeelden zijn Sweet syndroom en pyoderma gangrenosum. Neutrofiele dermatosen kunnen spontaan voorkomen maar ook bij onderliggende ziekten, vooral inflammatoire darmziekten (zie onder ziekte van Crohn) en myeloproliferatieve aandoeningen.


Neutrofiele dermatosen:
- Sweet syndroom
- neutrophilic dermatosis of the hand (pustular vasculitis of the hand)
- histiocytoid Sweet syndroom
- Sweet syndrome associated leukemia cutis
- neutrophilic panniculitis
- necrotizing Sweet syndroom
- SLE geassocieerde neutrofiele dermatose
- pyoderma gangrenosum
- pyostomatitis vegetans
- erosive pustular dermatosis of the scalp
- pyoderma vegetans
- ziekte van Beh├žet
- neutrophilic eccrine hidradenitis
- erythema elevatum diutinum
- bowel-associated dermatosis-arthritis syndrome (BADAS)
- folliculitis decalvans
- PRAAS2 syndroom


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid